BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fikus Sebastian (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Jak rozbawić niemieckich żołnierzy : formaty rozrywkowe radiofonii III Rzeszy na przykładzie audycji Wunschkonzert für die Wehrmacht
How to Amuse German Soldiers : Entertainment Formats of the Third Reich Broadcasting on the Example of the Wunschkonzert für die Wehrmacht
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 3, s. 5-11, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Media, Radiofonia, Dziennikarstwo, Kultura, Wojna Światowa II
Media, Radio broadcasting, Journalism, Culture, World War II
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Kreatorzy programowej polityki niemieckiej radiofonii z czasów III Rzeszy przywiązywali do programów rozrywkowych wielką wagę. Najbardziej znaną audycją tego okresu był Wunschkonzert für die Wehrmacht (Koncert życzeń dla Wehrmachtu). Emitowano ją nieregularnie od października 1939 do maja 1941 r. Jej celem było wywołanie wrażenia jedności pomiędzy frontem i krajem. Wielki podziw słuchaczy budziły łączenia na wielkie odległości, dla przykładu umożliwiano rozmowy na antenie żołnierzom znajdującym się na froncie z rodzinami w Rzeszy. W ten sposób tęsknoty za bliskimi były instrumentalizowane w interesie reżimu. W audycji kreowano wyidealizowany obraz wojny, którą stylizowano na harcerską przygodę bez specjalnego ryzyka. Audycja realizowana była na żywo przy współudziale najbardziej znanych wówczas wykonawców. Do dzisiaj jest nieomal symbolem ówczesnej radiofonii. (abstrakt oryginalny)

The programmers of the German broadcasting policy of the Third Reich were attaching great importance to entertainment programs. The most famous show of that period was the Wunschkonzert für die Wehrmacht (Listeners' Choice for the Wehrmacht). It was issued irregularly from October 1939 to May 1941. Its purpose was to create the impression of unity between the front and the families in the country. The listeners greatly admired distance communication, for example, an on-air conversation with soldiers on the front with their families in the Reich. Thus, longing for the loved ones was instrumentalized in the interest of the regime. The program created an idealized image of war, which was stylized as a scout adventure without special risk. The show was broadcasted live with the most famous performers of the time. It is still almost a symbol of the contemporary radio. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bundesarchiv, Berlin (BA).
 2. Bundesarchiv Militärarchiv, Freiburg (BA-MA).
 3. Deutsche Rundfunkarchiv, Frankfurt am Main (DRA).
 4. Aulich B., Was wir bringen. Vorschau über die Wichtigste Sendungen, "Reichsrundfunk" 1941/42/H. 13.
 5. [bez autora], Mitteilungen, "Rundfunkarchiv" 1941/H. 10.
 6. [bez autora], Wunschkonzert-Vierlinge, "Völkische Beobachter" (17.03.1941).
 7. Fröhlich E. (Hrsg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels, I, München/München 1998, Bd. 9 [wpis z 28.02.1941].
 8. Goedecke H., KrugW.,Wir beginnen dasWunschkonzert für dieWehrmacht, Berlin 1940.
 9. Rökk M., Herz mit Paprika, Berlin 1974.
 10. Gerd A., Nationalsozialistische Filmpolitik, Stuttgart 1969.
 11. Diller A., Rundfunkpolitik im Dritten Reich, München 1980.
 12. Koch H.-J., Wunschkonzert. Unterhaltungsmusik und Propaganda im Rundfunk des Dritten Reichs, Graz 2006.
 13. Koch H.-J., Das NS-Wunschkonzert, [w:] Medien im Nationalsozialismus, (Hrsg.) B. Heidenreich, S. Neitzel, Paderborn 2010.
 14. Król E.C., Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999.
 15. Pater M., Rundfunkangebote, [w:] Zuhören und Gehört werden I. Radio im Nationalismus. Zwischen Lenkung und Ablenkung, (Hrsg.) I. Marßolek, A. von Saldern, Tübingen 1998.
 16. Schmidt U.C., Radioaneignung, [w:] Zuhören und Gehört werden I. Radio im Nationalismus. Zwischen Lenkung und Ablenkung, (Hrsg.) I. Marßolek, A. von Saldern. Tübingen 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu