BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stoch Paweł (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Ciecińska Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Stoch Agata (Instytut Technologii Elektronowej, Oddział w Krakowie)
Tytuł
Szkła dla immobilizacji odpadów radioaktywnych
Glasses for Nuclear Waste Immobilization
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 2, s. 21-25, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Odpady, Odpady niebezpieczne, Radioaktywność
Glassware products, Wastes, Hazardous wastes, Radioactivity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Witryfikacja odpadów radioaktywnych jest jedną z najskuteczniejszych metod ich immobilizacji. Polega ona na wprowadzeniu składników odpadu w strukturę odpornych chemicznie szkieł. Jest to jedna z nielicznych metod, która pozwala związać pierwiastki radioaktywne i zapobiec ich rozprzestrzenianiu się w bardzo długim okresie. Do tego celu stosuje się szkła borokrzemianowe lub fosforanowe. W pracy przedstawiono podział, źródła pochodzenia oraz podstawy gospodarki odpadami radioaktywnymi, jak również metody ich immobilizacji. Przeprowadzono przegląd stosowanych obecnie szkieł do ich witryfikacji oraz zasady stosowane przy projektowaniu ich składu. (abstrakt oryginalny)

Radioactive waste vitrification is a one of the most effective method of its immobilization. It is based on the incorporation of the waste constituents into the structure of chemically durable glasses. It is one of the few methods which can bind radioactive elements and prevent their spread over a very long period of time. For this purpose a borosilicate or phosphate glasses are used. The paper presents the division, the sources of origin and the basis for radioactive waste management, as well as methods of its immobilization. A review of currently used glasses to the vitrifi cation and the rules applied in the design of their composition is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ojovan M. I., Lee W. E. (2014), An Introduction to Nuclear Waste Immobilisation, Oxford UK.
 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 z późn. zm.)
 3. Stoch P., Stoch A. (2007), Ceramizacja odpadów radioaktywnych, "Materiały Ceramiczne", 5, 95-101.
 4. Vokal A., Stoch P. (2013), Czech Republic, Slovak Republic and Poland: experience of radioactive waste (RAW) management and contaminated site clean-up, [w:] Lee W. E., Ojovan M. I., Jantzen C. M., Radioactive waste management and contaminated site clean-up, Cambridge UK, 415-437.
 5. Państwowa Agencja Atomistyki (2016), Raport Roczny Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2015 roku, Warszawa
 6. Donald I.W. (2010), Waste Immobilization in Glass and Ceramic Based Hosts. Radioactive, Toxic and Hazardous Wastes, Chichester UK
 7. Stoch P., Stoch A. (2015), Structure and properties of Cs containing borosilicate glasses studied by molecular dynamics simulations, "Journal of Non-Crystalline Solids", 411, 106-114, DOI: 10.1016/j. jnoncrysol.2014.12.029
 8. Ciecińska M., Stoch P., Stoch A. (2014), Thermal properties of vitrifi ed llw hospital waste incineration ash, "Journal of Thermal Analysis and Calorimetry", 116, 35-39, DOI: 10.1007/s10973-013-3527-z
 9. Ciecińska M., Stoch P. (2014), Odporność hydrolityczna szkieł dla immobilizacji odpadów szkodliwych, "Materiały Ceramiczne", 66, 135-140
 10. Stoch P., Ciecińska M., Stoch A. (2014), Materiały do unieszkodliwiania stałych odpadów nisko- i średnioaktywnych, [w:] Fuks L., Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, Warszawa
 11. Stoch P., Ciecińska M. (2012), Ceramika fosforanowa w immobilizacji odpadów radioaktywnych - przegląd literaturowy, "Materiały Ceramiczne", 64, 438-442
 12. Stoch P., Stoch A. (2015), Mössbauer spectroscopy study of 60P2O5-40Fe2O3 glass crystallization, "Nukleonika", 60, 133-136
 13. Ciecińska M., Stoch P., Stoch A., Nocuń M. (2015), Thermal properties of 60P2O5-20Fe2O3-20Al2O3 glass for salt waste immobilization, "Journal of Thermal Analysis and Calorimetry", 121, 1225-1232, DOI: 10.1007/s10973-015-4586-0
 14. Stoch P., Szczerba W., Bodnar W., Ciecińska M., Stoch A., Burkel E. (2014), Structural properties of iron-phosphate glasses: spectroscopic studies and ab initio simulations, "Physical Chemistry Chemical Physics", 16, 19917-19927, DOI: 10.1039/c4cp03113j
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu