BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłowska-Wrzesińska Joanna (Politechnika Poznańska), Kowal Edward (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Rola specjalisty BHP w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa
The Role of OHS Experts in Shaping Psychosocial Aspects of Safety Culture
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 3, s. 39-45, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Bezpieczeństwo, Ryzyko, System zarządzania BHP
Culture, Security, Risk, Health and safety management system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aktualny rynek pracy to przede wszystkim: znaczny wzrost pracy w usługach (coraz częściej związanej ze środowiskiem międzynarodowym), globalizacja rynku, wzrost konkurencyjności, elastyczne formy zatrudnienia, które najczęściej wiążą się ze zwiększoną intensywnością i niepewnością pracy. W rezultacie, w coraz większym stopniu nie fizykochemiczna warstwa pracy jest głównym źródłem ryzyka zawodowego, lecz jej warstwa psychospołeczna.(abstrakt oryginalny)

Attempts undertaken to increase the security level in companies usually involve making changes in technics, organization and technology. The principal achievements can be noted in the development and operation modes of machinery and equipment; legal and administrative rules of functioning of organization are improved as well, mainly through implementing of corporate management systems. Meanwhile, a number of reports and statistical studies prove that the main barrier in reducing the number and severity of accidents, as well as other events potentially dangerous - is the so called human factor.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen M., Cunradi C. Job stress, burnout and substance use among urban transit operators: The potential mediating role of coping behavior. "Work & Stress", 22 (4), 2008, pp. 327-340.
 2. Cooper G., From Stress to Wellbeing. Vol. 1: The Theory and Research on Occupational Stress and Wellbeing. Palgrave Macmillan, 2013.
 3. Cox T., Griffiths A., Rial-Gonz´alez E., Research on work-related stress. European Agency for Safety & Health at Work. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.
 4. Dyrektywa Rady z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększania i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy - 89/39l/EWG [w:] Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące ochrony zdrowia, tom 1 CIOP-PIB, Warszawa 1992.
 5. ESENER-2, Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. Dostępny w internecie: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esenerii-first-findings.pdf/view.
 6. EU-OSHA, Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
 7. EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020. Brussels, 6.6.2014 COM(2014) 332 final.
 8. Floderus B., Hagman M., Aronsson G., Marklund S., Wikman A.,Work status, work hours and health in women with and without children. "Occupational & Environmental Medicine", 66/2009, pp. 704-710.
 9. Gabryelewicz I., Sadłowska-Wrzesińska J., Kowal A., Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, s. 396-406.
 10. Gabryelewicz I., Sadłowska-Wrzesińska J., Kowal E., Kowal A., Safety climate level as a tool aiding safety management in a production facility. Procedia Manufacturing: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, Elsevier B.V., pp. 962-969.
 11. Gabryelewicz I., Sadłowska-Wrzesińska J., Problemy z zakresu bezpieczeństwa pracy w MMŚP- na przykładzie badania poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie rodzinnej, [w:] Firmy rodzinne - wyzwania współczesności, red. B. Piasecki, A. Marjański. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 6, część III. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2016, s. 239-253.
 12. Geller E.S., The psychology of safety. Chilton Book company Randor, Pennsylvania 1996.
 13. ILO: Psychosocial factors at work: Recognition and control (Vol. 56). Geneva International Labour Office, Geneva 1986.
 14. Karasek R., Baker D., Marxer F., Ahlbom A., Theorell T., Job decision latitude, job demands, and cardiovascular disease: A prospective study of Swedish men. "American Journal of Public Health", 71/1981, pp. 694-705.
 15. Kowal E., Kowal A., Sadłowska-Wrzesińska J., Ryzyko zawodowe w odczuciach subiektywnych. "Logistyka", 6/2014, CD-ROM nr 4, C17, s. 12216-12219.
 16. Lis T., Nowacki K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 17. Merecz D., Potocka A., Wężyk A., Waszkowska M., Mini przewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Przewodnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź 2012.
 18. Mościcka-Teske A., Sadłowska-Wrzesińska J., Najder A., Skala zagrożeń psychospołecznych i ich związek ze zdrowiem i funkcjonowaniem zawodowym pracowników transportu. "Logistyka", 4/2015, CD-ROM, s. 8028- 8035.
 19. Pidgeon N., Safety culture and risk management in organizations. "Journal of Cross-Cultural Psychology", 22/1991, pp. 129-140.
 20. PRIMA-EF: Projekt w ramach 6 Programu Ramowego EU, karty 1-10. Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa 2008.
 21. Program wieloletni: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (etap: I, II, III. Okres realizacji: lata 2008-2016). Główny wykonawca i koordynator: CIOP-PIB, Warszawa.
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U., 1997, nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 23. Sadłowska-Wrzesińska J., Analysis of psychosocial risk in the context of the objectives of macroergonomics, [in:] Advances in Social and Organizational Factors. Edited by Peter Vink. AHFE Conference 2014, pp. 277-285.
 24. Sadłowska-Wrzesińska J., Assessment of safety and health of storage workers - a psychosocial approach. "Logforum", 2016, 12 (1), pp. 25-35.
 25. Sadłowska-Wrzesińska J., Do OHS Staffs understand problem of psychosocial risk at work? Pilot study, [in:] Occupational Safety and Hygiene SHO 2016 - Proceedings book, Eds P. Arezez et al. Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO), pp. 283-285.
 26. Sprawozdanie z działalności PIP w 2015 r. Dostępny w internecie: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/156451/Sprawozdanie%202015.pdf.
 27. Tucker J.S., Sinclair R.R., Mohr C.D., Adler A.B., Thomas J.L., Salvi A.D. Stress and counterproductive work behavior: Multiple relationships between demands, control, and soldier indiscipline over time. "Journal of Occupational Health Psychology" 2009, 14 (3), pp. 257-271.
 28. Wang J., Lesage A., Schmitz N., Drapeau A., The relationship between work stress and mental disorders in men and women: Findings from a population-based study. "Journal of Epidemiology& Community Health", 2008, 62(1), pp. 42-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu