BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koralik Mateusz Konrad (Politechnika Warszawska), Wiśniewski Paweł (Politechnika Warszawska), Moszczyńska Dorota (Politechnika Warszawska), Sitek Ryszard (Politechnika Warszawska), Mizera Jarosław (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Ocena czasu suszenia pierwszej i drugiej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
Thermovisual Estimation of the Time Necessary for Drying the two Outer Layers of a Ceramic Casting die
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 1, s. 6-10, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby ceramiczne, Materiałoznawstwo, Inżynieria materiałowa
Ceramic products, Materials science, Materials engineering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny czasu suszenia przymodelowej oraz konstrukcyjnej warstwy ceramicznej formy odlewniczej. W celu wykonania pomiarów wytworzono dwie testowe masy lejne, które posłużyły do wytworzenia odpowiednio pierwszej oraz konstrukcyjnej warstwy formy ceramicznej. Do wykonania mas formierskich zastosowano proszki tlenku glinu i wodne spoiwo na bazie krzemionki koloidalnej. Mikrostrukturę proszków badano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego, natomiast rozmiar cząstek określono przy pomocy analizatora laserowego. Gęstwy, które wykorzystano do budowy badanych warstw ceramicznej formy odlewniczej, przygotowano w mieszadle mechanicznym. Ich parametry, takie jak: temperatura, pH, lepkość względna i dynamiczna, były odczytywane przez pięć dni z rzędu. Pomiary termowizyjne przeprowadzono w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze i znanej wilgotności. Wykazano, że formy ulegają całkowitej dehydratacji w momencie osiągnięcia temperatury otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The paper evaluates the drying time of two layers (model and constructional) of ceramic casting dies. The slurries were prepared using the aluminum oxide and a colloidal silica-based water binder. The constituents were examined in a scanning electron microscope (SEM), their particle size was determined in a LA-950 analyzer. Then, they were mixed in a mechanical mixer and the properties of the mixtures, such as the temperature, pH, as well as relative and dynamic viscosity were monitored using a thermo-visual camera during five consecutive days. After reaching the ambient temperature, the dies appeared to be fully dehydrated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Haratym R., Biernacki R., Myszka D. (2008), Ekologiczne wytwarzanie dokładnych odlewów w formach ceramicznych, Warszawa
 2. Jones S., Juan C. (2003), Advances in shell moulding for investment casting, "Journal of Materials Processing", 135, 258-265
 3. www.blayson.com (dostęp 27.12.2016)
 4. Haratym R. (1997), Procesy odlewania precyzyjnego w formy odlewnicze, Warszawa
 5. Patent nr P-319315 (1994), Spoiwo krzemianowe nieorganiczne w wodnym roztworze EKOSIL, Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Instytut katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 6. Matysiak H., Ferenc J., Lipiński Z., Garbacz K., Michalski J., Kurzydłowski K. J. (2009), Charakterystyka i kontrola właściwości technologicznych mieszanek ceramicznych do wytworzenia form odlewniczych do odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych metodą Bridgmana, "Inżynieria Materiałowa", 4, 239-244
 7. Lewandowski J. L. (1997), Tworzywa na formy odlewnicze, Kraków
 8. Ferenc J., Matysiak H., Kurzydłowski K. J. (2010), Organic viscosity modifi ers for controlling rheology of ceramic slurries used in the investment casting, [w:] Proceedings of the 12th International Conference on Modern Materials and Technologies (CIMTEC 2010), "Advances in Science and Technology", 70, 102-107
 9. Matysiak H., Ferenc J., Michalski J., Lipiński Z., Jakubowicz G., Kurzydłowski K. J. (2011), Porowatość i wytrzymałość form ceramicznych wykorzystywanych w procesie odlewania precyzyjnego metodą Bridgmana, "Inżynieria Materiałowa", 1, 17-21
 10. Matysiak H., Zagorska M., Balkowiec A., Adamczyk-Cieślak B., Dobkowski K., Koralnik M., Cygan R., Nawrocki J., Cwajna J., Kurzydłowski K. J. (2015), The Infl uence of the Melt-Pouring Temperature and Inoculant Content on the Macro and Microstructure of the IN713C Ni-Based Superalloy, "JOM: The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society", 10, DOI: 10.1007/s11837-015-1672-5
 11. Frueh C., Poirier D. R., Maguire M. C. (1997), The Effect of Silica-Containing Binders on the Titanium/Face Coat Reaction, "Metallurgical And Materials Transactions B", 28B, 919-926
 12. Olhero S. M., Ferreira J. M. F. (2004), Infl uence of Particle Size Distribution on Rheology and Particle Packing of Silica-based Suspensions, "Powder Technology", 139, 69-75
 13. Kong D., Yang H., Yang Y., Weia S., Wang J. (2007), De-stabilization mechanism and in situ solidification of alumina slurry dispersed in silica sol, "Journal of Materials Processing Technology", 182, 489-497
 14. Matysiak H., Wiśniewski P., Ferenc-Dominik J., Michalski J., Kurzydłowski K. J. (2011), Badania właściwości reologicznych ceramicznych mas lejnych do odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych, "Szkło i Ceramika", 1, 10-15
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu