BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawada Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Szkło piankowe otrzymane na bazie popiołów lotnych ze spalania biomasy
Foam Glass Obtained on the Basis of Fly ash from the Combustion of Biomass
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 1, s. 15-18, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Biomasa
Glassware products, Biomass
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy poddano ocenie możliwości spieniania popiołów lotnych powstałych przy spalaniu 100% biomasy oraz zestawów zawierających oprócz popiołu lotnego również stłuczkę szklaną ze szkła opakowaniowego. Wybrane zestawy poddano procesowi spieniania z wykorzystaniem dobranych eksperymentalnie, optymalnych parametrów temperaturowych. Otrzymane szkło piankowe zbadano pod kątem mikrostruktury i właściwości fizycznych. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić skłonność do spieniania zarówno samego popiołu lotnego, jak i przy współudziale stłuczki szklanej. Stwierdzono, iż zasadniczy wpływ na tworzenie się porowatej struktury ma udział wprowadzonego odpadu amorficznego w postaci stłuczki szklanej oraz temperatura procesu. Obecność fazy amorficznej sprzyja wzrostowi udziału porów zamkniętych, a tym samym ma wpływ na istotne parametry fizyczne, tj. gęstość, porowatość i nasiąkliwość. (abstrakt oryginalny)

The paper evaluates the possibility of foaming of fly ash resulting from the 100% of the biomass combustion, and kits containing fly ash and packaging glass cullet as well. The selected sets were subjected to the foaming process using experimentally the selected optimum temperature-time parameters. The resulting foam glass was tested for physical properties and microstructure. The study allowed to assess the foaming tendency of both the fl y ash, and the material containing the glass cullet. It has been found that the packaging glass cullet and the process temperature have a signifi cant infl uence on the porous structure formation. The amorphic phase favors the increase in the proportion of closed pores and thus affects the important physical parameters, i.e. the density, porosity, and water absorption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Stoch L., Czerwiński Z. et al. (1983), Wykorzystanie odpadów przemysłowych i mineralnych do wytwarzania szkła piankowego, Kraków
  2. Majchrzak-Kucęba I. (2011), Mikroporowate i mezoporowate materiały z popiołów lotnych, Częstochowa
  3. Noelle G. (1997), Technik der Glasherstellung, Stuttgart
  4. Procyk B., Kucharski J., Stoch L., Fryt E. (1992), Analiza gazów zawartych w porach szkła piankowego, "Szkło i Ceramika", nr 4, 15-17
  5. Bieniarz P., Hohne D., Hessenkemper H., Zawada A. (2005), Processing of Molten Solid Residues, "Glass Science and Technology", 78, 1, 23-28
  6. Zawada A., Bieniarz P., Kolan C., Hessenkemper H. (2013), Modelling selected properties of glasses based on slag from a waste incineration plant, "Glass Technology - European Journal of Glass Science and Technology", 54, 2, 72-76
  7. Stoch L., Procyk B., Kucharski J. (1987), Wykorzystanie odpadów przemysłowych do wytworzenia szkła piankowego, Sulejów
  8. PN-70/B-12016: Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu