BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Sylwia (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem
Risk Management
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2017, vol. 2(22), s. 40-42, bibliogr. 9
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W każdą działalność człowieka wpisane jest ryzyko. Ryzyko może być rozpatrywane, jako brak możliwości realizacji celów lub szansa na osiągnięcie lepszego efektu niż zakładano. W pracy wyjaśniono pojęcia: ryzyko, zarządzanie ryzykiem i proces zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono cele zarządzania ryzykiem. W dalszej części wymieniono i pokrótce opisano podstawowe normy zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem ciągłym i wymaga planowania, monitorowania i kontroli podejmowanych działań. (abstrakt oryginalny)

Every man's business is at risk. Risk can be considered as a lack of ability to achieve goals or a chance to achieve better results than expected. The paper explains the concepts: risk, risk management and risk management process, and risk management objectives are outlined. The following are listed and briefly described the basic standards of risk management. Enterprise risk management is a continuous process and requires planning, monitoring and control actions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga, K. (2009). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, w: Zarządzanie ryzykiem, red.K. Jajuga, PWN, Warszawa. ISBN:9788301154035
  2. Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74(1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 533-544. DOI 10.18276/frfu.2015.74/1-46.
  3. ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines (PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne).
  4. ISO Guide 73:2009 Risk management - Vocabulary (PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem - Terminologia).
  5. ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques (PN-EN 31010:2010 Zarządzanie ryzykiem - Techniki oceny ryzyka).
  6. ISO/TR 31004:2013 Risk management - Guidance for the implementation of ISO 31000.
  7. PN-EN 62198:2014-07 - wersja angielska - Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia - Wytyczne stosowania.
  8. Schweitzer T., 2012. Normalizacja. Polski Komitet Normalizacyjny. ISBN 978-83-266-9555-1. www.pkn.pl.
  9. Zachorowska A., Ostraszewska Z. (2012), Procesy decyzyjne podmiotów gospodarczych w warunkach ryzyka i niepewności, w: Wybrane problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych, red. Z. Ostraszewska, A. Wójcik-Mazur, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu