BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sieć wartości w handlu elektronicznym
Value Network in E-commerce
Źródło
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 3, s. 7-12, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Sieci wartości, Handel elektroniczny
Value networks, e-commerce
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dotychczasowe rozważania o handlu elektronicznym koncentrują się przede wszystkim na wyjaśnieniu jego istoty, charakterystyce podmiotów oraz działań logistycznych i marketingowych. Jak dotąd w niewielkim stopniu obejmują one obszar tworzenia wartości. Dla klienta wartość jest związana z niższą ceną produktu, wygodą w postaci całodobowego dostępu do sklepu, różnymi możliwościami płatności i łatwością porównywania asortymentu. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za zakupami przez Internet są dogodna forma odbioru zamówień oraz niski koszt dostawy i zwrotu zakupionych towarów. Wartość kreowana jest nie tylko przez sklep internetowy, ale przez wiele innych podmiotów, takich jak: platformy sprzedażowe, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa logistyczne. W literaturze brakuje jednak podejścia, w którym uwzględnia się wszystkie podmioty zaangażowane w kreowanie i dostarczanie wartości w e-handlu. Dlatego celem tego artykułu jest przedstawienie luki w zakresie badania wartości w handlu elektronicznym i propozycja jej uzupełniania.(abstrakt oryginalny)

The previous discussions on e-commerce have primarily focused on explaining its essence, entities characteristics and logistics and marketing activities. They have embraced the area of value creation to a small extent only. For the customer, value is associated with a lower price of the product, convenience in the form of twenty-four hour access to the store, various methods of payment and easy comparisons of products. Additional strong reasons for shopping via the Internet are a convenient form of collecting goods, low cost of delivery and return of the purchased goods. The value is created not only by the online store but also by many other entities, such as sales platforms, financial institutions, logistics companies. The literature does not, however, include the approach which takes into account all the actors involved in the creation of value in e-commerce. Therefore, the aim of this article is to present the gap in the value research in e-commerce and to propose its fulfillment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson J.C., Jain D.C., Chintagunta P.K., 1993, Customer value assessment in business markets: A state-of-practice study, "Journal of Business to Business Marketing", nr 1 (1), The Haworth Press.
  2. Banaszyk P., 2015, Punkt rozdzielenia jako determinanta więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 1, s. 13-28.
  3. Barney J.B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", vol. 17(1), s. 99-120.
  4. Bask A., Lipponen M., Tinnilä M., 2012, E-commerce logistics: a literature research review and topics for future research, "International Journal of E-Services and Mobile Applications", nr 4(3), s. 1-22.
  5. Bovet D., Martha J., 2000, Value Nets: Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits, John Wiley & Sons.
  6. Butz H.E. Jr., Goodstein L.D., 1996, Measuring Customer Value: Gaining the Advantage, "Organizational Dynamics", nr 24.
  7. Ciesielski M., Taberski J., 2010, Marketing a logistyka, "Logistyka", nr 6.
  8. E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem?, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Warszawa.
  9. Gale B., 1994, Managing Customer Value, The Free Press, New York 1994.
  10. Gemius, 2015, E-commerce w Polsce 2015, [w:] Gemius dla e-Commerce Polska, Warszawa, Gemius.
  11. Gronroos C., Ravald A., 2011, Service as business logic: implications for value creation and marketing, "Journal of Service Management", vol. 22, nr 1, s. 5-22.
  12. GUS, 2013, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., Warszawa, GUS.
  13. Henneberg S.C., Mouzas S., 2015, Final customers' value in business networks, [w:] Creating and managing superior customer value, Bingley: Emerald Group Publishing Ltd, s. 99-127.
  14. Hitt M.A., Beamish P.W., Jackson S.E., Mathieu J.E., 2007, Building theoretical and empirical bridges across levels: multilevel research in management, "Academy of Management Journal", vol. 50, nr 6, s. 1385-1399.
  15. Kawa A., 2014, Logistyka w obsłudze handlu elektronicznego, "Logistyka", nr 5, s. 36-38.
  16. Kawa A., 2017a, Kształtowanie relacji z klientami w handlu zintegrowanym wielokanałowo, "Organizacja i Kierowanie", nr 2/176, s. 285- -298.
  17. Kawa A., 2017b, Supply Chains of Cross-Border e-Commerce, Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems, Springer, s. 173-183.
  18. Kawa A., Zdrenka W., 2016, Conception of integrator in cross-border e-commerce, "LogForum" 12(1), s. 63-73.
  19. Klein K.J., Kozlowski S.W.J., 2000, From Micro to Meso: Critical Steps in Conceptualizing and Conducting Multilevel Research, "Organizational Research Methods", vol. 3, nr 3, s. 211-236.
  20. Kotler P., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
  21. Lewicki M., 2012, Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  22. Lusch R., Vargo S., Tanniru M., 2010, Service, value networks and learning, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 38, nr 1, s. 19-31.
  23. Majchrzak-Lepczyk J., 2015, Logistyczno-marketingowe aspekty w sieci tworzenia wartości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 217.
  24. Matwiejczuk R., 2010, Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 16-19.
  25. McColl-Kennedy J.R., Vargo S.L., Dagger T.S., Sweeney J.C., van Kasteren Y., 2012, Health care customer value cocreation practice styles, "Journal of Service Research", vol. 15, nr 4, s. 370-389.
  26. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., 2014, Klient w strategiach organizacji biznesowych, "Nauki o Zarządzaniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  27. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 93-97.
  28. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., 1998, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  29. Ramanathan R., George J., Ramanathan U. (red.), 2014, The role of logistics in e-commerce transactions: an exploratory study of customer feedback and risk, [w:] R. Ramanathan, U. Ramanathan, Supply Chain Strategies, Issues and Models, Springer, London, s. 221-233.
  30. Rojek T., 2014, Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", nr (66), s. 814.
  31. Stabell C.B., Fjeldstad O.D., 1998, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks, "Strategic Management Journal", vol. 19, John Wiley & Sons, Ltd.
  32. Szymura-Tyc M., 2004, Marketing we współczesnych procesach tworzenia i dostarczania wartości klientom, "Acta Universitatis Lodziensis", s. 179.
  33. Szymura-Tyc M., 2005, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  34. Tax S.S., McCutcheon D., Wilkinson I.F., 2013, The Service Delivery Network (SDN): a customer-centric perspective of the customer journey, "Journal of Service Research", vol. 16, nr 4, s. 454-470.
  35. Vargo S.L., Lusch R.F., 2011, It's All B2B - and beyond: toward a systems perspective of the market, "Industrial Marketing Management", vol. 40, s. 181-187.
  36. Vargo S.L., Maglio P.P., Akaka M.A., 2008, On value and value co-creation: a service systems and service logic perspective, "European Management Journal", vol. 3, nr 26, s. 145-152.
  37. Woodruff R.B., 1997, Customer value: The next source for competitive advantage, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 25, nr 2, Academy of Marketing Science.
  38. Zeithaml V.A., 1988, Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing", vol. 52, nr 3.
  39. Zwass V., 2010, Co-Creation: Toward a Taxonomy and an Integrated Research Perspective, "International Journal of Electronic Commerce", vol. 15, nr 1, s. 11-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu