BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast
Factors Determining the Likelihood of Reelection of Polish Mayors
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2016, nr 4, s. 97-114, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Prezydent, Wybory prezydenckie, Władza wykonawcza, Administracja lokalna, Miasto, Socjologia polityki
President, Presidential election, Executive authority, Local administration, City, Sociology of politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza czynników determinujących prawdopodobieństwo reelekcji wśród prezydentów polskich miast. Szacowane są parametry modelu dwumianowego w celu identyfikacji czynników wpływających na prawdopodobieństwo ponownego wyboru. Okazuje się, że mieszkańcy wysoko cenią wydatki dokonywane przez władze miasta w roku wyborczym, w tym przede wszystkim wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Dużą szansę na reelekcję mają prezydenci miast dobrze pozyskujących środki z Unii Europejskiej, w których sytuacja na rynku pracy jest stabilna, a zamożność mieszkańców i firm (w porównaniu z początkiem kadencji) nie uległa pogorszeniu. Skuteczność ubiegania się o reelekcję jest wyższa w grupie miast wojewódzkich, a także należących w przeszłości do zaboru austriackiego, lub położonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zmienne z zakresu socjologii polityki okazały się mieć również istotny wpływ na analizowane prawdopodobieństwo.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze the factors determining the likelihood of reelection of Polish mayors. In order to identify the factors impacting the likelihood of reelection, the author estimates the parameters of the binomial model. The results show that spending in the election year, especially on housing, is greatly appreciated by the inhabitants of cities. The mayors who are very likely to be reelected are leaders of cities that are successful in acquiring EU funds, where the labour market is stable, and the material situation of inhabitants and businesses does not deteriorate during their term. Cities that are capitals of voivodeships offer a greater likelihood of reelection, as do those formerly in the Austrian partition or on the so-called Reclaimed Lands of Western Poland. Variables belonging to the domain of sociology of politics have an equally significant impact on the analyzed likelihood.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aidt T., Mooney G., 2014, "Voting suffrage and the political business cycle: evidence from the London boroughs 1902-1937", Journal of Public Economics, 1.112, s. 53-71.
 2. Aidt T., Veiga F., Veiga L., 2011, "Election results and opportunistic policies: a new test of the rational political business cycle model", Public Choice, t. 148, nr 1, s. 21-44.
 3. Balaguer-Coll M.T., Brun-Martos M.I., Forte A., Tortosa-Ausina E., 2015, "Local gov-ernments' re-election and its determinants: New evidence based on a Bayesian ap-proach", European Journal of Political Economy, t. 39, s. 94-108.
 4. Cassette A., Farvaque E., 2014, "Are elections debt brakes? Evidence from French mu-nicipalities", Economics Letters, t. 122, nr 2, s. 314-316.
 5. Czaja M., 2014 "Partyjni czy niezależni? Wybory prezydentów miast województwa śląskiego", Vademecum Śląsk: badania śląskoznawcze, nr 2, s. 165-180.
 6. Drzonek M., 2013a, "Zdobywanie władzy w mieście - efektywność strategii 'wiecznego prezydenta'", Management in Business Administration, Central Europe, nr 21, s. 145- -160.
 7. Drzonek M., 2013b, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków: Wydawnictwo "Dante".
 8. Drzonek M., 2014, "Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do UE - przypadek Gdyni", Przegląd Polityczny, nr 4, s. 177-189.
 9. Flis J., 2011, "Partie polityczne w wyborach prezydentów miast", Studia Politologiczne, nr 20, s. 139-159.
 10. Gendźwiłł A., 2008, "Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów naj-większych polskich miast", w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami, Polska 2005-2006, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 13-47.
 11. Gendźwiłł A., 2010a, "Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polity-ki", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 99-119.
 12. Gendźwiłł A., 2010b, "O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej", Studia Polityczne, nr 26, s. 7-27.
 13. Gendźwiłł A., 2012, "Independent Mayors and local lists in large polish cities: Towards a non-partisan model of local government?", Local Government Studies, t. 38, nr 4, s. 501-518.
 14. Gendźwiłł A., 2013, "Why do Poles (still) dislike political parties? Some survey insights into anti-party attitudes in Poland, 1995-2011", Polish Sociological Review, nr 184(4), s. 467-483.
 15. Gendźwiłł A., Żółtak T., 2012, "Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechniania bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002-2010", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 102-121.
 16. Gruszczyński M., 2010, Mikroekonometria, Modele i metody analizy danych indywidualnych, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 17. Kolczyński M., Faracik-Nowak M., 2013, "Samorządność a przynależność partyjna", Political Preferences, nr 7, s. 81-91.
 18. Kowalski M., 2003, "Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju", w: M. Kowalski (red.), Geografia wyborcza Polski, Warszawa: PTG-IGiPZ PAN, s. 11 48.
 19. Krzemiński P., 2009, "Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005-2007 - wzory przestrzennych zróżnicowań", Przegląd Geograficzny, nr 81(2), s. 259-281.
 20. Lazarsfeld P.F., Henry N.W., Anderson T.W., 1968, Latent Structure Analysis. Boston: Houghton Mifflin.
 21. Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M., 2015, Demokracja, gospodarka, polityka. Perspektywa polskiego wyborcy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 22. Nannestad P., Paldam M., 2000, "Into Pandora's box of economic evaluations: a study of the Danish macro VP function, 1986-1997", Electoral Studies, nr 19, nr 2-3, s. 123- 140.
 23. Sakurai S.N., Menezes-Filho N.A., 2008, "Fiscal policy and reelection in Brazilian mu-nicipalities", Public Choice, t. 137, nr 1, s. 301-314.
 24. Swianiewicz P., Łukomska J., 2015, Fundusze europejskie. Ranking wykorzystania środków z UE w latach 2004-2014, http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/RankingUE/Ranking-_Fundusze_europejskie.pdf.
 25. Szmulik B., Serafin S., Miaskowska K., 2007, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 26. Veiga L.G., Veiga F.J., 2007, "Political business cycles at the municipal level", Public Choice, t. 131, s. 145-164.
 27. Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499546606
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu