BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Kompetencje edukacyjne a zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim
Educational Competencies Vs Human Capital Diversification on Rural Areas in the Zachodniopomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 121-128, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Edukacja, Obszary wiejskie, Kapitał ludzki, Wyniki badań
Competences, Education, Rural areas, Human capital, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15, I25
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie poziomu zróżnicowania i klasyfikacja obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego pod względem zasobów kapitału ludzkiego definiowanego w obszarze edukacji. W badaniu zastosowano metodę porządkowania liniowego bezwzorcową i w efekcie każdej jednostce przestrzennej przypisano miarę syntetyczną, opisującą łączny poziom zasobu. Przyjęto założenie o nierównym rozkładzie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Uzyskane wyniki potwierdzają, że obszary wiejskie w województwie zachodniopomorskim są zróżnicowane pod względem kapitału ludzkiego, a poziom kapitału można wyrazić jakościowymi kompetencjami edukacyjnymi mieszkańców danej jednostki (także w obszarze edukacji poza formalnej). Przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego jest zgodne z typologią obszarów wiejskich dokonaną w ramach Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższa koncentracja kapitału występuje na obszarach silnie zurbanizowanych (gminy typu 7), podczas gdy deficyty kapitału ujawniają się na obszarach peryferyjnych opartych na rolnictwie wielkoobszarowym, zwłaszcza w tzw. gminach popegeerowskich (gminy typu 2). Badaniem objęto obszary wiejskie zdefiniowane jako gminy wiejskie i wiejsko-miejskie wyodrębnione w oparciu o kryterium administracyjne zgodnie z nomenklaturą GUS. Źródłem danych były Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Poznaniu, Narodowy Spis Powszechny 2011, Bank Danych Lokalnych GUS oraz Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich etap I.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to determine the level of differentiation and classification of rural areas in the Zachodniopomorskie province in terms of human capital resources defined in the field of education. The linear ordering method in the study was applied, and as a result, each spatial unit the synthetic indicator was assigned, describing the total level of the resource. It was assumed the uneven spatial distribution of human capital. The obtained results confirm: a higher level of human capital cumulating on highly urbanized areas and the occurrence of deficits on peripheral areas characterized by qualitatively low educational competences (also outside the formal). The study encompasses rural areas defined as rural and rural-urban gminas distinguished according to the GUS administrative criterion. The Regional Examination Board (OKE) in Poznan, the National Census of 2011 (NSP), the Local Data Bank of the CSO and the data of Rural Development Monitoring stage 1 were the main data source.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker Gary S. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.
 2. Freeman Richard B. 1986. Demand for Education. [W] Handbook of Labour Economics, red. Layard R. Ashenfelter, 357-386. New York: Elsevier.
 3. Gaczek Wanda M., Józef W. Komorowski. 2005. "Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy". Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 57: 54-55.
 4. Hanushek Eric. 2017. Education and growth-equity trade off. [W] Education, skills, and technical change: Implications for future US GDP growth. Chicago: University of Chicago Press.
 5. Jajuga Krzysztof. 1993. Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWN.
 6. Kamińska Wiletta, Heffner Krystian. 2011. Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich. Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia t. CXXXVIII. Warszawa: KPZK PAN.
 7. Klonowska-Matynia Maria. 2016. "Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna". Przegląd Zachodniopomorski 2: 187-208.
 8. Kukuła Karol. 2014. "Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce". Wiadomości Statystyczne 7: 62-76.
 9. Miller Herman P. 1960. "Annual and lifetime income in relation to education". American Economic Review 50: 962-986.
 10. Mincer Jacob. 1962. "On-the-job Training: Costs, Returns and Some Implications". Journal of Political Economy 70 (5): 50-79.
 11. Nelson Richard, Edmund Phelps. 1966. "Investment in humans, technological diffusion and economic growth". American Economic Review 56: 69-75.
 12. Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Warszawa: IRWiR PAN.
 13. Schultz Theodore W. 1963. The Economic Value of Education. New York: Columbia University Press.
 14. Sobczyk Mieczysław. 2017. Statystyka. Warszawa: PWN.
 15. Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
 16. Stola Władysława. 1987. Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna. Warszawa: IGiPZ PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3234
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu