BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrejek Anna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne
Potential of Agricultural Biomass for Energy Production Purposes in Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 98-103, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Biogaz, Energia, Wyniki badań
Biomass, Biogas, Energy, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q20
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest oszacowanie potencjału energetycznego biomasy ubocznej z produkcji rolniczej (słoma, siano, nawozy naturalne) na terenie województwa lubelskiego. Wskazano także potencjał energetyczny możliwy do pozyskania z kukurydzy, jako kosubstratu w produkcji biogazu. Przeprowadzone szacunki wykazały, że potencjał energetyczny biomasy ubocznej z produkcji roślinnej kształtuje się na poziomie 26 966,6 TJ/rok. Na terenie województwa można także pozyskać 195 350,8 dam3/rok biogazu, którego energię można przekształcić w 5 586,4 TJ/rok energii cieplnej lub 1241 GWh/ rok energii elektrycznej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to estimate biomass and by-products from plant production (straw, hay, natural fertilizer) in Lubelskie province, as well as demonstrate energy potential possible to obtain from maize as a co-substrate for biogas production. The estimates and related assumptions show that this region has a high energy potential amounting to 26 966.6 TJ/year, which can be gain from biomass and by-products from plant production. The area also possesses significant sources of potential for agricultural biogas production and can provide 195 350.8 dam3/year biogas, which may be converted into thermal energy - 5586,4 TJ/year or electricity - 1241 GWh/year.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz.U. UE L 09.140.16.
 2. Dzikuć Maciej. 2014. "Znaczenie wykorzystania współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 48-56.
 3. Gradziuk Piotr. 2015. "Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne". Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB Puławy 45: 1-173.
 4. GUS. 2011. Powszechny spis rolny 2010. Warszawa, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis- -rolny-2010.
 5. Harasim Adam. 2011. Gospodarowanie słomą. Puławy: IUNG-PIB.
 6. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko. 2014. "Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż". Roczmiki Naukowe SERiA XVI (3): 99-103.
 7. Klugmann-Radziemska Ewa. 2009. Odnawialne źródła energii - przykłady obliczeniowe. Gdańsk: Wyd. Polityki Gdańskiej.
 8. Kościk Bogdan, Aleksandra Głowacka, Alina Kowalczyk-Juśko, Teresa Wyłupek. 2005. "Szacowanie potencjału biomasy na cele energetyczne do bezpośredniego spalania - problemy metodologiczne". Roczniki Naukowe SERiA VII (7): 160-165.
 9. Kupczyk Adam, Agata Prządka, Izabela Różnicka. 2009. "Wybrane problemy produkcji i wykorzystania biogazu, biogaz w krajach Unii Europejskiej i w Polsce". Energetyka 8: 552-556.
 10. Michalski Tadeusz. 2009. "Biogazownia w każdej gminie - czy wystarczy surowca". Wieś Jutra 3 (128): 12-14.
 11. MG (Ministerstwo Gospodarki). 2010. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 12. Popczyk Jan. 2008. "Rola biomasy i polskiego rolnictwa w realizacji Pakietu energetycznego". Czysta Energia 2: 18-20.
 13. Winnicki Stanisław, J. Lech Jugowar, Lech Nawrocki. 2012. "Analiza możliwości organizacji bazy paszowej na glebach o niskiej bonitacji dla stada krów o wysokiej wydajności". Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 1 (37): 239-248.
 14. Wójcicki Zdzisław. 2015. "Znaczenie biomasy w energetyce i gospodarce żywnościowej". Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (87): 5-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3227
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu