BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Monika (Uniwersytet Gdański), Ważna Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Badania wartości czasu transportu jako narzędzie oceny inwestycji infrastrukturalnych w transporcie
Research on the Value of Time as a Tool for Evaluation of Transport Infrastructure Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 157-171, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Czas w ekonomii, Transport, Preferencje
Time and economy, Transport, Preferences
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Abstrakt
Wycena ekonomicznej wartości czasu w transporcie to istotny element współczesnej ekonomiki transportu. Druga połowa XX w. to czas, w którym badania skoncentrowane na próbach takiej wyceny zaczęły na stałe wpisywać się w ekonomiczną teorię użyteczności krańcowej, a analizy oparte na metodzie preferencji wyrażonych i ujawnionych stały się źródłem wiedzy o pieniężnej wartości trudnego do wyceny czasu podróży. Choć obecnie wiele krajów od lat aktualizuje badania dotyczące wartości czasu w transporcie, wykorzystanie wyników tych badań wydaje się ograniczone głównie do oceny inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, chociaż wiedza o potencjalnych oszczędnościach wynikających ze skracania czasu przemieszczenia może być cenna również dla szerokiego grona przedstawicieli strony popytowej i podażowej całego rynku transportowego.(abstrakt oryginalny)

Estimation of the value of travel time is an important part of researches in the field of transport economics. This kind of analysis had been introduced into an economic theory of marginal utility in the second half of the XX century. Despite the fact that the time is a non-monetary factor which is hard to be estimated as a monetary value, researches based on a stated and revealed preferences helped to develop some methods of this estimation. A lot of countries have been making analysis of the value of travel time for many years, developing and bringing up to date the effects of their researches. The problem which concern almost all these reports and guidance systems is that the researches results are not used by all of potentially interested groups such as passengers, cargo gestors, transport policy makers etc. Nevertheless the main usage of these effects is visible in an evaluation of transport infrastructure investments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batley R., Iaird J., Theory and practice ofvaluating travel time savings, prezentacja - materiały konferencyjne, Institute for Transport Studies, University of Leeds 2012.
 2. Bickel P et al., HEATCO deliverable 5. Proposal for harmonised guidelines, University of Stuttgart, Stuttgart 2006.
 3. Chalumuri R.S., Yasuo A., Measuring Travel Time Reliability of Road Transportation System. Analysis of Travel Time Reliability and Modeling Travel Time Variation Under Uncertainties from System of Transportation, VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co. KG, Saarbrücken 2011.
 4. Douglas N.J., Karpouzis G., Tracking the value of rail time over time, Australasian Transport Research Forum 2011 Proceedings, Adelaide 2011.
 5. Gorlewski B., Preferencje pasażerów transportu kolejowego w zakresie skłonności do płacenia za szybką podróż, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport" 2013, nr 80.
 6. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020, European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy, Brussels 2014.
 7. Halse A. H., Flügel S., Killi M., Summary: Value of time, safety and environment in the transport sector - supplementary study of the values of time, Oslo 2010, https://www.toi.no/get- file.php/Publikasjoner/T I rapporter/2010/1053H-2010/summary.pdf [dostęp: 29.12.2016].
 8. Jara-Diaz S., Transport economic theory, Emerald Group Publishing Limited, Universidad de Chile, Santiago 2008.
 9. Korzhenevych A. et al., Update of the Handbook on External Costs of Transport. Final Report, European Commission, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED 57769, London 2014.
 10. Landergren M. et al., VTTV - Value of Transport Time Variability, 2015.
 11. Mackie P, Worsley T, International Comparisons of Transport Appraisal Practice Overview Report, Institute for Transport Studies University of Leeds, Leeds 2013.
 12. Provision of market research for value of travel time savings and relia- bility. Non-Technical Summary Report, Department for Transport, London 2015, https://www.gov.uk/government/up- loads/system/uploads/attachment_data/file/470229/vtts-phase-2-report-non-technical- summary-issue-august-2015.pdf [dostęp: 20.12.2016].
 13. Small K.A., Valuation of travel time, "Economics of Transportation" 2012, Vol. 1, Iss. 1, http:// www.sdencedirect.com/science/article/pii/S2212012212000093 [dostęp: 20.12.2016].
 14. Szymańska A.I., Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badań MDPREF, "Marketing i Rynek" 2011, nr 10.
 15. Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
 16. The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB, European Investment Bank, 2013.
 17. The Value of Time in Least Developed Countries, Department for International Development, 2002.
 18. The Value of Travel Time Savings: Departmental Guidance for Conducting Economic Evaluations, Revision 2 (2014 Update), U.S. Department of Transportation, Washington 2014, https:// cms.dot.gov/sites/dot.gov/files/docs/USD0T V0T Guidance 2014.pdf [dostęp: 22.12.2016].
 19. Transportation Benefit-Cost Analysis, Travel time reliability, http://bca.transportationecono- mics.org/benefits/travel-time-reliability [dostęp: 22.12.2016].
 20. Transportation Cost and Benefit Analysis II - Travel Time Costs, Victoria Transport Policy Institute, 2012, http://www.vtpi.org/tca/tca0502.pdf [dostęp: 20.12.2016].
 21. Values of time and reliability in passenger and freight transport in The Netherlands. Report for the Ministry of Infrastructure and the Environment, Significance, VU University Amsterdam, John Bates Services 2012, www.mkba-informatie.nl/index.php/download_file/force/ 213/420/ [dostęp: 29.12.2016].
 22. Wardman M. et al., European wide meta-analysis of values of travel time. Final report to the European Investment Bank, University of Leeds, Leeds 2012.
 23. Wardman M. et al., Values of travel time in Europe: Review and meta-analysis, "Transportation Research Part A: Policy and Practice" 2016, Vol. 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu