BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamkiewicz Hanna G. (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Holistyczne ujęcie konkurencyjności międzynarodowej z uwzględnieniem konkurencyjności transportowej
Transport Competitiveness in the Holistic Approach of International Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 93-109, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Transport, Konkurencyjność, Teoria ekonomii
International competitiveness, Transport, Competitiveness, Economic theory
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Abstrakt
W licznych publikacjach na temat konkurencyjności międzynarodowej nie został, mimo ich mnogości, jednoznacznie określony obszar badawczy, a w wypadku pomiaru jej poziomu opracowane metodologie są często krytykowane przez ekonomistów. Powszechnie utożsamia się konkurencyjność międzynarodową z produktywnością, co budzi wątpliwości licznych adwersarzy, podważających zasadność prowadzenia jakichkolwiek badań w tym obszarze. W artykule zaproponowano autorskie ujęcie konkurencyjności międzynarodowej, łączące różne szczegółowe dziedziny nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku teorii wzrostu gospodarczego, teorii wymiany międzynarodowej oraz teorii przedsiębiorstwa. Celem pracy jest identyfikacja szczegółowych elementów konkurencyjności międzynarodowej, przy założeniu, że jest to koncepcja czynnikowo-wynikowa. Wychodząc z tego punktu widzenia, zaproponowano konceptualizację tego pojęcia, wyróżniając konkurencyjność transportową jako jeden z istotnych wymiarów międzynarodowej konkurencyjności wynikowej. Podstawową hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że konkurencyjność międzynarodowa to konkurencyjność gospodarki narodowej, jako przejaw wynikowej konkurencyjności międzynarodowej, oraz konkurencyjność makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstw, będąca wyrazem międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej. Do osiągnięcia sformułowanego celu i weryfikacji przyjętej hipotezy wykorzystano metodę systemową, wspierając proces wnioskowania studiami literaturowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku metodologicznego Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum). (abstrakt oryginalny)

International competitiveness (IC) and its measurement have been criticised by economic scholars for years. In this paper, author's concept of IC is proposed. This concept is strongly anchored in such economic branches as the Growth Theory, International Economics and the theory of enterprises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz H.G., Kot S.M., International Competitiveness as the Catalyst of Productivity, "International Review of Business Research Papers" 2015, Vol. 11, No. 2.
 2. Aiginger K., A Framework for Evaluating the Dynamic Competitiveness of Countries, "Structural Change and Economic Dynamics" 1998, Vol. 9, Iss. 2.
 3. Aiginger K., Industrial Policy for a Sustainable Growth Path. Policy Paper no 13, European Commission 2014.
 4. Ajitabh A., Momaya K., Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, "Singapore Management Review" 2004, Vol. 26, No. 1.
 5. Ambec S. et al., The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?, "Review of Environmental Economic Policy" 2013, No. 4.
 6. Annoni P., Kozovska K., EU Regional Competitiveness Index RCI 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 7. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 8. Competitiveness of European Manufacturing. DG Enterprise, European Commission, Brussels 2001.
 9. Competitiveness: an Overview of Reports Issued in Member Countries DSTI/IND, OECD, Paris 1995.
 10. European Competitiveness Reports, European Commission, Brussels 1998.
 11. Gawlikowska-Hueckel K., Polityka przemysłowa i spójności wobec planów i reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 5.
 12. Hatsopoulos G.N., Krugman PR., Summers L.H., U.S. Competitiveness: Beyond the Trade Deficit, "Science" 1988, No. 241.
 13. Jahreswirtschaftsbericht 1995, No. 59, European Commission, Brussels 1995.
 14. Kohler W, The "Lisbon Goal" of the EU: Rhetoric or Substance?, "Journal of Industry, Competition and Trade" 2006, Vol. 6, Iss. 2.
 15. Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 16. Krugman P, Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" 1994, Vol. 73, No. 2.
 17. Narula R., Multinational Investment and Economic Structure: Globalisation and Competitiveness, Taylor and Francis e-Library, New York 2002.
 18. Ollo-López A., Aramendia-Muneta M.E., ICT Impact on Competitiveness, Innovation and Environment, "Telematics and Informatics" 2012, Vol. 29, Iss. 2.
 19. Oughton Ch., Whittam G., Competition and Cooperation in the Small Firm Sector, "Scottish Journal of Political Economy" 1997, Vol. 44, Iss. 1.
 20. Porter M.E., Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index [w:] Global Competitiveness Report 2003-2004 of the World Economic Forum, eds. M.E. Porter et al., Oxford University Press, Oxford 2014.
 21. Porter M.E., Ketels C., Delgado M., The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index [w:] The Global Competitiveness Report 2007-2008, eds. K. Schwab, M.E. Porter, World Economic Forum, Geneva 2008.
 22. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Simon&Schuster Inc., New York 1990.
 23. Porter M.E., The Current Competitiveness Index: Measuring the Microeconomic Foundations of Prosperity [w:] The Global Competitiveness Report, eds. K. Schwab, World Economic Forum, Harvard University, Center for International Development, Oxford University Press, New York 2000.
 24. Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, red. A. Zielińska- -Głębocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 25. Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] W. Bieńkowski et al., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w konteks'cie globalizacji - wstępne wyniki badan, Szkoła Główna Handlowa: Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
 26. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, tłum. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 27. Rosselet-McCauley S., Methodology and Principles of Analysis [w:] IMD World Competitiveness Yearbook 2006, International Institute for Management Development, Lausanne 2007.
 28. Sala-i-Martin X. et al., The Global Competitiveness Index 2014-2015: Accelerating a Robust Recovery to Create Productive Jobs and Support Inclusive Growth [w:] The Global Competitiveness Report 2014-2015, eds. K. Schwab, World Economic Forum, Palgrave Macmillan, Geneva 2014.
 29. Scott B.R., Lodge G.C., US Competitiveness in the World Economy, "The International Executive" 1985, Vol. 27, No. 1.
 30. The Global Competitiveness Report 2014-2015, eds. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva 2014.
 31. The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
 32. Tyson D'Andrea L., Managing Trade Conflict in High-Technology Industries [w:] Linking Trade and Technology Policies. An International Comparison of the Policies of Industrialized Nations, eds. M. Caldwell Harris, G.E. Moore, National Academy Press, Washington D.C. 1992.
 33. Tyson D'Andrea L., Who's Bashing Whom?: Trade Conflict in High-technology Industries, Institute for International Economics, Washington 1993.
 34. Wang Ch., Hsu L., The Influence of Dynamic Capability on Performance in the High Technology Industry: The Moderating Roles of Governance and Competitive Posture, "African Journal of Business Management" 2010, Vol. 4, No. 5.
 35. Wolman H., Economic Competitiveness, Clusters, and Cluster-Based Development [w:] Urban Competitiveness and Innovation, eds. E Ni, Z. Qiongjie, Edward Elgar, Cheltenham (UK)- Northampton (MA, USA) 2014, http://www.elgaronline.com/view/9781781007914.xml [dostęp: 20.02.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu