BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulish Inna (SI Institute of Regional Research n.a. M.I. Dolishniy of the NAS Ukraine)
Tytuł
Powstawanie klastrów na obszarach wiejskich Ukrainy
Clustering in Rural Areas of the Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 13-24, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Obszary wiejskie, Klastry
Market economy, Rural areas, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł dotyczy tworzenia klastrów w obszarach wiejskich Ukrainy w perspektywie historycznej. Na przykładzie klastra terytorium wsi Gulyaypole jekatierynosławskiej guberni Ukrainy (obecnie obwód zaporoski) pokazano, że klaster obszarów wiejskich w warunkach rynkowych może rozwijać się bez interwencji państwa lub jeśli ta ingerencja są zminimalizowana. Przeanalizowano kierowanie rozwojem klastrów na obszarach wiejskich Ukrainy w okresie jej przynależności do ZSRR i udowodniono jego negatywny wpływ na wiejską społeczność. Istnieją określone przyczyny trudności rozwoju wiejskich klastrów i ujawnienia ich potencjału w okresie postsowieckim. (abstrakt oryginalny)

The article deals with clustering in rural areas of the Ukraine from a historical perspective. For example, a cluster in the village of the Ukraine's Gulyaypole Ekaterinoslav province (now the Zaporizhia region) have shown that a cluster of rural areas in market conditions may develop without the intervention of the state or, if this interference is minimized. Analysed is the governance of cluster development in rural areas of the Ukraine during its period in the USSR and its proven negative impact on rural society. The reasons for the complexity of the development of rural clusters and disclosure of their potential in the post-Soviet period are shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Building the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Eds. P. Cunningham, M. Cunningham, P. Fatelnig, Parts 2, IOS Press, Amsterdam 2003.
 2. Drozdowski R., Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorcości akademickiej. Ekspertyza, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.
 3. Goddard J., The Response of HEIs to Regional Needs, 2000 [dostęp 12 stycznia], http://www.oecd.org/dataoecd/40/25/34407585.pdf.
 4. Ketels Christian H.M., European Clusters. In Innovative City and Business Regions, [in:] Structural Change in Europe, Vol. 3, ed. by Thomas Mentzel, Hagbarth Publications, Germany, 2004, [dostęp 03 stycznia], http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Ketels_European_Clusters_ 2004_b69f9f19-35c6-4626-b8c2-84c6cbcf1459.pdf.
 5. Köcker zu G. M., Hahn P., Buchholz B., Quality Enhanced Cluster Management A New Indicator Based Peer Review Approach for the Mutual Development of Cluster Organisational Excellence, VDI/VDE Innovation und Technik GmbH, Berlin 2008.
 6. Балабан П., Соколова А., Методичні підходи до створення кооперативного кластера, "Экономика Крыма", № 2 (43), 2013, сс. 6-91.
 7. Башнянин Г., Зав'ялова О., Шевчик Р., Економічна система, ринкова, чиста, конкурентна, [в:] Економічна енциклопедія у трьох томах, Т. 1, Видавничий центр «Академія», Київ 2000.
 8. Вся Екатеринославская губерния: 1913 годб, pедактор-издатель Н. Под- ковыров, Типография Губернскаго Правления, Екатеринослав 1913.
 9. Гуляйполе, http://imsu-zaporizhzhya.com/mista-i-sela-zaporizkoi-oblasti/guljajplskijrajon/guljajpole.html [dostęp 3 stycznia 2017 r.].
 10. Кубанин М., Махновщина. Крестьянское движение в спеной Украине в годы Гражданской войны, Издательство «Прибой», Ленинград 1927.
 11. Кулиш И., Зависимость реализации потенциала региона от уровня развития академического предпринимательства, [в:] Стратегия развития России до 2020 года: новые подходы, приоритеты, механизмы реализации: Материалы международной конференции молодых ученых «Стратегия развития России до 2020 года: новые подходы, приоритеты, механизмы реализации» (14 марта 2012 г.), Изд-во ОФ РАНХиГС, Орел 2012, сc. 294-296.
 12. Куліш І., Вплив неформальних інститутів на розвиток кооперації на сільських територіях України, "Регіональна економіка", № 4, 2016, сс. 121-131.
 13. Куліш І., Комерціалізація інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах: закордонний досвід, [w:] Інформаційно-методичні матеріали конференції «Комерціалізація інтелектуальної власності: стан, проблеми, перспективи», Лв ЦНТІ, Львів 2005, сс. 82-86.
 14. Куліш І., Особливості вирішення житлового питання в Україні, "Регіональна економіка", № 1, 2013, сс. 138-145.
 15. Махно Н., Махновщина и ее вчерашние союзники - большевики, Издание «Библиотеки Махновцев», Париж 1928.
 16. Мельник М., Мацьків О., Структурна трансформація економіки обласних центрів Західного регіону України в контексті метрополізації, "Соц.- ек. проблеми сучас. періоду України", Вип. 3(107), 2014, сс. 231-243.
 17. Романов А., Арашуков В., Агропромышленные кластеры России - новый миф или перспектива?, "Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий", № 7, 2008, сс. 27-30.
 18. Соколенко С., Виробничі системи глобалізації: Мережі. Альянси. Партнерства. Кластери: Український контекст, Логос, Київ 2002.
 19. Шубин А. Махно и его время: О Великой революции и Гражданской войне 1917-1922 гг. в России и на Украине, Книжный дом «Либроком», Москва 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
ukr
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1601
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu