BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Cracow University of Economics / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Intangible Resources in Strategic Management of Organizations
Zasoby niematerialne w strategicznym zarządzaniu organizacjami
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 123-134, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Zarządzanie strategiczne, Zasoby niematerialne
Organisation, Strategic management, Intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie koncentruje się na ukazaniu roli zasobów niematerialnych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji i ich wagi w zarządzaniu strategicznym organizacjami. Punkt wyjścia rozważań stanowi wnikliwa prezentacja założeń podejścia zasobowego w zarządzaniu oraz dyskusja atrybutów zasobów najcenniejszych dla współczesnych organizacji. Kolejno dokonano przeglądu literaturowy klasyfikacji zasobów niematerialnych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji tych typologii. Wskazano zależności pomiędzy zasobami niematerialnymi, kapitałem intelektualnym organizacji oraz aktywami niematerialnymi przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The paper concentrates on showing the role of intangible assets in gaining the competitive advantage of modern organizations and their importance in strategic management organizations. The starting point of deliberations is insightful presentation of the resource-based theory basic assumptions and the discussion of the attributes of the resources that are the most valuable for contemporary organizations. In turn literature overview of different classifications of intangible resources of an organization with a particular focus on the evolution of these typologies is done. The relationship between intangible resources, intellectual capital of the organization and intangible assets of the company were indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J., Ketchen Jr. D.J., Wright M., The Future of resource-based Theory: Revitalization or Decline?, "Journal of Management" 2011, no. 3.
 2. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, no. 17.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Czakon W., Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 4.
 5. de Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 6. Gancarczyk M., Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, "Gospodarka Narodowa" 2015, nr 5 (279).
 7. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 8. Grant R.M., The resource-based theory of competitive advantage: Implication for strategy formulation, "California Management Review" 1991, vol. 33, no. 3.
 9. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurncyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 10. Krupski R., Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 4.
 11. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, PWE, Warszawa 1978.
 12. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania, [in:] Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, ed. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
 13. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm, Wiley, New York 1959.
 15. Peteraf M.A., The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View, "Strategic Management Journal" 1993, vol.14, no.3.
 16. Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny organizacji, [in:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, eds. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 17. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 18. Skowronek-Mielczarek A., Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012, z. 121.
 19. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 20. Sveiby K.E., The Intangible Asset Monitor, "Journal of Human Resources Costing and Accounting" 1997, no. 2.
 21. Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 22. Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech," Przegląd Organizacji" 2013, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1612
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu