BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw
The USE of Corporate Income Tax Rate as an Instrument to Support Small Enterprises
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 143-152, tab., bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy
Income tax
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H25 , K34
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest sprawdzenie, jak często w praktyce państw Unii Europejskiej stosuje się stawkę nominalną p.d.o.p. jako instrument wsparcia małych podmiotów. Ponieważ poprzez dokonaną z początkiem 2017 roku zmianę prawną Polska dołączyła do państw wykorzystujących ten instrument, uzupełniająco w artykule przeprowadzono badanie empiryczne. Ma ono na celu scharakteryzowanie krótkoterminowych skutków reformy w zakresie zmiany obciążeń podatkowych określonej przepisami grupy przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na danych o 14 751 spółkach prowadzących działalność w Polsce. Posłużono się danymi za rok 2015 pochodzącymi z bazy Amadeus. Wykorzystano metodę symulacji obciążenia podatkowego na poziomie pojedynczych podatników oraz statystyki opisowe. W wyniku przeprowadzonej symulacji ustalono, że dla grupy przedsiębiorstw uwzględnionych w badaniu łączny podatek należny spada w wyniku reformy o 21%. Chociaż badana grupa spółek to podmioty o podobnej skali działalności ze względu na stosunkowo niewielką wartość przychodów, wysokość ich obciążenia podatkowego jest mocno zróżnicowana. W wyniku obniżenia stawki skala zmiany obciążeń również jest zróżnicowana. Przed zmianą stawki podatkowej zdecydowana większość podatników wykazuje podatek nieprzekraczający 10 tys. euro. Po wprowadzeniu stawki 15% grupa ta staje się jeszcze bardziej liczna i sięga 84% podmiotów.(abstrakt oryginalny)

The article refers to the reduction of corporate income tax rate recently introduced in Poland- 15% for certain small sized enterprises instead of the regular tax rate of 19%. The aim of the paper is to check, how widespread it is within the EU member states to use special income tax rates in order to support small sized companies. Due to the fact that a reduced tax rate has been introduced to the Polish corporate income tax system in 2017, an empirical analysis is carried out additionally. The purpose of this investigation is to provide empirical evidence according to the change in the tax burden of companies induced by rate reduction. The investigation is based on Amadeus database and it covers information from 2015 about 14.751 companies. Microsimulation method as well as descriptive statistics are applied. Additionally, some tax information provided by the EU institutions are analyzed. The research shows that for the entire analyzed group of enterprises the tax due decreases by 21%. Although this group is rather homogenous in terms of relatively moderate turnover, the tax burden diverges considerably across single firms. The tax saving resulting from rate reduction is unequally distributed. Before the reform, the majority of enterprises reveal the income tax not exceeding 10 thousands euro. Consequently, this group of companies increases to 84% after it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergner, S.M., Bräutigam, R., Evers, M.T., Spengel, C. (2017). The Use of SME Tax Incentives in the European Union. Discussion Paper No. 17-006, ZEW, Mannheim.
 2. Gazeta Prawna. Pobrane z: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/973316,sejm-poparl-poprawkisenatu- do-obnizki-cit-do-15-proc.html (marzec 2017).
 3. Gołębiowski, G. (2009). Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Infor. Pobrane z: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/739916,Obnizka-CIT-nie-pomozenajmniejszym- firmom.html (marzec 2017).
 5. KE (2016). Taxation Trends in the European Union. Luxembourg.
 6. Komandytowa.pl. Pobrane z: http://www.komandytowa.pl/ile-jest-spolek-komandytowo-akcyjnych. Html# (marzec 2017).
 7. Litwińczuk, H., Karwat, P. (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. MF (2016). Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok.
 9. Nykiel, W. (2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: ABC.
 10. Onet.pl. Pobrane z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-podatkowe/obnizka-stawki- -podatku-dochodowego-cit-na-15-od-2017-roku/w7bj27 (marzec 2017).
 11. Rękas, M., Wpływ systemu podatkowego na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz na Węgrzech, w Czechach i Polsce. Pobrane: www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Rekas-Wroclaw.pdf (marzec 2017).
 12. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888, z późn. zm.
 13. Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2016, poz. 1829, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu