BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa-Wójcik Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Holistyczne podejście do doskonalenia komunikacji opakowania z konsumentem
Holistic Concept of Improving Packaging Communication with the Consumer
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 850-860, fot., rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Informacyjna funkcja opakowania, Opakowania, Komunikowanie, Percepcja produktu
Information function of packaging, Packaging, Communication, Product perception
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Realizacja skutecznej komunikacji rozumianej jako przekazywanie informacji jest jedną z podstawowych funkcji pełnionych przez opakowania. Opakowanie traktowane jest jako nośnik zakodowanych komunikatów rynkowych, które poprzez celowo nadaną: formę przestrzenną, wielkość/pojemność, barwę, grafikę oraz zastosowany materiał realizuje funkcje związane z przekazem informacji. Opakowanie jest zatem źródłem doznań i doświadczeń, za pomocą którego można oddziaływać na odbiorcę komunikatu. Uzyskane wyniki badań wykazały, że nowatorskie projekty opakowań uwzględniające grupy potrzeb społecznych konsumentów budzą zainteresowanie potencjalnych nabywców i mogą być istotnym elementem wpływającym na decyzje zakupowe. Projektowanie współczesnych opakowań wykorzystywanych jako narzędzia skutecznej komunikacji wymagają holistycznego podejścia uwzględniającego zarówno założenia tzw. schematu efektywności opakowania jak również Teoretycznego Modelu Komunikacji Opakowania. (abstrakt oryginalny)

The realization of a efficient understood communication as information transfer is one from basic fulfilled functions by packaging. The packaging is treated as the carrier of encrypted market announcements, which through on purpose sent: is carrying out spatial form, size/capacity, colour, graphics and used material the functions associated with the communication. And so the package is a source of experiences and experience, with which it is possible to have an influence on a recipient of the announcement. The results of the research have shown that innovative packaging designs that take into account the needs of the social consumer are of interest to potential buyers and can be an important factor influencing purchasing decisions. The contemporary used packages design as tools of the effective transport require the holistic approach taking into account of both establishing the so-called scheme of the PEF-Packaging Effectiveness Framework and the Theoretical communication model Packages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ankiel-Homma. M (2012). Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych. PWE Poznań.
 2. Butkevivience, V., Stavinskiene, J., Rutelione A. (2008). Impact of consumer package communication on consumer decision making process. Engineering Economics, 1. 57-65.
 3. Cholewa-Wójcik, A. (2016). Weryfikacja możliwości wykorzystania nieparametrycznego testu niezależności do analizy postrzegania wybranych elementów komunikacji wizualnej opakowań. Humanities and Social Sciences, vol. XXI, 23 (3/2016), July-September.
 4. Cholewa-Wójcik, A., Kawecka A. (2015). The influence of effectiveness of packaging elements on the consumer's preferences with the use of marketing eye-tracking technique. Modern Management Review, vol. XX, 22 (1), 49-62.
 5. Dejnaka, A. (2011). Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 23, 131-143.
 6. Jerzyk, E. (2014). Design opakowania i jego elementy w procesie podejmowania decyzji zakupowych, Marketing i Rynek, 4.
 7. Kabaja, B. (2016). Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 956(08), 87-105.
 8. Nestorowicz, R. (2014). Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowych a skuteczność komunikacji rynkowej. Marketing i Rynek, 4, 431-438.
 9. Nowogródzka, T., Pieniak-Lendzion, K., & Nyszk, W. (2014). Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego-Humanistycznego w Siedlcach, 103, 67-85.
 10. Pradeep A.K. (2011). Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 11. Reeder, R. R. (2016). Individual differences shape the content of visual representations. Vision Research. doi:10.1016/j.visres.2016.08.008.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 13. Silayoi P., Speece M. (2007). Importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach, European Journal of Marketing, 41(11/12).
 14. Svanes, E., Vold, M., Møller, H., Pettersen, M. K., Larsen, H., & Hanssen, O. J. (2010). Sustainable packaging design: a holistic methodology for packaging design. Packaging Technology and Science, 23 (3), 161-175.
 15. Tomaszewska-Pielacha, M., Ozimek, I. (2011). Czytelność, zrozumiałość i kompletność informacji zamieszczanych na opakowaniach żywności w opinii konsumentów. Problemy Higieniczno-Epidemiologicze, (4).
 16. Yam K. (2009). Socioeconomic Driving Forces of Food Packaging. W: The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, Wiley and Sons, 1147-1151.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu