BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brenk Monika (Politechnika Poznańska), Wnuk Sylwia (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne w małym i średnim przedsiębiorstwie rodzinnym
Strategic Management in a Small and Medium-Sized Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 57-70, bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Family-owned business, Small business, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie tematów związanych z procesem zarządzania strategicznego w firmach rodzinnych sektora MSP, który stanowi dominujące środowisko powstawania i funkcjonowania firm rodzinnych, a także zaprezentowanie procesu strategicznego na podstawie badań własnych w firmie rodzinnej branży hotelarsko-gastronomicznej. W artykule przedstawione zostały wybrane metody badawcze opracowane na podstawie literatury przedmiotu polskiej i anglojęzycznej, literatury podmiotu oraz różnych innych publikacji naukowych. Metody te stosuje się najczęściej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w niniejszej pracy zostały przedstawione wraz z konkretnymi przykładami odnoszącymi się do badanego średniego przedsiębiorstwa rodzinnego. (fragment tekstu)

Strategic management is an important element in the functioning of family firms both in the industry in which they operate and on the market. Family businesses are a significant part of the small and medium-sized enterprises. The family-owned companies are crucial values for both the family and the owner of the business. The appropriate management strategy of small and medium company must comply with the general process of building strategies and be accepted by all members, employees of the company. Should determine, from the very beginning, the opportunities and threats, strengths and weaknesses of the company, and then assess the vision, mission and strategic goals of the company in relation to the environment proximal and distal. In the article, the authors present the process of strategic management and discuss selected methods. They also show, using the case study of a family business and hospitality, the industry catering to the strategic management process, launched immediately by the owner with the help of people from outside the company, which is more objective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P. (1998), Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 2. Baruk A. (2001), Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firm, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 3. Drucker P. (1992), Praktyka zarządzania, Czytelnik - Nowoczesność - AE, Warszawa.
 4. Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza S.A., Warszawa.
 5. Dwojacki P. (1995), Składniki misji - wizja przyszłości [w] "Przegląd Organizacji", nr 12.
 6. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i Kontrola, Difin, Warszawa.
 7. Hall P.D. (1998), A historical overview of family firms In the United States, "Family Business Review", nr 1/1998 [w:] Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 8. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 9. Juchniewicz M. (2010), Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców, PARP, Warszawa.
 10. Lamin J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa.
 11. Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Obłój K. (1998), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 13. Obłój K. (1998), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 14. Penc-Pietrzak I. (1998), Strategie biznesu i marketingu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków.
 15. Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 16. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 17. Targalski J. (2014), Przedsiębiorczość i zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw, Difin S.A., Warszawa.
 18. Ward J.L. (1997), Keeping the Family Business Healthy. How to Plan for Continuing Growth, Profitability and Family Leadership, Family Enterprise Publishers, Marietta.
 19. Webber R.A. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 20. Zimniewicz K. (red.) (2003), Instrumenty zarządzania we własnym przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 21. http://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT, dostęp: 12.04.2016.
 22. http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_SMART, dostęp: 4.02.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu