BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Łazorczyk Maja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Determinanty zakupu oraz postrzeganie czynników ryzyka i bezpieczeństwa zdrowotnego owoców i warzyw wśród studentów warszawskich uczelni
Purchase Determinants and the Perception of Risk and Health Safety Factors of Fruits and Vegetables Consumption Among Students of Universities in Warsaw
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 1, s. 95-109, tab., bibliogr. 36 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Owoce, Warzywa, Jakość, Bezpieczeństwo, Studenci
Fruit, Vegetables, Quality, Security, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie czynników decyzyjnych w procesie zakupu owoców i warzyw oraz analiza postrzegania czynników zagrożenia i bezpieczeństwa zdrowotnego w ich konsumpcji w zależności od płci, kierunku i stopnia studiów wybranej grupy studentów warszawskich uczelni. Badaną populację stanowili studenci kierunku ogrodnictwo i kierunków związanych z żywieniem i dietetyką SGGW, jako kierunków dostarczających wiedzy z zakresu szeroko rozumianej jakości i bezpieczeństwa żywności oraz innych warszawskich uczelni. Analizowano znaczenie owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz częstość spożycia, wagę poszczególnych charakterystyk produktu wpływających na decyzje zakupowe, a także wagę czynników ryzyka i czynników bezpieczeństwa. Wykazano, że kierunek studiów miał wpływ na czynniki decyzyjne oraz na postrzeganie przez studentów problemu zagrożeń w konsumpcji owoców i warzyw, większy niż płeć. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the purchase determinants and to analyze the perception of risk and health safety factors of fruits and vegetables consumption according to gender as well as the field and degree of studies of a selected group of students. The survey involved students of the Faculty of Horticulture and faculties related to nutrition and dietetics at WULS-SGGW, as the faculties provide wide knowledge of food quality and safety, and students of other universities in Warsaw. The importance of fruits and vegetables in the students' daily diets and the consumption frequency, the significance of products' individual characteristics affecting purchasing decisions as well as the importance of risk and safety factors were analyzed. It was shown that the field of study has a greater impact on decisive factors and the students' perception of the risk from the fruits and vegetables consumption than gender. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashfield-Watt A. Pauline, 2006: Fruits and vegetables, 5+ a day: are we getting the message across? "Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition", t. 15, z. 2, s. 245-252, http://search.proquest.com/ openview, dostęp: 10.10.2010.
 2. Baum Rafał 2008: Sustainable development of agriculture and its assessment criteria, "Journal of Agribusiness and Rural Development", t. 1, z.7, s. 5-15, www.jard.edu.pl, dostęp: 12.12.2013.
 3. Bugaj Barbara, Aneta Kopeć, Estera Nowacka, Teresa Leszczyńska, 2013: Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez studentów niektórych krakowskich uczelni, [w] Nauka o żywieniu człowieka - osiągnięcia i wyzwania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 96-109.
 4. Całyniuk Beata, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Agnieszka Białek, Natalia Czech, Anna Kukielczak, 2011: Piramida żywienia - wczoraj i dziś, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 92, z.1, s. 20-24.
 5. Code of hygienic practice for fresh fruits and vegetables, CAC/RCP 53- 2003. http://www.fao.org/ ag/agn/cdfruits_en/others/docs/alinorm03a.pdf, dostęp: 15.05.2010.
 6. Czaja Jakub, Marzena Rypina, Anna Lebiedzińska, 2009: Ocena częstotliwości spożycia warzyw i owoców wśród studentów trójmiejskich uczelni, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", t. 60, z. 1, s. 35-38.
 7. Czernyszewicz Eugenia, Joanna Pawlak, 2012: Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw, "Zarządzanie i Finanse", t. 10, z. 3, cz. 3, s. 114-132.
 8. Divisi Dulio, Sergio Di Tommaso, Sergio Salvemini, Marie Garramone, Roberto Crisci 2006: Diet and cancer, "Acta Biomed.", t. 77, s. 118-123, http://www.mattioli1885journals.com, dostęp: 10.01.2016.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, Dz.U. UE L 30, http://isap.sejm.gov.pl, dostęp: 5.06.2013.
 10. Flaczyk Ewa, Agnieszka Charzyńska, Monika Przeor, Józef Korczak, 2013: Akceptacja produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach w zależności od wieku, wiedzy żywieniowej i płci konsumentów, "Nauki Inżynierskie i Technologie", t. 4(11), s. 20-39.
 11. Food safety and good practice certification, http://www.fao.org/docrep/010/ag130e/ag130e12.htm, dostęp: 10.06.2015.
 12. Gawęcki Jan (red.), 2010: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa, s. 133-309, 354-359.
 13. General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, http://www.codexalimentarius.org/standards/ list-of-standards/en, dostęp: 20.08,2016.
 14. Gronowska-Senger Anna, 2015: Znaczenie poszczególnych grup produktów spożywczych i ich wpływ na zdrowie - ocena oraz rekomendacje, www.zywnoscdlazdrowia.pl/15/01.html, dostęp: 12.12.2015.
 15. Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki, 2014: Przygotowania sektora owoców i warzyw do wdrożenia integrowanej ochrony roślin, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 16, z. 3, s. 92-98.
 16. Kosik Maria, 2010: Metody i systemy zapewnienia jakości w produkcji podstawowej. GLOBALG.A.P. - dobrowolna konieczność [w] Jakość owoców - wymagania prawa i rynkowa konieczność, Eugenia Czernyszewicz (red.). UP w Lublinie, Lublin, s. 49-57.
 17. Kowalczyk Marta, Tomasz Lesiów, 2008: Stan wiedzy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z zakresu systemów zarządzania jakością, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Technologia", t. 30, s. 82-94.
 18. Kwasek Mariola, 2010: Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB 180, s. 13-17.
 19. Malara Beata, Kalina Góra-Kupilas, Jadwiga Jośko, Piotr Malara, 2006: Comparison of dietary habits in students of different universities, "Polish Journal o Environmental Studies", t. 15, z. 2, s. 441-443.
 20. Malik Agnieszka, Monika Pytka, Agnieszka Latoch, Zdzisław Targoński, Wioleta Giza, 2015: Wybrane związki bioaktywne w owocach południowych i otrzymanych z nich sokach, [w] Trendy w żywieniu człowieka, red. Małgorzata Karwowska, Waldemar Gustaw, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, s. 187:201.
 21. Myszkowska-Rysiak Joanna, Agnieszka Kraśniewska, Anna Harton, Danuta Gajewska, 2011: Porównanie wybranych zachowań żywieniowych studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 92, z. 4, s. 931-934.
 22. Olędzki Remigiusz, 2012: Potencjał antyoksydacyjny owoców i warzyw oraz jego wpływ na zdrowie człowieka, "Nauki Inżynierskie i Technologie", t .1, z. 4, s. 44-54.
 23. Osaili Tareq M., Bayan A. Obeidat, Dima O. Abu Jamous, Hiba A. Bawadi, 2011: Food safety knowledge and practices amongcollege female students in north of Jordan, "Food Control", vol. 22, s. 269-276, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii, dostęp: 5.01.2015.
 24. Prior Ronald, Guohua Cao, 2000: Antioxidant Phytochemicals in Fruit and Vegetable, "Hort Science", vol.35 (4), p. 588-592. http://hortsci.ashspublications.org/content/35/4/588.full.pdf+html [dostęp: 5.01.2015].
 25. Rui Hai Liu, 2003: Health benefits of fruit and vegetables are from additive and synergistic combinations of phytochemicals, "The American Journal of Clinical Nutrition", vol. 78 (suppl), s. 517-520, http://ajcn.nutition.org/content/78/3/517S.full.pdf+html, dostęp: 11.01.2015.
 26. Seń Mariola, Agnieszka Zacharczuk, Agnieszka Lintowska, 2012: Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia, "Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne", t. 2, z. 2, s. 113-123.
 27. Sznajder Michał, Barbara Moskalik, Anna Wielicka, 2005: Wpływ wieku na zwyczaje konsumentów w zakresie spożycia owoców i warzyw, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 7, z. 3, s. 173-178.
 28. Śliż Daniel, Andrzej Folga, 2014: Dieta wegetariańska - nowa moda czy przepis na leczenie nadciśnienia tętniczego?, "Kardiologia w Praktyce", vol. 8/1, z. 27, s. 31-33, https://www.researchgate. net/profile/Daniel_liz/publication, dostęp: 10.08.2016.
 29. Torba Teresa, 2013: Znaczenie warzyw i owoców w codziennej diecie, www.google.pl/?gws_rd=ssl# q=, dostęp: 5.01.2013.
 30. Walentukiewicz Anna, Anna Łysak, Barbara Wilk, 2013a: Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa, "Problemy Pielęgniarstwa", t. 21, z. 4, s. 484-488.
 31. Walentukiewicz Anna, Anna Łysak, Barbara Wilk, 2013b: Styl życia studentek kierunków medycznych. "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 94, z. 2, s. 247-252.
 32. Wawrzyniak Agata, Monika Krotki, Beata Stoparczyk, 2011: Właściwości antyoksydacyjne owoców i warzyw, "Medycyna Rodzinna", t. 1, s. 19-23.
 33. WHO. 2003: Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, WHO Technical Report Series 916, WHO Geneva, www.who.int/dietphysicalactivity/ publications/trs916/en, dostęp: 3.01.2017.
 34. Wyka Joanna, Alicja Żechałko-Czajkowska, 2006: Wiedza żywieniowa, styl życia i spożycie grup produktów w grupie studentów I roku Akademii Rolniczej we Wrocławiu, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", t. 57, z. 4, s. 381-388.
 35. http://www.globalgap.org/uk_en, dostęp: 10.06.2015.
 36. http://www.izz.waw.pl/attachments/article/555/06_PiramidaIZZ, dostęp: 3.02.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2017.104.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu