BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Michał (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
Tytuł
Analiza wyników badań ankietowych na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej sportowców za stosowanie środków i metod niedozwolonych z perspektywy wyzwań współczesnego sportu
Analysis of results of survey on disciplinary liability for use of athletes and methods prohibited from the perspective of contemporary challenges of sport
Źródło
Quality in Sport, 2017, vol. 3, nr 2, s. 73-93, wykr., bibliogr. 13 poz.,
Słowa kluczowe
Sport, Jakość, Substancje toksyczne, Kultura fizyczna
Sport, Quality, Toxic substances, Physical culture
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Artykuł ten poświęcony jest analizie badań własnych przeprowadzonych w formie ankietowania na temat dyscyplinarnej odpowiedzialności sportowców za stosowanie środków dopingowych. Dopingiem jest zażywanie substancji zabronionych, a odpowiedzialność za stosowanie środków dopingowych jest odpowiedzialnością dyscyplinarną. Motywem przewodnim dla przeprowadzonego badania jest przypadek tenisistki Marii Sharapowej, która użyła Meldonium.(abstrakt oryginalny)

This paper concerns the analysis of disciplinary responsibility of sportsman for doping. Responsibility for doping has a constructive character of disciplinary, but in exceptional circumstances, the nature of legal liability under the Penal Code. The motive to carry out the research was doping of tennis player - Maria Sharapova and she used Meldonium. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jagiełło D. (2015), Ramy odpowiedzialności i postępowanie dowodowe w związku z podejrzeniem stosowania dopingu w sporcie w: D. Jagiełło, T.Gardocka (red.), Problemy prawne na styku sportu i medycyny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 2. Kędzior M., Rzeszotarski R. (2011), [w:] M Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie. Komentarz, Wrocław.
 3. Klimczyk Ł. (2016), Czy stanowisko WADA w sprawie Meldonium oznacza amnestię dla zawodników? [w:] http://prawosportowe.pl/ dostęp z dnia 14.04.2016.
 4. Leszczyńska A. (2013), Nowoczesne technologie w sporcie - dozwolone wspomagania czy doping technologiczny, [w:] R Kossakowski i inni (red.) Football i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych.
 5. Nowak M. (2015), Walka z dopingiem w Polsce, [w:] Problemy prawne na styku sportu i medycyny, D. Jagiełło, T.Gardocka (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 6. Nowik M. (2016), Szarapowa przyjmowała lek stosowany przez armię ZSRR w czasie wojny. Jak działa meldonium? [w:] http://zdrowie.dziennik.pl/ dostęp z 30.03.2016.
 7. Pawłucki A. (2011), Sportowiec, pseudo-sportowiec, anty-sportowiec. Dlaczego czyn sportowy jest moralnie dobry? [w:] Z. Dziubiński, M. Lenartowicz (red.), Kultura fizyczna a kultura masowa, Salos RP, Warszawa.
 8. Skup K. (2017), Walka z dopingiem w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej [w:] D. Kronobis-Romanowska (red.), Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego- aspekty teoretyczne i praktyczne, Wrocław.
 9. Światowy Kodeks Antydopingowy (2015), Wyd. World Anti-Doping Agency, Montreal, Quebec.
 10. Wach A. (2004), Odpowiedzialność prawna osób trzecich w sprawach dopingowych, "Sport Wyczynowy", nr 9-10.
 11. Wach A. (2007), Światowa Konwencja Antydopingowa, "Sport Wyczynowy", Nr 1-3.
 12. http://sjp.pl
 13. https://www.wada-ama.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3118
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu