BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie techniki PCR do weryfikacji autentyczności produktów wołowych i z wołowiną
Application of the PCR Test to Verify the Authenticity of Beef and Beef Products
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2017, vol. 2(22), s. 23-27, rys., tab., bibliogr. 25
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Mięso wołowe, Technologia produkcji żywności
Beef meat, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Identyfikacja wołowiny w żywności pochodzenia zwierzęcego stanowi wyzwanie nie tylko w celu zapobiegania oszustwom handlowym, ale także w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wynikającego z obecności niedeklarowanego mięsa, które może być szkodliwe dla zdrowia. W niniejszym artykule przedstawiono protokół identyfikacji mięsa wołowego i wołowiny w produktach spożywczych. Przy użyciu klasycznej metody reakcji PCR uzyskano jednoznaczne potwierdzenie autentyczności wołowiny. Zaproponowana metoda pozwala wykryć obecność DNA wołowego również w próbkach poddanych obróbce cieplnej (smażenie, pieczenie, gotowanie). Zaobserwowano, że w czasie obróbki cieplnej nie zachodzą procesy, które denaturują DNA w sposób uniemożliwiający jego identyfikację. (abstrakt oryginalny)

Identification of beef in food of animal origin is a challenge not only to prevent a commercial fraud, but also to avoid the safety risks of the presence of undeclared meat that may be harmful to health. This paper presents the protocol for the identification of beef and beef meat in food products. By using the classic PCR method, unambiguous confirmation of beef authenticity was obtained. The proposed method will detect the presence of beef DNA also in heat treated samples (frying, baking, cooking). It has been observed that during the heat treatment there are no processes that denature the DNA in such a way that it can not be detected. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayaz, Y., Ayaz, N.D., Erol, I. (2006). Detection of species in meat and meat products using enzyme-linked immuno-sorbent assay. Journal of Muscle Foods, 17(2), 214-220. doi.org/10.1111/j.1745-4573.2006.00046.x .
 2. Ballin, N.Z. (2010). Authentication of meat and meat products. Meat Science, 86(3), 577-587. doi.org/10.1016/j.meatsci.2010.06.001.
 3. Ballin, N.Z., Vogensen, F.K., Karlsson, A.H. (2009). Species determination - Can we detect and quantify meat adul-teration?, Meat Science, 83(2), 165-174. doi.org/10.1016/j.meatsci.2009.06.003 .
 4. BLAST. Basic local alignment search tool [on line]. Dostęp (30.05.2017): (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
 5. EPA. (2004). Quality assurance/quality control guidance for laboratories performing pcr analyses on environmental samples. Cincinnati, U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
 6. EURL-AP. Method of reference for the detection of animal proteins in feed [on line]. Dostęp (30.05.2017): http://eurl.craw.eu/index.php?page=187 .
 7. GenBank. Genetic sequence database [on line]. Dostęp (30.05.2017): http://ncbi.nlm.nih.gov.
 8. Johnson, R. (2014). Food fraud and economically motivated adulteration of food and food ingredients. w Food fraud and adulterated ingredients: background, issues, and federal action. (red.) Braden, D.T. Nova Science Publishers, New York, ISBN: 978-1-63117-731-6.
 9. Kitpipit, T., Sittichan, K., Thanakiatkrai, P. (2014). Direct-multiplex PCR assay for meat species identification in food products, Food Chemistry, 163(15), 77-82. doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.04.062 .
 10. Kowalska, A. (2016). Problem fałszowania żywności w Polsce. Problemy Jakości, 48(9), 28-35. doi.org/10.15199/47.2016.9.4.
 11. Kumar, A., Kumar, R.R., Sharma, B.D., Gokulakrishnan, P., Mendiratta, S.K., Sharma, D. (2015). Identification of species origin of meat and meat products on the DNA basis: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(10), 1340-1351. doi.org/10.1080/10408398.2012.693978 .
 12. Musto, M., Satriano, M.L. (2010). A multiplex PCR for the simultaneous detection of bovine and porcine DNA in meat products. (Una multiplex PCR per l'individuazione simultanea di DNA bovino e suino in prodotti carnie) Industrie Alimentari, 49(500), 13-19.
 13. PHE. (2013). Good Laboratory Practice when Performing Molecular Amplification Assays. Quality Guidance Q4, Issue no: 4.4. Londyn, Public Health England.
 14. PN-EN ISO 24276:2007. Artykuły żywnościowe - Metody wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie i produktów pochodnych - Wymagania ogólne i definicje. Primer 3. DNA sequence analysis [on line]. Dostęp (30.05.2017): http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi)
 15. Qin, P., Hong, Y. and Kim, H.-Y. (2016). Multiplex-PCR assay for simultaneous identification of lamb, beef and duck in raw and heat-treated meat mixtures. Journal of Food Safety, 36, 367-374. doi.org/10.1111/jfs.12252 .
 16. Rahmati, S., Julkapli, N.M., Yehye, W.A., Basirun, W.J. (2016). Identification of meat origin in food products-A review. Food Control, 68, 379-390. doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.04.013 .
 17. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 18. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97.
 19. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu.
 20. Safdar, M., Junejo, Y., Arman, K., Abasıyanık, M.F. (2014). A highly sensitive and specific tetraplex PCR assay for soybean, poultry, horse and pork species identification in sausages: development and validation. Meat Science, 98(2), 296-300. doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.06.006 .
 21. Sawicki, W. (2014). Oszustwa i nadzór w łańcuchu dostaw żywności. Przemysł Spożywczy, 68(2), 2-4.
 22. Sawicki, W. (2016). Techniki molekularne w analizie zafałszowań żywności. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, ISBN 978-837663-205-6.
 23. Sawicki, W., Daczkowska-Kozon, E., Dąbrowski, W. (2004). Detection of different kinds of meat in processed food using polymerase chain reaction (PCR). Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 238(3), 101-106.
 24. Sawicki, W., Żochowska-Kujawska, J. (2016). Detection of meat adulteration in veal sausages using a multiplex PCR technique. Biotechnology and Food Science, 80(1), 19-27.
 25. Sentandreu, M.Á., Sentandreu, E. (2014). Authenticity of meat products: Tools against fraud. Food Research International, 60, 19-29. doi.org/10.1016/j.foodres.2014.03.030.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu