BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hebel Katarzyna (Uniwersytet Gdański), Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Badania marketingowe preferencji transportowych w podróżach miejskich mieszkańców miast na przykładzie Gdyni
Marketing Research on Transportation Preferences in Urban Travels of Cities Residents on the Example of Gdynia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 173-186, tab.,wykr., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Preferencje, Transport, Transport miejski, Badania marketingowe
Preferences, Transport, City transport, Marketing research
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie preferencji transportowych w podróżach miejskich jako przedmiotu badań marketingowych oraz metodyki i zakresu badań preferencji transportowych mieszkańców miast, wykorzystując doświadczenia i wyniki takich badań przeprowadzonych w Gdyni w latach 1996-2015. Celowi temu podporządkowany jest układ artykułu. Zaprezentowany sposób analizy danych pozwala określić tendencje zmian w zakresie preferencji i zachowań transportowych i sformułować wnioski. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the preferences in urban travels of cities residents as a subject of marketing research, the methodology and range of these research, drawing on the experience and results from the implementation of such research in Gdynia in the years 1996-2015. This objective is subordinate to the article layout. The presented method allows the analysis of data to determine trends in transport preferences and travel behavior and to formulate conclusions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z lat 1996, 2002, 2008 i 2015.
  2. Hebel K., Badania preferencji pasażerów i ich ocen dotyczących jakości transportu miejskiego na przykładzie Gdyni i Sopotu, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie" 2007, t. 83, z. 137.
  3. Hebel K., Wyszomirski O., 30 lat badań zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w zakresie podróży miejskich, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2016, nr 61.
  4. Hebel K., Wyszomirski O., Preferencje i zachowania komunikacyjne ludności miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985-2000, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" 2003, nr 25.
  5. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców miast w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
  6. Hebel K., Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 4.
  7. Helbin M., Wołek M., Wyszomirski O., Metodologiczne i organizacyjne problemy badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych na przykładzie Gdyni, "Logistyka" 2014, nr 6, s. 13348, CD nr 6, cz. 1.
  8. Helbin M., Wołek M., Wyszomirski O., Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny" 2015, nr 5.
  9. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe.Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
  10. Materiały wewnętrzne Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu