BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Idasz-Balina Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Financial Efficiency of Cooperative Banks Led by Women in Poland
Efektywność finansowa banków spółdzielczych w Polsce kierowanych przez kobiety
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 104-109, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność finansowa, Banki spółdzielcze, Wynik finansowy
Financial efficiency, Cooperative banks, Financial performance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G33, G32, C20
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym badań było ustalenie, czy fakt, że prezesami zarządów banków spółdzielczych w Polsce są kobiety, wpływa na efektywność finansową tych banków. W badaniu wykorzystano dane za lata 2010-2014 z 40 banków spółdzielczych w Polsce. W toku badań ustalono, że banki zarządzane przez kobiety są zdecydowanie mniejsze niż banki zarządzane przez mężczyzn, stąd i wynik finansowy jest na ogół mniejszy. Jednak wskaźniki efektywności finansowej w tych bankach były na ogół wyższe. Mniejsze banki znajdują się zazwyczaj na terenach typowo wiejskich, a banki o większej sumie bilansowej mają siedzibę na terenach miejskich.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the study was to determine whether the fact that the chairpersons of the boards of cooperative banks in Poland are women, it affects the financial performance of these banks. The study used data for the years 2010-2014 from 40 cooperative banks in Poland. In the course of the study, it was found that the banks managed by women are significantly smaller than men's managed banks, and hence the financial result is generally lower. However, the financial performance ratios in these banks were generally higher. Smaller banks are generally in rural areas, and banks with a larger total balance sheet are usually located in urban areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams Renee, Daniel Ferreira. 2009. "Women in the Boardroom and their Impact on Governance and Performance. Journal of Financial Economics 94 (2): 291-309.
 2. Ahern Keneth, Amy Dittmar. 2012. "The Changing of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated Female Board Representation". The Quarterly Journal of Economics 127 (1): 137-197.
 3. Amin Mohammad, Asif Islam. 2014. "Are There More Female Managers in the Retail Sector? Evidence from Survey Data in Developing Countries". Journal of Applied Economics 17 (2): 213-228.
 4. Balina Rafał. 2015. "Financial Services Cost in Poland's Cooperative Banking in Opinion of Small and Medium-size Enterprise". Management Studies 3 (1/2): 34-40.
 5. Balina Rafał, Mirosława Nowak. 2015. "Modelling tools for assessing an individual's credit rating by Poland's cooperative banks as an element of financial security". Intercathedra 31 (3): 7-11.
 6. Bohdanowicz Leszek. 2011. "Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe polskich spółek publicznych". Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLII (402): 105-117.
 7. Böhren Øyvind, Øystein Ström. 2010. "Governance and Politics: Regulating Independence and Diversity in the Board Room". Journal of Business Finance & Accounting 37 (9): 1281-1308.
 8. Campbell Kevin, Antonio Mínguez-Vera. 2008. "Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance". Journal of Business Ethics 83 (3): 435-451.
 9. Earley Christopher, Elaine Mosakowski. 2000. "Creating Hybrid Team Cultures: An Empirical Test of Transnational Team Functioning". Academy of Management Journal 43 (1): 26-49.
 10. Erhardt Niclas, James Werbel, Charles Shrader. 2003. "Board of Director Diversity and Firm Financial Performance". Corporate Governance: An International Review 11 (2): 102-111.
 11. Goodstein Jerry, Kanak Gautam, Warren Boeker. 1994."The Effects of Board Size and Diversity on Strategic Change". Strategic Management Journal 15 (3): 241-250.
 12. Knight Don, Creig Pearce, Ken Smith, Judy Olian, Henry Sims, Patrick Flood. 1999. "Top Management Team Diversity, Group Process, and Strategic Consensus". Strategic Management Journal 20 (5): 445-466.
 13. Lau Dora, Keith Murnighan.1998. "Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups". Academy of Management Review 23 (2): 325-340.
 14. Randøy Trond, Lars Oxelheim, Steen Thomsen. 2006. A Nordic Perspective on Corporate Board Diversity. Oslo: Nordic Innovation Centre.
 15. Robinson Gail, Kathleen Dechant. 1997. "Building a Business Case for Diversity". Academy of Management Executive 11 (3): 21-37.
 16. Rose Caspar. 2007. "Does Female Board Representation Influence Firm Performance? The Danish Evidence". Corporate Governance: An International Review 15 (2): 404-413.
 17. Ryan Michelle, Alexander Haslam. 2007. "Glass Cliffs: Exploring the Dynamics Surrounding the Appointment of Women to Precarious Leadership Positions". Academy of Management Review 32 (2): 549-572.
 18. Smith Nina, Valdemar Smith, Mette Verner. 2006. "Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A Panel Study of 2,500 Danish Firms". International Journal of Productivity and Performance Management 55 (7): 569-593.
 19. Zimmerman Donald. 1997. "A Note on Interpretation of the Paired-Samples t Test". Journal of Educational and Behavioral Statistics 22 (3): 349-360.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3365
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu