BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Metody i techniki delimitacji rynku właściwego jako pierwotnej jednostki badawczej konkurencyjności w transporcie
Methods and Techniqes of Delimitation of Relevant Markets as The Basic Units for Research of Transport Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 131-139, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Transport, Elastyczność cenowa, Rynek
Competitiveness, Transport, Price elasticity, Market
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza struktur konkurencyjnych rynków transportowych wymaga identyfikacji przedmiotu badania, czyli rynku właściwego. Sam rynek może być określany w ujęciu asortymentowym lub geograficznym. Kluczową kwestią w procesie identyfikacji tychże rynków jest natomiast delimitacja ich granic. Zasadniczym celem artykułu jest więc przedstawienie dostępnych metod i technik pozwalających na wyznaczenie danego rynku właściwego. Odniesiono się przy tym do dwóch podstawowych grup metod - ilościowych i ekonometrycznych, wskazując na możliwości ich zastosowania w badaniach działalności transportowej.(abstrakt oryginalny)

The analysis of competitive structures of transport markets requires detailed identification of the subject of research, which is an relevant market. The relevant market itself can be defined applying the concept of product or geographic markets. Thus, delimitation of their boundries is a key issue in the process of the markets identification. The main aim of this article is to present the available methods and techniques for determination of relevant markets. Reference was made to the two basic groups of methods - quantitative and econometric. The capability of relevant methods and techniques in research of transport markets was also investigated. Keywords: transport, relevant market, competitiveness, price elasticity(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 2. Ekonomika transportu, red. J. Burnewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 3. Frech III H.E., Langenfeld J., McCluer R.F., Elzinga-Hogarty Tests and Alternative Approaches for Market Share Calculations in Hospital Markets, "71 Antitrust Law Journal" 2004, No. 3.
 4. Funkcjonowanie rynku usług transportowych, red. H. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1990.
 5. Grzelakowski A.S., Matczak M., Przybyłowski A., Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2008.
 6. Grzelakowski A.S., Rynki usług portowych (funkcjonowanie, wartościowanie, regulacja), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1983.
 7. Grzywacz W, Rynek usług transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
 8. Ivaldi M., Lorincz S., A Full Equilibrum Relevant Market Test: Application to Computer Servers, http//idei.fr/sites/defaulŁfiles/medas/doc/conf/csi/papers_2005/ivaldi.pdf [dostęp: 27.03.2017].
 9. Klimek H., Funkcjonowanie rynków usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 10. Kostecka-Jurczyk D., Determination of the relevant market as a criterion of assessment of concentration effects in the practise of antitrust authorities, "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics", http://www.degruyter.com/view/j/wrlae.2012.2.issue-2/wrlae- 2013- 0014/wrlae-2013-0014.xml [dostęp: 25.05.2015].
 11. Kostic M., Testing the boundries of the relevant market in the competition policy, "Economic Horizons" 2014, Vol. 16, No. 1, http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Caso- pis/ 2014_1/EN/Milan_Kostic_EN.pdf [dostęp: 27.03.2017].
 12. Matczak M., Procesy integracji w transporcie światowym oraz ich rynkowe implikacje, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2015.
 13. Mohindra 1!, Quantitative Applications in Determinantion of Relevant Market for Competition Assessment with Special Emphasis on Econometric Techniques, http://cci.gov.in/images/media/ ResearchReportsZpranav_20090127141530.pdf [dostęp: 27.03.2017].
 14. Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03). Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE C 372 z 9.12.1997).
 15. Rucińska D., Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 16. System transportowy Polski. 10 lat Unii Europejskiej, red. J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 17. The Baltic Exchange, http://www.balticexchange.com/ [dostęp: 27.03.2017].
 18. Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do sektora usług transportu morskiego (2008/C 245/02). Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE C 245 z 26.09.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu