BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie czasem pracy w hutnictwie - analiza sektorowa i studium przypadku
Working Time Management in Steel Industry - Sector Analysis and Case Study
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 3, s. 18-24, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Czas pracy, Normowanie czasu pracy, Przedsiębiorstwo hutnicze, Przemysł stalowy
Working time, Standardization of working time, Metallurgical enterprise, Steel industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poruszone zostały podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem pracy. Celem pracy było ustalenie przyczyn niezagospodarowanego czasu pracy w krajowym przemyśle stalowym wraz z podaniem przykładów działań prewencyjnych. Korzystając z danych statystycznych, przedstawiono strukturę przyczyn nieprzepracowanego czasu pracy w przemyśle stalowym w latach 2000-2015.(fragment tekstu)

In the modern market economy, the company is still looking for the most effective ways of management. The development of enterprises depends mainly on people skills and work organization. One aspect of the objectives is to effectively manage working time. The article discussed were the basic issues related to the topic of time management. The aim of the study was to determine the causes of undeveloped time in the domestic steel industry, together with examples of preventive measures. Using statistical data shows the structure of the causes of the wasted time in the steel industry in the years 2000-2015.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Efektywne zarządzanie czasem pracy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, skrypt do zajęć: Kreatywny humanista. Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, szkolenie w dniach 18-21.10.2010, dostępny w Internecie: http://kreatywni.wsptwp.eu/wpcontent/ uploads/2010/10/EFEKTYWNE-ZARZ% C4%84DZANIE-CZASEM-materia%C5%82y-szkoleniowe-II-edycja.pdf.
 2. Gajdzik B., Introduction to Total Productive Maintenance in steelworks plants, "Metalurgija", 2009, No 2, s. 137-140.
 3. Gajdzik B., Kompleksowo o filarach Produkcji Klasy Światowej w hutnictwie stali - WCM, "Hutnik - Wiadomości Hutnicze", 2012, nr 10 (79), s. 755-761.
 4. Gajdzik B., Organizacja działań w ramach TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych, "Logistyka", 2014, nr 3, s. 28-30.
 5. Gajdzik B., Polityka zmniejszania absencji powypadkowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 4/2013, s. 2-6.
 6. Gajdzik B., 6S w przedsiębiorstwach produkcyjnych, "Problemy Jakości", 2014, nr 7-8 (46), 2014, s. 37-42.
 7. Gajdzik B., Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2014, nr 1 (96), s. 57-72.
 8. Gajdzik B., Zarządzanie nieplanowaną absencją pracowników, "Organizacja i Zarządzanie", Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, 2015, nr 1 (29), s. 39-58.
 9. Gajdzik B., World Class Manufacturing in metallurgical enterprise, "Metalurgija", 2013, No. 1 (52), s. 131-134.
 10. Horyń A., Nagrodzimy najlepsze zakłady, "Jedynka", ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, grudzień 2012.
 11. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku,(Dz.U. 1974 nr 24, poz. 141, z późn. zm.).
 12. Kozioł L., Jak racjonalnie gospodarować czasem? Wyd. Secesja, Kraków 1992.
 13. Kozioł L., Pyrek R., Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, NR 2(13)/2009 T. 2, s. 339-349.
 14. Metody zarządzania czasem pracy, dostępny w Internecie http://www.uwm.edu.pl/pro-edu/upload/file/popodreczniki/ Zad.2/Metody%20organizacji%20i%20zarzadzania. pdf.
 15. Muhlemann Alan P., Oakland John S., Lockyer Keith G., Zarządzanie, produkcja i usługi. PWN, Warszawa 2001.
 16. Muszyński Z., Ergonomiczne uwarunkowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe PTE, 2007 nr 5. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział w Krakowie.
 17. Oczkowicz E., Nagrodzeni za niską absencję, "Jedynka", ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza luty 2014.
 18. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005.
 19. Roczniki statystyczne przemysłu. GUS, Warszawa 2001-2016.
 20. Roguszczak M., Zarządzanie czasem pracy menedżera. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.
 21. Rotkiewicz M., Czas pracy. Biblioteczka Pracownicza Rotkiewicz, Warszawa 2006.
 22. Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 23. Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 24. Śmid W., Leksykon menedżera. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu