BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszewicz-Jędrzejewska Ewa (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
Tytuł
Dekoracja ceramiczna w przestrzeni industrialnej - dawny browar "Brauerei Pfeifferhof Carl Scholtz" we Wrocławiu (1895-1910)
Ceramic decorations in industrial space - former "Brauerei Pfeifferhof Carl Scholtz" brewery in Wroclaw (1895-1910)
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 1, s. 19-22, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Architektura, Wyroby ceramiczne, Sztuka
Architecture, Ceramic products, Art
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Dawny Browar Scholtza we Wrocławiu, powstały latach 1893-95, jest przykładem dużego zespołu industrialnego zlokalizowanego na obrzeżu miasta. Jego cechą charakterystyczną jest nawiązanie w układzie przestrzennym, architekturze i dekoracji ceramicznej do wizerunku wielkomiejskich budowli użyteczności publicznej - szkół i szpitali, a także do typowej dla Wrocławia estetyki ceglanej ściany ze szkliwionym detalem architektonicznym, promowanej przez architekta miejskiego Richarda Plüddemanna (1885-1910). Browar jest przykładem obiektu przemysłowego trzeciego ćwierćwiecza XIX w., w którym harmonia funkcji i formy ma także wymiar estetyczny. W artykule omówiono dekorację elewacji budynków zespołu browaru w kontekście nowych technologii produkcji kształtek i pustaków ceramicznych oraz zaprezentowano wybór wzorników dla detalu ceglanego z lat 1864-1900. Poruszono także kontekst dokumentacji i funkcjonowania technofaktu w środowisku kulturowym. (abstrakt oryginalny)

The former Scholtz brewery building in Wroclaw, constructed around 1893-1895, is a example of a large industrial complex located on the outskirts of the city. The characteristic feature of this building is the spatial layout, architecture and ceramics decorations, which tend to imitate public utility buildings - schools and hospitals, as well as the aesthetics of a brick wall with colorful glazes detail, promoted by the city architect Richard Plüddemann (1885-1910). The Brewery is a typical example of an industrial facility build during the third quater of 19th century, in which the harmony of form and function also has an aesthetic dimension. The article discusses the decorations of facades of the brewery in the context of new technologies in the production of fi ttings and ceramic blocks, as well as presents a selection of templates for brick details between 1864-1900. The aspect of documentation and functioning of the "aesthetics of industry boulding" in the cultural environment, has also been discused. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Recomendation No.R (90). 1990. 20 of Committeee of Ministers to Member States of the Council of Europe on the protection and conservation of the industrial, technical and civil engineering heritage in Europe
 2. The Nizhny Tagil Charter of the TICCIH for the Industrial Heritage (2002)
 3. Greenwich declaration of the Europa Nostra Indus trial and Engineering Heritage Committee IEHC (2011)
 4. Galar H., Januszewski S., Szpineter T. (1979), Rozpoznanie obiektów zabytkowych i urządzeń technicznych przemysłu na terenie miasta Wrocławia, cz. 1, Raport IHASiT Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 5. Affelt W. J. (2014), Karta Technitas w sprawie zachowowania dziedzictwa techniki i miejsc je upamiętniających, Toruń, 15, 39
 6. Lenartowicz J. K. (2005), Słownik psychologii architektury, Kraków, 22. 27, 88-90
 7. Dobesz J. (1994), Cechy historyzmu wrocławskiej architektury XIX i XX wieku. Przestrzenne kształtowanie wrocławskich zakładów przemysłowych, Maszynopis, Raport nr 333, IHASiT Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 8. Klinkott M. (1988), Die Backsteinbaukunst der Berliner Schule, von K.F. Schinkel bis zum Ausgang des Jahrhunders, Berlin
 9. Gryglewska A., 1999. Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w twórczości Richarda Pluddemanna, Wrocław, 34-46
 10. Łukaszewicz-Jędrzejewska E. (2007-2008), Rewitalizacja dawnego zespołu Browaru Piastowskiego. Studium historyczno-architektoniczne, wytyczne i inwentaryzacja konserwatorska zabytkowych elementów układu. t. 1-2, Maszynopis, Wrocław
 11. Jagiełło-Kołaczyk M. (2002), Wrocławskie etablisemments, historia i architektura, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu