BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie polskich firm z sektora MŚP
Financing SME Sector in Poland in the Family Business
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 211-226, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Small business, Financing enterprises, Business capital, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce finansowania firm z sektora MŚP w Polsce, sektora którego udział w gospodarce kraju jest bardzo duży i ciągle wzrasta. W ramach rozważań podjęto próbę identyfikacji możliwości pozyskiwania kapitału zewnętrznego stojących przed przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju. Firmy z omawianego sektora, by funkcjonować i rozwijać się potrzebują miedzy innymi środków finansowych które pozwolą na bieżącą działalność firmy a także na jej dalszy rozwój polegający na wdrażaniu nowych technologii czy też nowych produktów. W dzisiejszym czasach często określanych jako czasy permanentnej zmiany firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, by przetrwać, a także by być konkurencyjne, muszą inwestować, co nieodłącznie związane jest z koniecznością pozyskania kapitału na wprowadzanie innowacji związanych zarówno z oferowanymi produktami jak i usługami. Dostępność i koszt owego kapitału uzależnione są od wielu czynników takich jak: okres prowadzenia działalności, branża prowadzonej działalności, przeznaczenie pozyskanego kapitału, wyniki finansowe przedsiębiorstwa a czasem renoma firmy. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues of financing of SMEs in Poland, including family businesses, the sector whose share in the country's economy is very large and growing. As part of the discussion attempts to identify the possibility of raising external capital standing in front of representatives of small and medium-sized enterprises in our country. Companies from the sector to function and thrive in need, among others, the financial resources that will allow the company's ongoing operations as well as its further development consists in the implementation of new technologies and these new products. In today's times, often referred to as a time of change, companies from the sector of small and medium enterprises to survive and to be competitive have to invest what is strictly associated with the need to raise capital for innovation both in terms of its products and services. The availability and cost of that capital depends on many factors such as the activity period, the business sector, allocating capital raised, the financial results of the company and sometimes the reputation of the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gałązka K. (2013), Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiego [w:] A. Marjański, Firmy rodzinne -wyzwania globalne i lokalne, cz. I, Łódź.
  2. Kaczmarska-Krawczak J., Trippner-Hrabi J. (2013), Program JEREMIE jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych [w:] A. Marjański, B. Piasecki, Firmy rodzinne -wyzwania globalne i lokalne, cz. II, Łódź.
  3. Klamut E. (2013), Firmy rodzinne i źródła finansowania ich działalności [w:] A. Marjański, B. Piasecki, Firmy rodzinne -wyzwania globalne i lokalne, cz. II, Łódź.
  4. Sułkowski Ł., Marjański A. (2005), Rodzaje klasyfikacji przedsiębiorstw rodzinnych [w:] A. Sułkowski, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń.
  5. Winnicka-Popczyk A. (2013), Fundusze Private Equity a rozwój przedsiębiorstw rodzinnych [w:] A. Marjański, B. Piasecki, Firmy rodzinne -wyzwania globalne i lokalne, cz. II, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu