BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska "Teatr Szekspirowski" przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Modern Glass Artefacts from "Shakespeare Theatre" site on Podwale Street in Gdańsk
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 2, s. 13-16, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Archeologia
Glassware products, Archaeology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Prezentujemy wyroby szklane ze stanowiska "Teatr Szekspirowski" przy ul. Podwale w Gdańsku. Na znalezione tam zabytki składają się zarówno wyroby importowane, jak i pochodzące z rodzimych hut szkła, prawdopodobnie z okręgu kartusko-kościerskiego. Do importów zaliczyliśmy pucharki typu Römer, szklanicę Stangenglas, butelkę Kuttrolf i kieliszek w stylu weneckim. Pozostałe wyroby, za wyjątkiem typowo polskiego pucharka dzwonowatego, mogły być zarówno wytworami polskich manufaktur, jak i sprowadzonymi z europejskich rynków przedmiotami. Przeważającą część zbioru datujemy na XVII i XVIII wiek. (abstrakt oryginalny)

We present glassware from the site of "Shakespeare Theatre" on Podwale Street in Gdańsk. Among the monuments found there are imported products and from the native glassworks, probably from the circle Kartusko- Kościerski. For imports we have categorized wine-cups type Römer, a dekorative glass Stangenglas, Kuttrolf bottle and a wine-glass in the Venetian style. Other products except for typically Polish bell beaker could be both products of Polish factories and brought in from European markets objects. The majority of the collection dates from about the seventeenth and eighteenth century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepiela S. (1970), Zabytki szklane ze stanowiska archeologicznego przy kościele św. Anny w Warszawie, "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", 9, 140-171
 2. Ciepiela S. (1977), Osiemnastowieczne szkło Starej Warszawy, Warszawa.
 3. Gołębiewski A. (1988), Puchary szklane typu Römer z terenu Polski północnej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 36, nr 3, 433-448
 4. Gołębiewski A. (1992), Ornamentyka późnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń szklanych (analiza zabytków archeologicznych z Elbląga i Torunia), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 40, nr 4, 469-491
 5. Gołębiewski A. (1997a), Importy naczyń szklanych na Starym Mieście w Elblągu w średniowieczu i okresie nowożytnym, "Archaeologia Elbingensis", 2, 37-46
 6. Gołębiewski A. (1997b), Znaki na nowożytnych butelkach szklanych ze Starego Miasta w Elblągu, "Archaeologia Historica Polona", 6, 183-205
 7. Gołębiewski A. (1998), Użytkowanie naczyń szklanych w średniowiecznych miastach Pomorza i Prus, "Archaeologia Historica Polona", 7, 213-229
 8. Gołębiewski A. (2005), Szkła w stylu weneckim w nowożytnym materiale archeologicznym ze Starego Miasta w Elblągu, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Archeologia, 29, 161-188
 9. Markiewicz M. (1995), Oszklenia okienne w ikonografii flamandzkiej i niderlandzkiej od XV do XVII wieku, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Archeologia, 22, 77-86
 10. Nawracki M. (1999), Późnośredniowieczne i nowożytne szkła z terenu zamku krzyżackiego w Toruniu, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Archeologia, 27, 53-132
 11. Olczak J. (1978), Analiza naczyń szklanych, [w:] Materiały Sprawozdawcze z Badań Zespołu Pobenedyktyńskiego w Mogilnie, 1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, 52, red. K. Nowiński, Warszawa, 140-142
 12. Olczak J. (1984), Archeologia w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Archeologia, 10, 51-64
 13. Olczak J. (2004), Nowożytny Kuttrolf z Gniewu, woj. pomorskie, [w:] Archaeologia et historia urbana, red. R. Czaja i inni, Elbląg, 475-481
 14. Rademacher F. (1933), Die Deutschen Gläser des Mittelalters, Berlin
 15. Roeske W. (1986), Zabytkowe szkło apteczne w Muzeum Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie, Kraków
 16. Rubnikowicz M. (1995), Badania nad późnośredniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła na Pomorzu Gdańskim, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Archeologia, 22, 51-64
 17. Wyrobisz A. (1968), Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku, Wrocław
 18. Woźny J. (2010), Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 49, nr 3, s. 245-252
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu