BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska-Bujok Barbara (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Konflikt jako immanentna cecha stosunku pracy
Conflict as an Inherent Feature of the Employment Relationship
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 9, s. 2-6, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Konflikty w przedsiębiorstwie, Ryzyko gospodarcze, Mediacje, Rozwiązywanie konfliktów, Prawo pracy
Legal employment relation, Conflicts in organisation, Economic exposure, Mediation, Solving conflicts, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konflikt można uznać za istotną właściwość stosunku pracy, jest immanentną jego cechą, wynikającą ze struktury sytuacji - relacji społecznej, w jakiej znajdują się pracownik i pracodawca w ramach stosunku pracy. Źródłem konfliktu zwykle są niespełnione oczekiwania jednej z obydwu stron stosunku pracy. Konflikt jest trwale wpisany w strukturę stosunku pracy, co zdaniem autorki powoduje konieczność uwzględniania takiego stanu nie tylko na etapie stosowania prawa, ale również stanowienia prawa. (abstrakt oryginalny)

Conflict may be considered as an innate feature of the employment relationship, its characteristic resulting from the inherent structure of the relationship between the employee and employer. The core of conflict is based on the expectations of both sides of the employment relationship and their abilities to perform. This embedded feature must be taken into account not only in the application of the law, but also in legislative drafting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayoko, O.B. (2016). Workplace conflict and willingness to cooperate: The importance of apology and forgiveness. International Journal of Conflict Management, 27 (2), 172-198, doi: 10.1108/IJCMA-12-2014-0092.
 2. Bar-Tal, D. (2013). Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfliktów: podejście socjopsychologiczne. Psychologia Społeczna, 8 (1), 7-21.
 3. Baran, K W. (2000). Spór indywidualny a spór zbiorowy w prawie pracy. W: G. Goździewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Toruń: Dom Organizatora.
 4. Bylok, F. (2002). Integrujący i dezintegrujący wymiar konfliktu w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (928), 332-338.
 5. De Dreu, C.K.W. Weingart, L.R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance and team member satisfaction: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88 (4), 741-749.
 6. Deutsch, M. (1973). The resolution of social conflict: Constructive and destructive processes. New Haven, CГ: Yale University Press.
 7. Dugan, M. (1996). A nested theory of conflict. Women in Leadership, 1 (1), 9-20.
 8. Emmott, M. (2015). Employment relations over the last 50 years: confrontation, consensus or neglect? Employee Relations, 37 (6), 658-669, doi: 10.1108/ER-07-2015-0140.
 9. Federczyk, W. (2013). Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Fisher, R. (2000). Sources of conflict and methods of conflict resolution. International Peace and Conflict Resolution, School of International Service, The American University.
 11. Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6 (3), 167-191.
 12. Gmurzyńska, E. Morek, R. (red.) (2009). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Godlewska-Bujok, B. (2013). Inicjatywy wielostronne jako alternatywne formy ustalania warunków pracy. Kwartalnik ADR, (4), 5-14.
 14. Godlewska-Bujok, B. (2015). Skuteczność prawa zatrudnienia. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 15. Gould, A.M. Desjardins, G. (2014). Static and dynamie views of conflict and cooperation in the employment relationship: A new kind of time-based theory with implications for non- -standard work forms. Personnel Review, 43 (5), 780-797.
 16. Greenwood, G. Rasmussen, E. (2017). Employment Relationship Problem Resolution: A gap between objectives and implementation. New Zealand Journal of Employment Relations, 41 (3), 76-90.
 17. Grzebyk, P. (2015). Uzasadnienie istnienia prawa do strajku - od rządów siły do rządów prawa. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6), 2-12.
 18. Jakubiak-Mirończuk, A. (2008). Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Jungst, M. Blumberg, B. (2016). Work relationships: counter acting the negative effects of conflict. International Journal of Conflict Management, 27 (2), 225-248, doi: 10.1108/IJC-MA-10-2014-0079.
 20. Machnikowska, A. (2004). Aksjologia prawa pracy i polityki socjalnej. W: Z. Brodecki (red.), Zatrudnienie i ochrona socjalna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 21. Mack, R. Snyder, R. (1957). The Analysis of Social Conflict-Toward an Overview and Synthesis. Conflict Resolution, 1 (2), 212-248: http://www.jstor.org/stable/172564
 22. Małecki, T. (2014). Mediacja w biznesie jako ważny element zarządzania. Kwartalnik ADR, (4), 109-115.
 23. Ministerstwo Sprawiedliwości (2015). Sprawy mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych w latach 2006-2015: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/download,1652,3.html
 24. Ministerstwo Sprawiedliwości (2015a). Ewidencja spraw według działów prawa w sądach powszechnych w 2014 i 2015 roku: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2015/download, 3169,9. html
 25. Moore, C.W. (2009). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa.
 26. Morris, A. O'Donnel, T. (1999). Feminist perspectives on employment law. Londyn, Sydney: Cavendish Publishing Ltd.
 27. Pondy, L. (1967). Organizational Conflict: Concepts and Models. Administrative Science Quarterly, 12 (2), 296-320. doi: 10.2307/2391553.
 28. Pondy, L. (1969). Varieties of Organizational Conflict. Administrative Science Quarterly, 14 (4), 499-505. doi: 10.2307/2391586.
 29. Prusinowski, P. (2012). Umowne podstawy zatrudnienia. Warszawa: Lex.
 30. Oniszczuk, J. (2014). Spory zbiorowe. W: K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. V. el/Lex.
 31. Reykowski, J. (2011). Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów. Nauka, (3), 7-38.
 32. Rychlowski, W. (1999). Możliwości i ograniczenia prawnej regulacji konfliktu w warunkach polskich. Polityka Społeczna, (2), 36-40.
 33. Williams, S. Adam-Smith, D. (2010). Contemporary Employment Relations. A Critical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 34. Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu, cz. I, Ogólna. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 35. Żołyński, J. (2013). Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu