BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krysztofiak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Narodowy cel wskaźnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego
The National Index Target as the Development Factor of Native Vegetable Protein Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 92-97, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ocena opłacalności produkcji, Rozwój, Rynek rolny, Produkcja roślinna, Wyniki badań
Estimation of profitability production, Development, Agricultural markets, Crop production, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania Narodowego Celu Wskaźnikowego dla białka roślinnego jako czynnika stymulującego rozwój rynku rodzimych roślin białkowych w polskiej gospodarce. W realizacji postawionego celu posłużono się dostępnymi wynikami badań związanymi z rynkiem rodzimych roślin białkowych. Przedstawiono propozycję algorytmu, który określa wynikający z NCW udział rodzimych roślin białkowych w produkcji pasz realizowanej przez krajowe przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wcześniejsze próby rynkowego animowania rynku rodzimych roślin białkowych nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Dlatego ze względu na silną pozycję konkurencyjną rynku importowanej śruty sojowej dalsze działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu wymagają wprowadzenia NCW dla rodzimego białka roślinnego w paszach, pomimo że jest to mechanizm będący formą interwencjonizmu państwowego. Jednak doświadczenia związane z wykorzystaniem nasion rzepaku na cele wytwarzania biopaliw, wskazują na duże szanse powodzenia zamierzonych działań.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to indicate the possibilities of using The National Index Target of vegetable protein as the development of native vegetable protein market stimulating factor in Polish economy. Available research results connected with native vegetable protein market were used in the accomplishment of the task. The proposition of algorithm that defines, resulting from the National Index Target, native vegetable protein contribution to fodder production by national companies is presented in the article. The study concluded that previous attempts of native vegetable protein market animation had not produced intended effects. Further actions, to confront the strong competitive position of import soybean meal market, that tend to achieve the goal require the introduction of the National Index Target to native vegetable protein in the fodder, however it is a form of state interventionism. Yet the research connected with using rape seeds for the production of biofuels indicates a huge chance of succeeding in intended purposes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzóska Franciszek. 2009. Postęp biologiczny i technologie produkcji zwierzęcej w warunkach zmieniającego się klimatu. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, red. A. Harasim, 125-139. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB .
  2. Czerwińska-Kayzer Dorota, Jerzak Michał, Paweł Krysztofiak. 2016. ,,Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 26-36.
  3. Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. "Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych". Roczniki Naukowe SERIA XVII (3): 72-78.
  4. GUS. 2012-2016. Rocznik statystyczny za 2011 rok,..., 2015 rok. Warszawa.
  5. Jerzak Michał. 2014. "Możliwość restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 104-109.
  6. Jerzak Michał (red.). 2015. "Podażowe czynniki produkcji roślin strączkowych. [W] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe, red. D. Czerwińska-Kayzer, J. Florek, M.A. Jerzak, M. Śmiglak- -Krajewska, 17-21. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  7. Mikuła Aneta. 2012. "Bezpieczeństwo żywnościowe Polski". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 38-48.
  8. Prusiński Janusz, Ewa Kaszkowiak, Magdalena Borowska. 2008. "Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku". Fragmenta Agronomica 25 (4): 111-127.
  9. Szukała Jerzy. 2014. "Czy strączkowe podbiją polskie pola?". TOP AGRAR Polska 2: 110-111.
  10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. 2006, nr 169, poz. 1199.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3223
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu