BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Joanna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej w świetle badań autorskich
Risk as an Important Part of Business in the Light of Study
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 3, s. 10-17, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Przedsiębiorczość, Praktyki biznesowe, Motywacja do pracy
Risk, Entrepreneurship, Business practices, Work motivation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko jest nierozłącznym elementem działalności współczesnej organizacji. Pojawienie się ryzyka nie przesądza ostatecznie o wyniku działalności podmiotu. Oznacza to, że ryzyko nie wiąże się jedynie z negatywnymi skutkami w postaci strat. Ma ono także pozytywny aspekt pozwalający na uzyskanie wymiernych korzyści pod warunkiem, że w organizacji zostaną podjęte właściwe działania. Działania te powinny być przeprowadzone w odpowiedniej kolejności, aby tworzyły system zarządzania organizacją.(abstrakt oryginalny)

Extremely important skill that the modern entrepreneur should demonstrate in face of events that are beyond his control is effectiveness in dealing with risk. Although most definitions of entrepreneurship lead to a conclusion that it involves a tendency to take risks, business practice shows that due to motivation for accomplishment company owners do not always adopt an active attitude towards risk as a phenomenon of uncertainty. This article contains a study which presents the motives behind self-employment of persons representing three sectors. The first part talks about the definition of a risk. Next parts show factors that determine person's ability to act in risky conditions. The last part of the article presents the results of empirical research conducted in the first and second quarter of 2014 to assess whether the owners of companies in Czestochowa tend to take risks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 2. Bizon-Górecka J., Górecki J., Ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu, [w:] Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2007.
 3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 4. Drucker P., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio EMKA, Warszawa 2004.
 5. Hadyniak B., Podejście procesowe a identyfikacja i lokalizacja ryzyka w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2009.
 7. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2008.
 8. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project finance. Difin, Warszawa 2007.
 9. Kubińska E., Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego. Zeszyty Naukowe nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2012.
 10. Kuziak K., Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 11. Lichtarski J., Strategia przedsiębiorcy a strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne Quo vadis? Prace Naukowe WWSZiP nr 22(2)/2012.
 12. Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] Psychologia. T. 2, red. J. Strelau. GWP, Gdańsk 2000.
 13. Macko A., Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzykowanie. "Decyzje" nr 4/2005.
 14. Makarowski R., Kwestionariusz ryzyka stymulacyjnego i ryzyka instrumentalnego [KRSi RI] - nie tylko dla sportowców. "Psychological Journal", Volume 18, No 2/2012.
 15. Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Wyd. Liberi, 2012.
 16. Monkiewicz J., Przedsiębiorstwo jako podmiot ryzyka - rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Pawłowska A., Znaczenie motywacji osiągnięć i poczucia umiejscowienia kontroli w aktywności przedsiębiorczej. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, nr 1-2/2009.
 18. Ronka-Chmielowiec W., Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Sołoma A., Wesołowska E., Skłonność do ryzyka a sposób postępowania przedsiębiorców w ujęciu ekonomii behawioralnej, [w:] Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, red. B. Prusak. Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.
 20. Staniec I., Klimczak K., Panorama ryzyka, [w:] Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 21. Strzałecki A., Czołak D., Osobowościowe i temperamentalne czynniki warunkujące osiąganie sukcesu w przedsiębiorczości. "Przegląd Psychologiczny" 2005, Tom 48, nr 2, s. 139.
 22. Sus-Januchowska A., Zarządzanie ryzykiem strategicznym. Wybrane metody i techniki, [w:] Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2007.
 23. Szczerbak M., Ryzyko strategiczne działalności przedsiębiorstwa i możliwości jego ograniczania, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla. Wyd. Szkoły Głównej w Warszawie, Warszawa 2009.
 24. Walczak W., Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej, [w:] Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 25. Witaszek Z., Osobowościowe uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 3/2006.
 26. Zaleśkiewicz T., Beyond Risk Seeking and Risk Aversion: Personality and theDual Nature of Economic RiskTaking, "European Journal of Personality", nr 15, [za:] E. Kubińska, Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2012, s. 242.
 27. Zaleśkiewicz T., Piskorz Z., Przedsiębiorczość i ryzyko, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość, red. A. Strzelecki, A. Lizurej. Warszawa 2012.
 28. Zaucha J., Skłonność przedsiębiorców do współdziałania w obliczu zagrożeń i możliwości stwarzanych przez sferę regulacyjną. Efekty zewnętrzne, [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu