BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczak Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
Transmisja cen w wybranych łańcuchach rolno-żywnościowych
Price Transmission in Selected Agri-Food Chains
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 156-160, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Ceny, Modele autoregresji, Wyniki badań
Supply chain, Prices, Autoregression models, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13
streszcz., summ.
Abstrakt
Metodą wykorzystaną do badania transmisji cen były modele ARDL dla czterech produktów wieprzowych (schab, boczek, szynka, baleron) na różnych etapach łańcucha marketingowego. Zbadano również asymetrię w transmisji cen za pomocą modelu Balke'a i współautorów. Najsilniejsza transmisja występowała między ceną przetwórcy a ceną surowca. Najistotniejszy czynnik w kształtowaniu się cen produktów na którymkolwiek etapie to opóźniona o miesiąc reakcja na zmiany własnych cen. Asymetria występowała jedynie dla części zmiennych oraz ich opóźnień, na ogół o charakterze dodatnim.(abstrakt oryginalny)

The method used to test the price transmission is the ARDL models for four pork products (pork chops, bacon, ham, and ham) at various stages of the marketing chain. The asymmetry in price transmission was also investigated using the Balke et al. Model. The strongest transmission occurred between the price of the processor and the price of the raw material. The most important thing in the evolution of product prices at any stage has been delayed by one month's reaction to changes in prices. Asymmetry was present only for variable parts and their delays, generally positive.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balke Nathan S., Stephen P.A. Brown, Mine K. Yucel. 1998. "Crude Oil and Gasoline Prices: An Asymmetric Relationship?". Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review I: 2-11.
  2. Figiel Szczepan, Andrzej Białek. 2005. "Zagadnienie transmisji cen na rynkach produktów rolnych i żywnościowych". Roczniki Naukowe SERiA VII (5): 26-32.
  3. Palaskas Theodosius, Barbara Harris-White. 1993. "Testing market integration: New approaches with case material from the West Bengal food economy". Journal of Development Studies 30: 1-57.
  4. Rembeza Jerzy. 2010. Transmisja cen w gospodarce Polskiej. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
  5. Welfe Aleksander. 2003. Ekonometria. Metody i zastosowanie. Warszawa. PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3239
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu