BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański), Pawłowska Barbara (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transport efektywnie korzystający z zasobów jako paradygmat współczesnego rozwoju sektora
A Resource Efficient Transport as a Paradigm in the Sector Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 111-128, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Ekonomika transportu, Logistyka, Paliwa alternatywne
Transport economics, Logistics, Alternative fuels
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Abstrakt
Dotychczasowy rozwój produkcji i konsumpcji występujący obecnie w rozwiniętych gospodarkach na świecie prowadzi do wyczerpywania zasobów naturalnych, powodując jednocześnie pogorszenia relacji środowiskowych. W związku z tym współczesna polityka Unii Europejskiej w coraz większym stopniu kładzie nacisk na efektywniejsze gospodarowanie zasobami w trakcie całego ich cyklu życia. Transport jest działem gospodarki, który zużywa duże ilości zasobów - szczególnie nieodnawialnych źródeł energii - i wpływa niekorzystnie na przestrzeń i środowisko naturalne. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów, w których zużywanie nadmiernych ilości zasobów stanowi problem, oraz omówienie możliwości poprawy tej niekorzystnej sytuacji.(abstrakt oryginalny)

The current development of production and consumption occurring so far in developed economies leads to the depletion of natural resources, while causing environmental deterioration. Regarding the contemporary EU policy it increasingly emphasizes the effective management of resources throughout their whole life cycle. Transport is a sector of the economy, which consumes large amounts of resources, especially non-renewable energy sources and it has adversely affect to the space and the environment. The aim of the article is to identify areas in which transport consumption of excessive amounts of resources is a problem and to discuss the possibilities of improving this disadvantages.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aplikacja mobilna - podstawowe informacje, https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-osobowe/obsluga- klienta/aplikacja-mobilna/aplikacja-mobilna-podstawowe-informacje [dostęp 6.02.2017].
 2. Banister D., The global picture [w:] idem, Unsustainable Transport: City transport in the new century, Routledge, Oxfordshire 2005.
 3. BikeU, http://bikeu.pl/ [dostęp: 5.02.2017].
 4. Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/carpool [dostęp: 28.12.2016].
 5. Chmielak A., Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2002.
 6. Cwojdziński L., Brychczyński G., Bezzałogowe statki i platformy latające. Teraźniejszość i przyszłość. Asumpt do krajowej strategii lotniczej, Warszawa 2016.
 7. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016, European Commission, Directorate-General for Energy, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
 9. FL, Przyszłość transportu ciężarowego cz. 1, http://truckfocus.pl/nowosci/25788/przyszlosc- -transportu-ciezarowego-cz-1 [dostęp: 29.12.2016].
 10. Future Transport Fuels, the European Expert Group report on Future Transport Fuels. January 2011, http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cts/doc/2011-01-25-future-transport- fuels-report.pdf [dostęp: 20.12.2016].
 11. Handke V, Jonuschat H., Flexible Ridesharing. New Opportunities and Service Concepts for Sustainable Mobility, Springer, Berlin-Heidelberg 2013.
 12. Igliński H., Szymczak M., Rola bezzałogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych łańcuchów dostaw, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, Vol. 3, No. 6.
 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030, COM(2014) 520 final, Bruksela 23.07.2014.
 14. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, KOM(2011) 571 wersja ostateczna, Bruksela 20.09.2011.
 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM(2011) 21 wersja ostateczna, Bruksela 26.01.2011.
 16. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM(2013) 17 wersja ostateczna, Bruksela 24.01.2013.
 17. Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.03.2010.
 18. Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, "Logistyka" 2008 nr 2.
 19. Koźlak A., Modern solutions in logistics [w:] Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 20. Łacny J., Zalewski W, Wpływ rozwiązań telematycznych i informatycznych na funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, "Logistyka" 2007, nr 3.
 21. Malinowski B.F., Różne oblicza sharing economy, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197. asp?soid=DFE8A2F9EB1F43E19D0F6AD1B9C7DCB6 [dostęp: 28.12.2016].
 22. Malinowski B.F., Transport 4.0, czyli podróżowanie w czasach sharing economy, http://www.pi. gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=7DA800FC06944637985C64F08AC4BAED [dostęp: 28.12.2016].
 23. Material resources, productivity and the environment: key findings, OECD, Paris 2013.
 24. Nextbike, https://nextbike.pl [dostęp: 5.02.2017].
 25. Okopień P., Autonomiczne samochody. O co tak właściwie chodzi?, https://www.autofakty.pl/ nowe-technologie/autonomiczne-samochody/ [dostęp: 29.12.2016].
 26. Pawłowska B., Rola i znaczenie transportu w życiu społeczno-gospodarczym [w:] eadem, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 27. Rower Miejski - wypożyczalnia rowerów, http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-wypozyczal- nia-rowerow,2183.html [dostęp: 5.02.2017].
 28. SaaS - nowoczesne usługi online, http://nf.pl/po-pracy/saas-nowoczesne-uslugi-online,,14758,295 [dostęp: 6.02.2017].
 29. Styś T, Tubis A., Zaborowski Ł., Inteligentny transport - wpływ na polską gospodarkę, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2016.
 30. Sustainable Materials Management - Making Better Use of Resources, OECD, Paris 2012.
 31. Wapiński M., Koniec ery kierowców. Inteligentne samochody zrobią wszystko za nas, http:// www.tvp.info/19458804/koniec-ery-kierowcow-inteligentne-samochody-zrobia-wszystko- za-nas [dostęp: 29.12.2016].
 32. Zabicki D., Technologie mobilne w magazynie, http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/ artykul/article/technologie-mobilne-w-magazynie/ [dostęp: 6.02.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu