BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczewska Agnieszka (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie), Balon-Wróbel Anna (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie), Kosmal Magda (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie)
Tytuł
Wpływ temperatury i wilgotności na właściwości spektrofotometryczne szkieł z powłokami
Influence of Temperature and Humidity on the Spectrophotometric Properties of the Coated Glasses
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 2, s. 7-12, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Materiały budowlane
Glassware products, Building materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono charakterystykę i rolę powłok stosowanych w oszkleniach budowlanych. Przedstawiono warunki starzeniowe, którym poddano szkło z powłoką przeciwsłoneczną. Wyznaczono parametry świetlne i energetyczne szkła powłokowego nie poddanego działaniu wysokiej i niskiej temperatury i wilgotności, oraz po procesie starzenia. Porównano otrzymane charakterystyki spektrofotometryczne szkła powłokowego przed i po działaniu czynników symulujących przyspieszone starzenie. Określono pierwiastkowy skład chemiczny powierzchni szkła powłokowego przed i po starzeniu metodą mikroskopii skaningowej. Dokonano analizy otrzymanych wyników, oraz oceny stopnia degradacji powłoki po działaniu wysokiej i niskiej temperatury i wilgotności. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the characteristics and role of the coatings used in construction glazing. The conditions aging which were subjected to antirefl ection coating glass were presented. The light and energy parameters of coating glass that were not exposed to high and low temperature and humidity and coating after aging were determined. The obtained spectrophotometric characteristics of coating glass before and after aging were compared. Elemental composition of the coating surface of the glass before and after aging by scanning microscopy method was determined. The analysis of the results and assess the degree of degradation of coatings after exposure to high and low temperature and humidity was performed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciecińska M., Cholewa-Kowalska K., Gil A., et al. (2012), Prace Komisji Nauk Ceramicznych, "Ceramika", 113, 19-26
 2. Nocuń M., Powłoki na szkle - zastosowania, metody wytwarzania, http://oknoserwis.pl/art,82,,szklo,czytelnia.html (dostęp: 01.02.2017)
 3. Nocuń M. (2010), Powłoki funkcyjne na szkle - rodzaje, właściwości, perspektywy rozwoju, "Świat szkła", nr 12, 6-9
 4. Miyazaki M., Ando E. (1994), Durability improvement of Ag-based lowemissivity coatings, "J. Non Cryst. Solids", 178, 245-249
 5. Helsch G., Deubener J. (2012), Compatibility of antireflective coatings on glass for solar applications with photocatalytic properties, "Solar Energy', 86, 831-836
 6. Mahadik D. B., Lakshmi R. V., Barshilia H. C. (2015), High performance single layer nano-porous antireflection coatings on glass by sol-gel process for solar energy applications, "Solar Energy Materials & Solar Cells", 140, 61-68
 7. Yang R., Liu J., Lin L., Qu Y., Zheng W., Lai F. (2016), Optical properties and thermal stability of colored solar selective absorbing coatings with double-layer antirefl ection coatings, "Solar Energy", 125, 453-459
 8. Nielsen K. H., Orzol D. K., Koynov S., et al. (2014), Large area, low costanti-reflective coating for solar glasses, "Solar Energy Materials & Solar Cells", 128, 283-288
 9. Quan Y.-Y., Zhang L.-Z. (2017), Experimental investigation of the anti-dust effect of transparent hydrophobic coatings applied for solar cell covering glass, "Solar Energy Materials & Solar Cells", 160, 382-389
 10. L.M. Fortes, M.C. Gonçalves, R.M. Almeida, Y. Castro (2013), "Journal of Non-Crystalline Solids", 377, 250-253
 11. Giolando D. M (2016), Transparent self-cleaning coating applicable to solar energy consisting of nano-crystals of titanium dioxide in fluorine doped tin dioxide, "Solar Energy", 124, 76-81.
 12. Yuan Y., Chen Y., Chen W. L, Hong R. J. (2015), Preparation, durability and thermostability of hydrophobic antireflective coatings for solar glass covers, "Solar Energy", 118, 222-231
 13. Nagamedianova Z., Ramírez-García R. E., Flores-Arévalo S. V., et al. (2011), Solar heat refl ective glass by nanostructured sol-gel multilayer coatings, "Optical Materials", 33, 1999-2005
 14. Shirakawa M. A, John V. M., Mocelin A., Zilles R., Toma S. H., Araki K., Toma H. E., Thomaz A. C., Gaylarde C. C. (2016), Effect of silver nanoparticle and TiO2 coatings on biofilm formation on four types of modern glass, "International Biodeterioration & Biodegradation", 108, 175180.
 15. Xamán J., Jiménez-Xamán C., Álvarez G., Zavala-Guillén I., Hernández- Pérez I., Aguilar J.O. (2016), Thermal performance of a double pane window with a solar control coating for warm climate of Mexico, "Applied Thermal Engineering", 106, 257-265
 16. Stazi F., Giampaoli M., Tittarelli F., Di Perna C., Munaf P. (2016), Durability of different glass coatings in humid and saline environments, ageing impact on heat-light transmission and thermal comfort, "Building and Environment", 105, 210-224.
 17. Moretti E., Belloni E. (2015), Evaluation of energy, thermal, and daylighting performance of solar control films for a case study in moderate climate, "Build. Environ", 94, 183-195
 18. Ando E., Miyazaki M. (2008), Durability of doped zinc oxide/silver/doped zinc oxide low emissivity coatings in humid environment, "Thin Solid Films", 516, 4574-4577
 19. Ando E., Miyazaki M. (2001), Moisture resistance of the low-emissivity coatings with a layer structure of Al-doped ZnO/Ag/Al-doped ZnO, "Thin Solid Films", 392, 289-293
 20. Ando E., Miyazaki M. (1999), Moisture degradation mechanism of silverbased low emissivity coatings, "Thin Solid Films", 351, 308-312
 21. Ando E., Suzuki S., Aomine N., Miyazaki M., Tada M. (2000), Sputtered silver-based low-emissivity coatings with high moisture durability, "Vacuum", 59, 792-799
 22. PN-EN 410 (2011), Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
 23. PN-EN 12898 (2004), Szkło w budownictwie. Określenie emisyjności
 24. PN-EN 673 (2011), Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U). Metoda obliczeniowa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu