BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus-Matuszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Dzik Piotr (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Tytuł
Logo w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego
Logo in Marketing Communications of the Local Government Units
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 26-42, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Region, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Komunikowanie marketingowe, Techniki promocji
Region, Local government units, Marketing communication, Promotion techniques
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W publicystyce i wydawnictwach poradnikowych formułowany jest się zarzut, że logo jednostek samorządu terytorialnego (JST) realizują często wizualny schemat "rzeczka, łączka, słoneczko", przy czym twierdzi się, że znaków tych są "setki" (Włoszczyński, 2016, s. 48). Autorzy artykułu postawili sobie za cel weryfikację empiryczną tych twierdzeń oraz ilościowe sprawdzenie czy teza o powszechności takich wizualnych schematów ma pokrycie w praktyce promocyjnej miast, gmin i regionów. Pod względem wykorzystania logo w praktyce marketingowej i promocyjnej zbadane zostały wszystkie JST w Polsce, tj. województwa (16), powiaty ziemskie (314) i gminy (2478, w tym 66 miast na prawach powiatu). Z badań wynika, że 610 z nich korzysta w praktyce z wizualnego znaku promocyjnego. Metodą badawczą była analiza treści stosowanych znaków promocyjnych -logo. Autorzy stwierdzili, że publicystyczna teza nie jest w pełni uzasadniona, gdyż oparta jest na heurystykach i przekazach medialnych. (abstrakt oryginalny)

In popular articles and marketing guides one may find an allegation that logos of the local government units frequently implement the visual scheme of the "river, meadow and sun", and it is claimed to be "hundreds" of such visual signs in the place marketing practice (Włoszczyński, 2016, 48). Authors of the article set themselves the purpose of empirical verification of these claims and to quantify whether the thesis on the universality of such visual schemes happens in the promotional practice of cities, municipalities and regions in Poland. In terms of the logos use in marketing and promotion practice, all local governments in Poland, i.e. voivodships (16), counties (314) and communities (2478, including 66 towns with county status) were examined. Results of the research show that 610 of them use visual promotional signs in practice. The content analysis of promotional signs - logo - was the method of empirical research. Concluding the authors state that the publicist thesis is not fully justified, as it is based on heuristics and media coverage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, S., Morioka N., (1994). Logo design workbook: a hands-on guide to creating logos, Gloucester, Mass.: Rockport Publishers.
 2. Anholt, S. (2007). Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
 3. Balzan, R., Delfabbro, P., Galletly, Ch., Woodward, T. (2012). Reasoning heuristics across the psychosis continuum: The contribution of hypersalient evidence hypothesis matches. Cognitive Neuropsychiatry, vol. 17 (5), 431-450.
 4. Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Bastos, W.; S.J. Levy. (2012). A history of the concept of branding: practice and theory, Journal of Historical Research in Marketing, vol. 4, nr 3, 347-368.
 6. Blain, C.; S.E. Levy, J.R. Brent Ritchie. (2005). Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations, Journal of Travel Research, vol. 43, 328-338.
 7. Eshuis, J., E.-H. Klijn (2012). Branding in Governance and Public Management. London-New York: Routledge.
 8. Florek, M. (2007). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 9. Florek, M.; A. Augustyn. (2011). Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Warszawa: Bestplace.
 10. Hanna, S. i Rowley, J. (2011). Towards a strategic place brand-management model, "Journal of Marketing Management", vol. 27, issue 5-6, 458-476.
 11. Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.
 12. Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
 13. Kruczek, Z. i Walas B. (2010). Promocja i informacja w turystyce. Kraków: PROKSENIA.
 14. Mollerup, P. (2013). Marks of Excellence. London: Phaidon Press.
 15. Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Ollins, W. (2009). Podręcznik brandingu. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
 17. Pawłowska, A. (2013). Atrakcyjny wizerunek miasta. Wykorzystanie komunikacji wizualnej w marketingu terytorialnym, [w:] Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i prawie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń. Warszawa: Poltext.
 18. Pogorzelski, J. (2012). Praktyczny marketing miast i regionów. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Rose, G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych, Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Schmitt, B. i Simonson A. (1999). Estetyka w marketingu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 21. Kall, J. i Hajdas, M. (2011). Zarządzanie portfelem marek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 22. Szromnik, A. (2012). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.
 23. Thorisdottir, H., i Karolinudottir, K. E. (2014). The Boom and the Bust: Can Theories from Social Psychology and Related Disciplines Account for One Country's Economic Crisis? Analyses of Social Issues and Public Policy, Vol. 14, No. 1, 2014, 281-310.
 24. Tversky A. i Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, 1124-1131.
 25. Wheeler A. (2010). Kreowanie marki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Włoszczyński, A.L., (2016). Znaki miejskie, w: Wizerunek miasta. Co-jak-dlaczego. Włoszyński, A.L.; Tyliszczak J. (red.). Będzin: e-bookowo.pl
 27. www1, http://www.proto.pl/wywiady/czy-istnieje-przepis-na-logo-idealne-wywiad-z-marcinem-wolnym-dyrektorem-kreatywnym-i. Wpis z 06.08.2015. Dostęp 17.06.2017.
 28. www2, http://brandingmonitor.pl/ustronstwo-czyli-nowe-logo-ustronia/. Wpis z 10.05.2016. Dostęp 15.06.2017.
 29. www3, http://www.alw.pl/tag/kotun/. Wpis z 04.08.2010. Dostęp 11.06.2017.
 30. www4, https://contentsolutions.pl/hejty-i-propsy-czyli-najbardziej-emocjonujace-projekty-logo-polskich-miast-i-wojewodztw/. Wpis z 04.11.2015. Dostęp 12.06.2017.
 31. www5, http://www.biszcza.pl/userfiles/image/logo_biszcza.jpg. Jest to skan obwieszczenia wójta gminy i przyjęciu logo, datowany na 15 lipca 2015 r.
 32. www6, http://tvp3.tvp.pl/21583109/gmina-biszcza-z-nowym-logo-wzbudza-spore-kontrowersje, film emitowany 11 września 2015. Dostęp 28.06.2017.
 33. www7, http://teleexpress.tvp.pl/21586889/kontrowersyjne-logo, film wyemitowany w programie "Teleexpress" 11 września 2015 r. Dostęp 28.06.2017.
 34. www8, Ustawa o samorządzie województwa, tekst jednolity do pobrania: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000486. Dostęp 29.06.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu