BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miller Przemysław (Uniwersytet Łódzki), Krysiński Marcin (Uniwersytet Łódzki), Śmierciak Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Identyfikacja ryzyka w procesie składania oferty związanej z realizacją zamówienia publicznego - studium przypadku
The Risk in the Process of Offer Submission in Connection with the Implementation in Case of Public Tender - Case Study
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 197-208, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Ryzyko, Administracja publiczna, Studium przypadku
Public procurement, Risk, Public administration, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy potrzeby jak również sposobów rozpoznawania ryzyka w przypadku przystępowania do udziału w postępowaniu przetargowym ogłaszanym przez instytucję publiczną. Autorzy przedstawili możliwość oceny i identyfikacji potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas realizacji takiego projektu. Zwrócono uwagę na odpowiednie przygotowanie się do realizacji lub w przypadku negatywnej oceny ryzyka do podjęcia decyzji o nie przystępowania do przetargu. W opracowaniu wykorzystano takie metody badawcze, jak studium przypadku jak również przegląd literatury. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the needs as of a risk identification in case of participation in the public tender. The authors have chosen as a goal the ability to assess the potential risks that may occur during the tender participation, ordering process, preparation for the implementation of such a project, or decision not to join the tender. The study used research methods such as case studies and literaturę review. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Braig S., Gebre B., Sellgren A. (2011), Strengthening risk management in the US public sectort, McKinsey & Company.
 2. Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Frączkowski K. (2003), Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 4. Jennison B. (2004), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów RP, Warszawa.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 483.
 6. Krysiński M., Miller P., Śmierciak, M. (2015), Zarządzanie ryzykiem projektu na przykładzie projektu "Instalacja infrastruktury odbioru sygnału WiFi" [w:] Grzegorczyk W. (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Krysiński M. (2016), Zmowy cenowe w Polsce w latach 2010-2015. Podłoże i skala występowania, w świetle danych urzędu ochrony konkurencji i konsumentów, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Łódź. (w przygotowaniu)
 8. Miciuła I. (2013), Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 34.
 9. NBP (2014), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej NBP", DKRZ-WPP-O-RS-243-094/DK/14, Narodowy Bank Polski.
 10. OGC - Office of Government Commerce. (2009). PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, Londyn.
 11. Ogłoszenie o zamówieniu (2014), NBP, http://www.nbp.pl/Przetargi/PrzetargiNieograniczone/DKRZ-WPP-O-RS-243-094-DK-14/Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf, (dostęp: 09.04.2016).
 12. Phillips J. (2011), Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice.
 13. PMI (2008), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, Project Management Institute, Inc, Pennsylvania.
 14. Podstawowe informacje o KIO, Krajowa Izba Odwoławcza, https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio/podstawowe-informacje-o-kio, (dostęp: 2016.03.27).
 15. Romaniuk P. (2013), Istota zarządzania ryzykiem w organach administracji publicznej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 14, zeszyt 13, cz. 3, Zarządzanie organizacjami publicznymi).
 16. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1.
 17. Trocki M. (2014), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Trocki M., Grucza B. (2007), Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Urząd Zamówień Publicznych (2014), Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177.
 21. Wyrok Trybunału (trzecia izba), z dnia 13 grudnia 2012r., ECLI:EU:C:2012:801, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu