BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce na tle krajów europejskich
Economic Aspects of the Functioning of Family Companies Operating in Poland in Comparison with European Countries
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 405-416, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sytuacja gospodarcza
Family-owned business, Economic situation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
Ważnych informacji na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania firm rodzinnych dostarczają wyniki badań prowadzonych przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) oraz firmę audytorsko-doradczą KPMG, opublikowane w raporcie pt. Barometr firm rodzinnych [2014]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz za lata 2014-2015, ponieważ od 2014 r. w tym badaniu uczestniczą również polskie firmy rodzinne. (fragment tekstu)

Family companies comprise a considerable part of the sector of small and medium-sized enterprises. It signifies that they play a significant role in Polish economy. For that reason, it is of a great importance to keep stable both economic and financial situation of these subjects. The following article covers intricacies connected with the theory of family companies, presented both in Polish and foreign literature on this subject. Furthermore, the paper shows research findings, depicting economic aspects of the workings of family companies in Poland in comparison with chosen European countries. The analyses were carried out by the association Family Enterprise Initiative as well as KPMG company, offering audit and advisory services and published in the report entitled 'Family Business Barometer'. The research covers the years 2014-2015, as since 2014 Polish family companies have been taking part in it as well. In the first edition it gathered 710 responses, of which 132 came from Poland, and in the next 878 surveys and 144 from the home country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bannò M., Pozza E., Trento S. (2015), La famiglia fa male all'internazionalizzazione dell'impresa?, Department of Economics and Management Discussion Papers, Università di Trento, Italy, http://web.unitn.it/files/download/27419/dem2015_03.pdf dostęp: 15.01.2016.
 2. Barometr firm rodzinnych. Z optymizmem w przyszłość (2014), https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/Barometr-firm-rodzinnych-III-edycja-01-2015-PL-online-secured.pdf dostęp: 16.01.2016.
 3. Barometr firm rodzinnych. Pewniejsze perspektywy (2015), http://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2015/04/Barometr-firm-rodzinnych-KPMG-IFR-2014.pdf, dostęp: 16.01.2016.
 4. Donnelley R. (1964), The family business, "Harvard Business Review", vol. 42, no. 4.
 5. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania (2009), PARP, http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/493/8248.pdf dostęp: 15.01.2016.
 6. Fleming Q. (2000), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wydawnictwo One Press Small Business.
 7. Frishkoff P.A. (1995), Understanding Family Business: What Is a Family Business?, Oregon State University, Austin Family Business Program.
 8. Jaffe D.T. (1990), Working with ones you love: Conflict resolution and problem solving strategies for a successful business, Berkeley, CA, Conari.
 9. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 10. Kazimierska-Jóźwiak B., Marszałek J. (2012), Charakterystyka strategii finansowania firm rodzinnych na przykładzie spółek sektora usług turystycznych, "Annales Universitat Maria Curie--Skłodowska", vol. XIVI, 1 Sectio H, Lublin.
 11. Marjański A. (2011), Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XII, z. 7.
 12. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu