BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski), Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Uwarunkowania i kierunki zmian w spożyciu żywności w województwie lubuskim
Conditions and Trends in Food Consumption in Lubuskie Voivodeship
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 1, s. 83-94, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Żywność, Styl życia, Konsument, Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Dochody gospodarstw domowych
Food, Lifestyle, Consumer, Households, Household expenditures, Household income
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono poziom i strukturę spożycia żywności w Polsce oraz w poszczególnych województwach, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego. Ponadto ukazano przyczyny zmian spożycia żywności. Głównym celem opracowania było dokonanie oceny tendencji w spożyciu żywności w województwie lubuskim na tle zmian wzorca wyżywienia w Polsce. Z przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa lubuskiego badań wynika, że większość respondentów dokonywała zakupów żywności biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne. Natomiast wśród najczęściej spożywanych przez nich produktów znalazły się na pierwszym miejscu produkty piekarniczo-cukiernicze, na drugim produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. mięso i wędliny, mleko i jego przetwory zaś uplasowały się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu. Spożycie warzyw wskazywało dwóch na trzech badanych. Dla ankietowanych bezpieczeństwo żywności miało największe znaczenie przy kupowaniu żywności. (abstrakt oryginalny)

The problem of consumer behavior in the food market is of interest to a variety of scientific disciplines, including sciences such as economics, psychology, sociology and management. The key issue in the decision-making process made by every person in the field of food consumption is the choice of proper nutrition, which seems difficult. The paper presents the level and the structure of food consumption in Poland as well as in individual provinces, with particular emphasis on Lubuskie voivodeship. Moreover, the causes of the change in food intake are shown. The main objective of the study is to assess the trends in food consumption in Lubuskie voivodeship against the changes in the pattern of food consumption in Poland. The study among inhabitants of the Lubuskie voivodeship shows that the majority of respondents purchase food taking economic factors into account. Among the most frequently consumed products are bakery and confectionery products, followed by products of animal origin, i.e. meat and meat products, whereas milk and dairy products are ranked third and fourth respectively. Two out of three respondents claim to consume vegetables. It should be noted that for the surveyed food safety is of paramount importance when buying food. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, GUS, 2016: Warszawa, http://stat.gov.pl, dostęp: 10.09.2016.
 2. Briffa John, 2000: Zdrowa żywność, Bellona, Warszawa.
 3. CBOS, 2012: Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, Warszawa, s. 4, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF, dostęp: 10.09.2016.
 4. Czapski Janusz, 2004: Jakość żywności i jej uwarunkowania, [w] Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. Jan Gawęcki, Teresa Mossor-Pietraszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. GUS, 2015: Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa.
 6. GUS, 2016: Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 roku w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych w 2015 roku, Warszawa, s. 14-15.
 7. Kotler Philip, 1999: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 8. Laskowski Wacław, Ewa Świstak, 2014, Zmiany we wzorcach spożycia żywności w Polsce, Wydawnictwo Laskowski, Warszawa.
 9. Michałowska Mariola, Wiesław Danielak, 2015: The impact of globalization on consumer behavior in Lubuskie province in the light of the research, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 49, no. 3, s. 138.
 10. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r., http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_ npz_90_15052007p.pdf, dostęp: 16.06.2016.
 11. Solomon Michael R., 2006, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 12. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014. Załącznik do uchwały nr 3/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. (poz. 405), Monitor Polski, Dz.Urz. RP, poz. 405, Uchwała nr 3/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014, Warszawa, maj 2015 r.
 13. Szumilak Jan, 1996: Style życia konsumentów, [w] Podstawy marketingu, red. Jerzy Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2017.104.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu