BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Szymon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Tytuł
Zgodność z Konstytucją i prawem międzynarodowym procedury ustalania regulaminu wynagradzania
Compliance with the Constitution and International Law of the Procedure for Setting the Terms of Remuneration
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 9, s. 12-18, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenie za pracę, Polityka regulacyjna, Kodeks pracy
Remuneration for work, Regulatory policy, Labour Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor podejmuje istotny dla praktyki i dyskutowany w doktrynie problem konstytucyjności i zgodności z prawem międzynarodowym uprawnienia związków zawodowych do uzgadniania treści regulaminu wynagradzania. Wzorcem kontroli tej regulacji ustawowej jest wynikające z art. 59 Konstytucji RP oraz konwencji nr 98 MOP i Europejskiej Karty Społecznej prawo do dobrowolnych rokowań zbiorowych. Według autora stanowcze uprawnienia związków zawodowych do wyrażania zgody na treść regulaminu wynagradzania w obecnym otoczeniu normatywnym nie naruszają konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych uprawnień pracodawców. (abstrakt oryginalny)

The author discusses an important for judicial decisions and widely discussed in the legal doctrine problem of compliance of the trade unions' right to approve remuneration rules with the Constitution and with international standards. Reference norms for this statutory regulation are the rights to voluntary collective bargaining, as provided for in Article 59 of the Constitution, in the ILO Convention No. 98, and in the European Social Charter. The author concludes that in the light of the current norms the rights of trade unions to approve remuneration rules do not infringe the rights of employers provided for in the Constitution and in the international law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Florek, L. (2015). Obowiązek wydania regulaminu wynagradzania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 2. Kaczyński, L. (1998). Uwagi na temat modelu regulacji wynagradzania w znowelizowanym kodeksie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).
 3. Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP (2006). Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP. Genewa; tekst oryginalny w wersji anglojęzycznej w Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO\ fifth (revised) edition, Genewa 2006, nr 936; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu- blic/@ed_norm/@normes/documents/publica- tion/wcms_090632.pdf (04.01.2017).
 4. Kotowska, D. (2000). Komentarz do art. 772 k.p. W: J. Wrat- ny (red.), Nowy kodeks pracy. Tekst jednolity Ustawy z komentarzem i przepisami wykonawczymi oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Kulig, K. (2017). Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania, cz. I. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).
 6. Maniewska, E. (2014). Komentarz do art. 772 k.p. W: K. Jaśkowski (red.), Kodeks pracy. Tom 1. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem. LEX.
 7. Maniewska, E. (2016). Komentarz aktualizowany do art. 772 k.p. W: K. Jaśkowski, E. Maniewska (red.), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. LEX.
 8. Muszalski, W. (2003). Komentarz do art. 772 k.p. W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Pisarczyk, Ł. (2016). Ochrona czy wolność? Porozumienia zbiorowe a swoboda umów. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Salwa, Z. (1997). Kodeks pracy. Komentarz. Bydgoszcz.
 11. Skoczyński, J. (2005). Komentarz do art. IIі k.p. W: Z. Salwa (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 12. Sobczyk, A. (2012). "Wypowiedzenie" regulaminu. Monitor Prawa Pracy, (5).
 13. Sobczyk, A. (2015). Komentarz do art. 772 k.p. W: Kodeks pracy. Komentarz 2015. Legalis.
 14. Stelina, J. (2009). Refleksje na temat kondycji układów zbiorowych pracy w Polsce. W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 15. Wagner, B. (2011). Komentarz do art. 772 k.p. W: L. Florek (red.), Kodeb pracy. Komentarz. Lex/el.
 16. Walczak, K. (2014). Rola związków zawodowych w wyda waniu regulaminów wynagradzania. W: K.W. Baran (red.), System prawa pracy. Тот V. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Wratny, J. (2013). Komentarz do art. IV- k.p. W: Kodeb pracy. Komentarze 2013. Legalis.
 18. Żołyński, J. (2014). Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu