BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechman-Filipiak Agnieszka (radca prawny), Hajduczenia Hubert (adwokat)
Tytuł
Umowa o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy - ciąg dalszy dyskusji
The Non-compete Agreement after Transfer of the Employer's Undertaking - Continued Discussion
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 10, s. 31-36, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transfer przedsiębiorstwa, Zakaz konkurencji, Stosunek pracy, Kodeks pracy
Company transfer, Non-competition, Legal employment relation, Labour Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie utrwalone wydaje się stanowisko, że art. 231 k.p. nie obejmuje swoim zakresem klauzuli konkurencyjnej. Nadal jednak otwarte pozostają pytania co do skutków prawnych, jakie się z tym wiążą dla umowy o zakazie konkurencji, a także możliwości jej przejścia na innej podstawie prawnej. Zdaniem autorów, które wyrazili już we wcześniejszych publikacjach, po pierwsze umowa o zakazie konkurencji przechodzi na nowy podmiot wyłącznie w razie sukcesji uniwersalnej. Po drugie, w pozostałych przypadkach umowa ta wygasa. Ze względu na pojawiające się głosy polemiki, a także nowe "pomysły" rozwiązania powyższych kwestii autorzy zdecydowali się na opublikowanie kolejnego artykułu o tej tematyce, w którym odnoszą się do argumentów mających podważyć ich tezy, a także krótko do zaproponowanych przez doktrynę nowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

It seems to be the current accepted opinion that Article 231 of the Polish Labour Code does not apply to non-competition clauses. However, questions remain about the legal consequences of transfer for non-competition agreements, including the possibility of their transition to a different legal basis. As stated in our previous publications, firstly, a non-competition agreement transfers to a new employer only in the case of universal succession; and secondly, in other cases when the non-competition agreement does not transfer to a new employer, the agreement expires. As a result of an increasing amount of debate on this question and new "ideas" about how to solve it, we have decided to publish another article which addresses the arguments that attempt to undermine our thesis and also - briefly - the new solutions proposed by jurisprudence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, K. W. (2016). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 2. Gersdorf, M. (2010). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 3. Góral, Z. Prusinowski, P. (2013). Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 4. Góral, Z. Prusinowski, P. (2014). Zakaz konkurencji w prawie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 5. Lechman-Filipiak, A. Hajduczenia, H. (2014). Przejście zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 20-27.
 6. Lechman-Filipiak, A. Hajduczenia, H. (2015). Byt prawny umowy o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 28-35.
 7. Lewandowicz-Machnikowska, M. (2016). Glosa do uchwały SN z dnia 6 maja 2015 r. (III PZP 2/15). Orzecznictwo Sądów Polskich, (6), 844-853.
 8. Pisarczyk, Ł. (2013). Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Warszawa: LexisNexis.
 9. Prusinowski, P. (2011). Nienazwane umowy zawierane przez strony stosunku pracy, Monitor Prawniczy, (20).
 10. Raczkowski, B. (2016). Najważniejsze wyroki w sprawach pracowniczych z 2015 roku. Rzeczpospolita z 7 lutego 2016 r. D6-D7.
 11. Raczkowski, M. (2015). Przejście zakładu pracy a klauzule autonomiczne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 35-40.
 12. Rodzynkiewicz, M. (2014). W: M. Rodzynkiewicz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 13. Sierocka, I. (2016). Umowy o zakazie konkurencji w razie przejścia zakładu pracy w całości lub w części na nowego pracodawcę. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 14. Święcicki, M. (1965). Zawiązanie i trwanie stosunku pracy. Warszawa.
 15. Tomanek, A. (2012). Konsekwencje połączenia spółek handlowych w zbiorowych stosunkach pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10), 18-22.
 16. Tomanek, A. (2013). Klauzule autonomiczne w umownym stosunku pracy. Państwo i Prawo, (9), 30-44.
 17. Tomanek, A. (2014). Charakter prawny klauzuli konkurencyjnej (art. 1012 k.p.). Przegląd Sądowy, (10), 36-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu