BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig Karol
Tytuł
Porozumienie o "zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy" a essentialia negotii stosunku pracy
The Agreement on "Exempting from Duty to Perform Work" and essentialia negotii of the Employment Relationship
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 10, s. 25-31, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wypowiedzenie pracy, Stosunek pracy, Kodeks pracy
Dismissal notice, Legal employment relation, Labour Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na podstawie art. 362 k.p. w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, a w czasie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Czynności tej pracodawca dokonuje jednostronnie, bez względu na to, która strona złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalne jest zawarcie przez strony stosunku pracy porozumienia o "zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia", a więc dokonania czynności dwustronnej w tym zakresie poza okresem wypowiedzenia. (abstrakt oryginalny)

On the basis of the article 362 of Labour Code in relation to the termination of the contract of employment the employer can exempt the employee from the duty to perform work until the expiration of notice period and in this time the employee retains the right to obtain remuneration. This action is performed by the employer unilaterally regardless of the fact which party made mentioned statement on termination of the contract. In this article the Author makes an attempt to answer the question whether on the basis of currently applicable provisions of law it is admissible for Parties of the employment relationship to make an agreement on 'exempting from duty to perform work with retention of the right to obtain remuneration' thus entering into bilateral legal relationship in that scope outside of the notice period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baszkiewicz, J. Ryszka F. (1973). Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa.
 2. Gersdorf, M. (2005). Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 3. Jaśkowski, K. (2016). Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 4. Kijowski, A. (1978). Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy. Poznań.
 5. Kulig, K. (2017). Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy. W: M. Mędrala-Natkaniec (red.), Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę. Warszawa.
 6. Machnikowski, P. (2006). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa.
 7. Prusinowski, P. (2012). Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - czynność jednostronna czy porozumienie stron. Monitor Prawa Pracy, (4).
 8. Raczkowski, M. (2010). Pozorność w umownych stosunkach pracy. Warszawa.
 9. Radwański, Z. (2002). W: System prawa prywatnego, t. 2. Warszawa.
 10. Safjan, M. (2002). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1. Warszawa.
 11. Sobolewski, P. (2013). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 1.1. Warszawa.
 12. Slebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego - wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 13. Witkowski, J. (2016). Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w relacji do praw i obowiązków stron umownego stosunku pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).
 14. Zołyński, J. (2013). Problematyka zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Roczniki Administracji i Prawa, XIII.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu