BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maniewska Eliza (Sąd Najwyższy)
Tytuł
Renta rodzinna - najnowsze orzecznictwo
Survivor's Pension - Latest Case-law
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 10, s. 39-41
Słowa kluczowe
Renta rodzinna, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Survivor's pension, Supreme Court jurisdiction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka omawia najnowsze uchwały Sądu Najwyższego podjęte w składzie powiększonym dotyczące przesłanek nabycia prawa do renty rodzinnej. Pierwsza z nich dotyczy wykładni ogólnego przepisu zawartego w art. 65 ustawy emerytalnej, druga - przesłanek nabycia tej renty przez małżonka rozwiedzionego. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the latest Supreme Court decisions taken in enlarged composition concerning the conditions for acquiring the right to a survivor's pension. The first one concerns the interpretation of the general provision contained in art. 65 of the pension law, the second - the premise of the acquisition of this pension by the divorced spouse. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu