BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombiak Edyta (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), Wereda Wioletta (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
Tytuł
Contemporary Trends in the Area of Recruitment of Employees as Internal Stakeholders of the Organization
Współczesne trendy w obszarze pozyskiwania pracowników jako wewnętrznych interesariuszy organizacji
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 181-196, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Interesariusze, Proces rekrutacji, Crowdsourcing
Labour market, Stakeholders, Recruitment process, Crowdsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy oraz pogłębiającego się deficytu specjalistów (drenażu mózgów) przedsiębiorstwa szukają nowych form i narzędzi rekrutacji oraz ich optymalnej kompilacji, aby pozyskać najbardziej wartościowych pracowników. Potencjalni pracodawcy muszą działać szybko i być elastyczni, w przeciwnym razie tracą cenne talenty na rzecz innych przedsiębiorstw. Wymusza to zmianę podejścia do rekrutacji i skutkuje pojawieniem się nowych form i narzędzi przyciągania wartościowych kandydatów, postrzeganych jako interesariusze organizacji, oraz zachęcania ich do ubiegania się o pracę.(abstrakt oryginalny)

In the era of increased competition for employees, and deepening the deficit of specialists in the labour market (brain drain) businesses are looking for new forms and tools of recruitment and their optimal compilation to win the most valuable specialists. Prospective employers must act quickly and be flexible; otherwise they lose valuable talents to other companies. This forces change in the approach to recruitment and results in the emergence of new forms and tools to attract valuable candidates, seen as internal stakeholders of the organization and encourages them to apply for a position. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arndt A., Crowdsourcing, czyli nowy wymiar HR, http://blog.goldenline.pl/2014/ 07/23/ crowdsourcing-czyli-nowy-wymiar-hr/ [access 9.01.2017].
 2. Baruk A.I, Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej, "Prace Instytutu Lotnictwa" 2012, no. 4 (225).
 3. Buchnowska D., Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce - projekt badania, "Współczesna Gospodarka" 2015, Vol. 6, Issue 4.
 4. Buchnowska D., Ocena wykorzystania firmowego serwisu WWW w rekrutacji pracowników przez największe przedsiębiorstwa w Polsce, "Zarządzanie i Finanse" 2016, no. 1.
 5. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L., From game de-sign elements to gamefulness: Defining "gamification", [in:] Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, A. Lugmayr, H. Franssila, C. Safran, I. Hammouda (eds.), ACM, New York 2011.
 6. Domaradzki K., Naduk J., Gra o pracę, http://kariera.forbes.pl/grywalizacja-gra-oprace,artykuly,176911,1,1.html [access 15.02.2017].
 7. Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review" 1995, vol. 20, no. 1.
 8. Fallery G., Human Resource Management on Internet: New Perspectives, "The Journal Contemporary Management Research" 2010, no. 4(2).
 9. Ford R.C.,Richard B., Ciuchta M.P., Crowdsourcing: A new way of employing non-employees?, "Business Horizons", July-August 2015, Volume 58, Issue 4.
 10. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 11. Holm A.B., E-recruitment: Towards an Ubiquitous Recruitment Process and Candidate Relationship Management, "ZeitschriftfürPersonalforschung" 2012, no. 26(3).
 12. Howe J., Crowdsourcing: How the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, Random House, London 2008.
 13. http://businessinsider.com.pl/technologie/firmy/startup-lepszapraca-wprowadzarekrutacje-40-do-polski/tdy3c5n.
 14. http://erecruiter.pl/centrum-prasowe/rekrutacja-rekruterow/ [access 12.02.2017].
 15. http://www.chip.pl/news/wydarzenia/trendy/2014/10/grywalizacja-scouting-anawet...-paczki [access 2.12.2016].
 16. http://www.praca.egospodarka.pl/5858,Rekrutacja-internetowa-zalety-iwady,1,46,1.html
 17. http://www.secretsites.de/joblog/guerilla-recruiting/ [access 11.12.2016].
 18. https://europa.eu/youth/pl/article/57/27734_pl [access 20.01.2017].
 19. https://immoqee.wordpress.com/2016/01/08/rekrutacyjna-niespodzianka-viralrecruiting-i-scouting/ [access 19.01.2017].
 20. https://statisticallyinsignificant.wordpress.com/2011/05/09/googles-billboardsand-other-maths-trickery/ [access 20.02.2017].
 21. https://www.crowdrecruiting.com/crowd_source_recruiting.html [access 11.01.2017].
 22. https://www.experto24.pl/firma/marketing-i-komunikacja/czym-jest-marketingpartyzancki-guerilla-marketing.html#.WEc9ttXhA2w [access 8.12.2016].
 23. https://wollmilchsau.de/personalmarketing/guerilla-kampagne-strassenmagazinflaschen/ [access 11.12.2016].
 24. Hoogvelt M., 8 Skills Recruiters Should Have, https://www.ere.net/8-skillsrecruiters-should-have/ [access 21.02.2017].
 25. Jones T.M., Wicks A.C., Convergent Stakeholder Theory, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24, no. 2.
 26. Kościelniak H., Brendzel-Skowera K., Croudsourcing w zarządzaniu organizacjami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie 2014 (2).
 27. Kozłowski M., Employer branding, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 28. Kreatywna rekrutacja: tak to robią najlepsi!, https://europa.eu/youth/pl/article/ 57/27734_pl [access 20.01.2017].
 29. Listwan T., Kawka T., Dobór pracowników, [in:] Zarządzanie kadrami, T. Listwan (ed.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 30. Młynarczyk M., Gamifikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Game Industry Trends 2013, NoNobos.pl, http://spoti.pl/dokument/10688/raportgame-industry-trends-2013, [access 15.09.2016].
 31. Olszak E., Nowoczesny dobór personelu - kierunki rozwoju metod i narzędzi rekrutacji i selekcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349, Wrocław 2014.
 32. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 33. Rich R., What Skills Do I Need in a Recruiter: HR or Sales?, http://www.selectionstrategies.com/PDFs/SSI_Article_Wha%C9a%20R ecruiter.pdf [access 21.02.2017].
 34. Tullier M.L., Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 35. Wereda W., Orientacja na zaufanie a budowanie relacji z interesariuszami w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 376, Wrocław 2015.
 36. Wang Y., Haggerty N., Knowledge transfer in virtual settings: the role of individual virtual competency, "International Systems Journal" 2009, November.
 37. Wawer M., Muryjas P., E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2011, no. 68.
 38. Wereda W., The nature of stakeholders in changing environment of the organizations [w:] Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (eds.), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 39. Wożniak J., Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2014, no. 1.
 40. Wożniak J., Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2015, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1604
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu