BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Helta Mirosław (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Tytuł
Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2012
The Technical Efficiency of the Agricultural Property Agency Companies between 1994 and 2012
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 2, s. 23-34, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Efektywność, Agencje nieruchomości, Nieruchomości gruntowe
Effectiveness, Estate agency, Ground real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest określenie efektywności technicznej spółek należących do Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR ) w latach 1994-2012. W Polsce spółki te pełnią znaczną rolę w hodowli roślin i zwierząt. W badaniach zastosowano nieparametryczną metodę DEA . Z badań wynika, że w badanym okresie spółki ANR zwiększyły efektywność techniczną. Najwyższą efektywnością techniczną CCR , BCC oraz efektywnością skali charakteryzowały się spółki hodowli roślin i spółki hodowli zwierząt. Najniższe wskaźniki efektywności technicznej odnotowano w spółkach prowadzących hodowlę koni. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the effectiveness of strategic companies owned by the Agricultural Property Agency in the period 1994-2010 using the DEA method. Between 1994 and 2012 the technical efficiency factors of CCR, BCC and coefficients of scale efficiency were characterized by a growing trend. In the universe of objects of the CCR, between 1994 and 2012 the technical coefficient of performance rose from 57.7 to 82.6%. The technical efficiency factors of the BCC ranged from 67.2% to 91.5% during the period, and scale efficiency ratios were respectively 87.0% and 90.4%. In the analysed groups of objects, the objects included in the plant breeding group (HR) and the animal breeding group (HZ) were characterized by the highest technical efficiency of CCR, BCC and scale performance. The lowest coefficients of technical efficiency were observed in the horse stables (SK). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker Rajiv D., Abraham Charnes, William W. Cooper, 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 30, s. 1078-1092.
 2. Baran Joanna, 2010: Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka. Rozprawa doktorska. SGGW, Warszawa.
 3. Battese George E., Tim J. Coelli, 1992: Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India, "Journal of Productivity Analysis", 3, s. 153-169.
 4. Charnes Abraham, William W. Cooper, Edwardo Rhodes, 1978: Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", vol. 2, Issue 6, s. 429-444.
 5. Coelli Tim, Rao D.D. Prasada, George Battese, 1998: An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
 6. Czasch Britta, Alfons Balmann, Martin Odening, 1999: Organisation und Effizienz landwirtschaftlicher Unternehmen während der Umstrukturierung des Agrarsektors. Eine empirische Analyse für Brandenburg, "Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät", Universität Potsdam, Industrial and Social Policies in Countries in Transition, Potsdam, no. S-11, s. 9-19.
 7. Góral Justyna, 2015: Subsydia a efektywność techniczna wielkotowarowych gospodarstw rolnych, Rozprawa doktorska, IER iGŻ-PI B.
 8. Guzik Bogusław, 2009: Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. UE, Poznań.
 9. Helta Mirosław, Artur Oprządek, 2012: Rola spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w upowszechnianiu postępu biologicznego, "Wieś i Rolnictwo", nr 3, s. 177-203.
 10. Jarzębowski Sebastian, 2015: Efektywność gospodarowania przedsiębiorstw młynarskich w Polsce i w Niemczech. Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa.
 11. Kulawik Jacek (red.), 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IER iG-PI B, Warszawa.
 12. Marzec Jerzy, Andrzej Pisulewski, 2013: Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", z. 30, s. 255-271.
 13. Marzec Jerzy, Andrzej Pisulewski, Artur Prędki, 2015: Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce - analiza porównawcza za pomocą DEA i BSFA, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. XVI , nr 4, s. 7-23.
 14. Rogowski Grzegorz, 1998: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 15. Rusielik Robert, 2000: Pomiar efektywności gospodarowania spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1996-1998 z wykorzystaniem metody DEA, Rozprawa doktorska, SGGW.
 16. Rusielik Robert, Michał Świtłyk, 2012: Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa", t. 99, z. 1, s. 88-99.
 17. Szymańska Elżbieta, 2011: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce, Rozprawy Naukowe i Monografie SGGW, Warszawa.
 18. Świtłyk Michał, 2001: Badanie efektywności spółek dzierżawiących nieruchomości rolne w województwie gorzowskim za pomocą metody DEA (Data Envelopment Analysis), "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis: Oeconomica", nr 216, 39, s. 227-242.
 19. Świtłyk Michał, 2011: Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2009, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 59-75.
 20. Thiele Holger, Claus M. Brodersen, 1997: Anwendung der nicht-parametrischen Data Envelopment Analysis auf die Effizienz Landwirtschaftlicher Unternehmen in der Transformation Ostdeutschland, "Agrarwirtschaft", nr 46, s. 407-415.
 21. Ziółkowska Justyna, 2008: Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, "Studia i Monografie", nr 140, IER iGŻ-PI B, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR .2017.104.2.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu