BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gheribi Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój firm rodzinnych poprzez franczyzę na przykładzie branży gastronomicznej
The Development of Family Businesses Through Franchising on the Basis of the Catering Industry
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 463-475, tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Franchising, Gastronomia
Family-owned business, Franchising, Gastronomy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych poprzez wprowadzenie umów franczyzowych na przykładzie firm rodzinnych z branży gastronomicznej. Materiałem badawczym były wtórne źródła informacji o przedsiębiorstwach gastronomicznych oraz raporty, diagnozy i inne wiadomości na badany temat. (fragment tekstu)

The catering industry in Poland has been growing rapidly for many years, but it is still attractive field for investors. Catering enterprises are the most common organisation of micro, small and medium-sized businesses, often functioning as family businesses. Increasingly, it can be seen that both the catering family companies and non-family ones undertake the challenge of developing the company by building a franchise system. Franchising in Poland shows signs of maturity and sophistication, as can be noticed in the growing advantage, enjoyed by domestic chains over their foreign rivals as well as in the increasing number of Polish chains, seeking for franchise holders abroad. In addition, chains constantly improve the operating rules and conditions of their systems so as to make them more attractive to the potential franchisees. The aim of the study is to present the possibilities of development of family businesses by building the franchise system on the basis of a two-family company from the catering industry, which decided on this type of business model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrastina D., Fulara J., Kierzkowski T. i in. (2010), Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010 - Raport Banku Pekao SA, Warszawa.
 2. Gheribi E. (2013), Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój.
 3. Gheribi E. (2014), Sieci franczyzowe w branży gastronomicznej, "Studia Ekonomiczne", nr 202.
 4. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 5. Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
 6. Lichtarski J., Karaś M. (2003), Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg.
 7. Stawicka M. (2009), Franczyza - droga do sukcesu, Helion, Gliwice.
 8. Steinerowska-Streb I. (2003), Specyfika sieci franchisingowych na rynku polskim, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 9. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 10. Tokaj-Zakrzewska A. (1999), Franchising Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa.
 11. Ziółkowska M. (2010), Franczyza nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa.
 12. Ziółkowska M. (2011), Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu