BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kőszegi Irén Rita (János Neumann University, Hungary)
Tytuł
The Importance of Environmental Protection from the Perspective of Young Farmers in the Homokhátság Region
Znaczenie ochrony środowiska z perspektywy młodych rolników z Homokhátság
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 137-142, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Ochrona środowiska
Sustainable agriculture, Environmental protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q19
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie znaczenia działań z zakresu ochrony środowiska z perspektywy młodych rolników z regionu Homokhátság na Węgrzech. Stwierdzono, że zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i na Węgrzech spada udział osób młodych zatrudnionych w rolnictwie. Jednocześnie w dokumentach strategicznych UE wskazuje się na istotne znaczenie ludzi młodych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W badaniu posłużono się opiniami młodych rolników z regionu Homokhátság na Węgrzech. Zwrócono szczególną uwagę na opinie dotyczące ich podejścia do ochrony środowiska i określenia, jak stosowane przez nich praktyki wpływają na region podlegający procesowi wyjałowienia.(abstrakt oryginalny)

It could be stated of the European Union member states that the proportion of workers in agriculture is steadily declining which in addition is coupled with a low proportion of young farmers. The issue of young farmers and sustainability is a top priority in the strategy "Europe 2020: Smart, Sustainable and Inclusive Growth", as the importance of young people's involvement and environmental protection is indispensable to the future of agriculture. In my research, I look at the young farmers of the Homokhátság (Sand Ridge) region of Hungary searching for answers to the challenges young farmers face today in these special areas. How do they deal with environmental protection, how does their farming influence the problem of aridification?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie Earl. 2008. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó.
 2. Buday-Sántha Attila. 2001. Agrárpolitika-Vidékpolitika. Budapest: Pécs: Dialóg-Campus Kiadó.
 3. Copus Andrew K., Lisa van Well. 2015. Parallel words? Comparing the perspectives and rationales of EU Rural Development and Cohesion Policy. [In] Territorial Cohesion in Rural Europe, ed. A.K. Copus, P. De Lima, 53-74. Croydon: CPI Group (UK) Ltd.
 4. EC (European Commision). 2010. A Bizottság Közleménye Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Brussels: European Commision, http://ec.europa.eu/eu2020/ pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf.
 5. EC (European Commission). 2013. Possible impacts of climate change on agriculture in EU Member States.
 6. Glatz Ferenc, Bálint Csatári. 2004. Homokhátság Szembesítés, lehetőségek, teendők. Kecskemét: MTA RKK ATI, http://www.alfoldinfo.hu/homokhatsag.
 7. Kovács Teréz. 1996. "A termőföld privatizációjának regionális vetülete". Tér és Társadalom 10 (4): 61-79.
 8. Kovács Teréz. 2012. Vidékfejlesztési politika. Budapest, Pécs: Dialog-Campus Kiadó.
 9. Sajtos László, Ariel Mitev. 2007. SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.
 10. Szabó Lajos. 1996. A környezetvédelem, a környezetvédelem kialakulása. [In] Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban, ed. S. Thyll, 13-36. Budapest: Mezőgazda Kiadó.
 11. Takácsné György Katalin. 2008. Vállalkozásirányítás a XXI. [In] Korszerű farmmenedzsment, ed. R.D. Kay, W.M. Edwards, P.A. Duffy, 3-14. Budapest: Magyar Agrárkamara Szaktudás Kiadó Ház Zrt.
 12. Terra Studio. 2007. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány. A Duna-Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése. Budapest: Terra Studio.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3236
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu