BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danowska-Prokop Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Narodziny prawa socjalnego
The Inception of Social Law
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 133-141, bibliogr. 18 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Państwo, Ubezpieczenia społeczne, Liberalizm
State, Social insurance, Liberalism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B00, B12, B15
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitalistyczny porządek społeczno-ekonomiczny wyrastał z oświeceniowego indywidualizmu, z wolności działania jednostki. Idea wolności odnosiła się jednocześnie do wolności osobistej, własności prywatnej i wolności gospodarowania. Zgodnie z tą koncepcją państwo nie powinno ingerować w gospodarkę, a tym bardziej w sferę socjalną. Jednak dziewiętnastowieczne realia życia społeczno-gospodarczego odbiegały od "idealistycznych" założeń i dlatego pojawiały się głosy domagające się skorygowania niedoskonałości kapitalistycznego systemu produkcji, co wymusiło nie tylko rozwój prawa socjalnego, ale także rozbudowę socjalno-ekonomicznych kompetencji państwa. (abstrakt oryginalny)

The capitalist socio-economic order grew out of the Enlightenment individualism, with the freedom of action of the unit. Idea of freedom referred both to personal freedom, private property and freedom of management. According to this concept the state should not interfere in the economy, especially in the social sphere. However, the realities of the nineteenth-century social and economic life differed from the idealistic assumptions and, therefore there were voices opting for a fairer distribution of manufactured goods, which in turn necessitated the development of social legislation, and socio-economic development of the competence of the state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., 2002, Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP TWP, Warszawa.
 2. Danowska-Prokop B., 2012, Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Dziewięcka-Bokun L., 1999, Systemowe determinanty polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 4. Golinowska S., 1994, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Golinowska S., 2012, O solidarności i solidaryzmie w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna kontynuacja i zmiana, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 6. Kelley D., 2012, Narodziny praw opiekuńczych [w:] Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, red. L. Balcerowicz, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Kundera E., 1998, Doktryna "socjalizmu z katedry" (1872-1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Kundera E., 1984, Ferdynand Lassalle (1825-1864), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Leś E., 2012, Rekonstrukcja modeli społecznych w państwach europejskich a funkcje organizacji społecznych [w:] Polityka społeczna kontynuacja i zmiana, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 10. Mielecki J., 1997, Aspekty prawne polityki społecznej [w:] L. Dziewięcka-Bokun, J. Mielecki, Wybrane problemy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 11. Mill J.S., 1959, Utylitaryzm, PWN, Kraków.
 12. Mill J.S., 1965, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. I i II, PWN, Warszawa.
 13. Piątkowski W., 1978, J.C. L. Simonde de Sismondi. Teoria ekonomii, PWN, Warszawa.
 14. Przybyła H., 2012, Problematyka społeczna w interpretacji klasyków ekonomii, "Studia Ekonomiczne", nr 84, Wydawnictwo UE, Katowice.
 15. Simonde de Sismondi J.C.L., 1953, Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, t. I i II, PWN, Kraków.
 16. Weber M., 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin.
 17. Zarzeczny K., 2005, W poszukiwaniu ducha kapitalizmu w działach Wernera Sombarta, "Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej" nr 1, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Ząbkiewicz A., 2005, Logika ekonomiczna a logika gospodarcza [w:] Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stecewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu