BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michoń Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Transakcje kapitałowe wykupów z udziałem menedżerów na tle sektora private equity w Polsce
Polish Private Equity Buyouts Transactions with Key Managers Capial Involvement
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 227-238, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze private equity, Wykup menedżerski, Wykup lewarowy
Private equity funds, Management Buy Out (MBO), Leveraged buy-out (LBO)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest prezentacja sektora funduszy Private Equity i praktycznych aspektów transakcji wykupów w Polsce i na świecie. Fundusze Private Equity są jednym z najefektywniejszych źródeł finansowania średnich i dużych przedsiębiorstw w gospodarce, dzięki zaangażowaniu kapitałowemu oraz wsparciu w zakresie zarządzania i strategii pomagają w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw. Udział Polski w PKB wszystkich krajów regionu przekracza jedną trzecią, dla funduszy Private Equity, które planują inwestycję w Europie Środkowo - Wschodniej, Polska jest najczęściej wybieraną lokalizacją do prowadzenia dzielności. W większości transakcji realizowanych przez Fundusze Private Equity zasadniczą rolę odgrywają kluczowi Menedżerowie przejmowanych Spółek, na podstawie wspólnych porozumień Fundusze realizują wykup. W niektórych transakcjach, Fundusze dopuszczają możliwość zaangażowania kapitałowego przez kluczowych Menedżerów. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present Private Equity sector and practical aspects of Polish and global buyout transactions. Private Equity funds are one of the most effective sources of financing for medium-sized and large enterprises. Due to the capital involvement and support in strategy implementation, Funds help in the economic development of enterprises. Private Equity Funds, which are planning to invest in Central - Eastern Europe, Poland is most often chosen location for business operations. Poland contributes 1/3 of all CEE countries into the GDP. In most transactions undertaken by Private Equity Funds key managers play a vital role in acquisitions, based on joint investment agreements with the Funds. In particular transactions Funds create the possibility for key managers for capital involvement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Avallon Raport (2016), Dla menedżera i właściciela Stan rynku transakcji z udziałem menedżerów (w tym transakcji MBO) w roku 2015 i perspektywy na rok 2016, Łódź.
  2. Jankowski W. (2012), Od menedżera do właściciela, HBR Polska, Warszawa.
  3. CMBOR/Equistone Partner Europe Report (2016), Guide on private equity and venture capital for entrepreneurs, Londyn.
  4. Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. II, Wydawnictwo STIM, Warszawa.
  5. KPMG Raport (2016), Rynek Private Equity w Polsce 2016, Warszawa.
  6. Panfil M. (2006), Wykupy menedżerskie i lewarowane, portal cxo.pl
  7. Panfil M. (2008), Wykupy menedżerskie i lewarowane jako narzędzie tworzenia wartości spółki [w:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa.
  8. Przybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M. (2011), Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa.
  9. Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje private equity, Key Text sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu