BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Hubert (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Tytuł
Wstępne rozpoznanie istoty potencjału strategicznego systemu działającego
Introduction to the Essence Recognition of Action System Strategic Potential
Źródło
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 3, s. 45-51, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa
Strategic potential of enterprise, Success of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W naukach o zarządzaniu istnieje potrzeba lepszego rozpoznania kategorii "potencjał strategiczny". Celem pracy jest zaproponowanie wstępnych twierdzeń w dziedzinie detekcji i eksploracji tego pojęcia. Zakres pracy obejmuje potencjał strategiczny dowolnego systemu działającego (AS). Potencjał strategiczny to zdolność danego AS do kształtowania zmian strategicznych w celu odniesienia sukcesu strategicznego. Potencjał strategiczny jest skomplikowaną sumą złożonych zmiennych: domeny strategicznej oraz elastyczności, unikatowości, kompetencji, sprawności, atrakcyjności i sterow(al)ności danego AS. To kluczowa zmienna sukcesu strategicznego. Skala poziomu potencjału strategicznego rozciąga się od jego braku (poziom zero potencjału) do poziomu zupełnego (poziom 1 potencjału). Potencjał strategiczny wymaga dalszych prac poznawczych, w tym klasyfikacyjnych i wyjaśniających.(abstrakt oryginalny)

The in-depth recognition of the category of "strategic potential" poses a scientific problem. The objective of this paper is to propose preliminary theorems regarding the detection and exploration of this concept. The scope of the paper covers the strategic potential of any action system (AS). Strategic potential is the capability of the given AS to affect strategic change, en route to strategic success. Strategic potential is a non-simple sum of complex variables: the strategic domain, as well as the flexibility, uniqueness, competence, performance, attractiveness and controllability of the given AS. Strategic potential is the key variable of strategic success. The level of strategic potential may, nominally, range from none (potential level zero) to full potential (potential level one). Strategic potential requires further cognitive development, including classification and explanation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gościński J., 1989, Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
 2. Kaleta A., 2010, Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego, [w:] A. Bielawska-Zakrzewska (red.), 2010, Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa, s. 15-22.
 3. Konecki K., 2002, Tożsamość organizacyjna, [w:] K. Konecki, P. Tobera (red.), 2002, Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 82-102.
 4. Królik R., 2015, Wiedza jako potencjał strategiczny przedsiębiorstwa rodzinnego, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe UEK, nr 222, Katowice.
 5. Krupski R. (red.), 2014, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych.
 6. Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 8. Stabryła A., 2016, Paradygmat oceny agregatowej w analizie strategicznej, [w:] praca zbiorowa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 420, Strategie. Procesy i praktyki, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Strategor, 1996, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 10. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H,, 2004, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 11. Wikipedia: Potencjał, 2016, https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencjał (dostęp 31-07-2016).
 12. Wikipedia A: Potencjał strategiczny, 2016, Wikipedia, http://pl.wikipedia. org/wiki/Potencja _strategiczny (dostęp 31-07- 2016). Wikipedia B: Analiza potencjału strategicznego, 2016, Wikipedia, http://www.cris-21.pl/analiza-potencjalu-strategicznego- przedsiebiorstwa (dostęp 31-07-2016).
 13. Witczak H., 2007, Strategiczny sukces przedsiębiorstwa, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, 2007, "Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", T. 2, Wydział Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk, s. 262-275.
 14. Witczak H., 2008, Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa.
 15. Witczak H., 2010, Skrzynka narzędziowa menedżera w systemie zarządzania, wyd. I, [w:] H. Witczak (red.), Skrzynka narzędziowa menedżera, "Zeszyty Naukowe", nr 148, Wydawnictwo UEP w Poznaniu, Poznań.
 16. Witczak H., 2011, Skrzynka narzędziowa menedżera, wyd. 2, www.witczak. pl/Prace Naukowe/Nauki o Zarządzaniu (dostęp 18-08- -2016).
 17. Witczak H., 2014, Wstęp do poznania systemu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] "Marketing i Rynek" 5/2014, PWE, Warszawa, s. 1264-1272.
 18. Witczak H., 2016, System zarządzania systemem działającym, Poznań, (maszynopis niepublikowany 27-07-16).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.3.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu