BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ocena innowacyjności organizacyjnej z perspektywy kadry zarządzającej oraz pracowników kreatywnych
Assessment of Organisational Innovativeness - the Perspective of Managers and Creative Workers
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 5-15, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Kadra kierownicza, Metodologia badań, Zbieranie danych
Innovative character, Managerial staff, Research methodology, Data collection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O3, M2, C8
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza porównawcza ocen wielowymiarowej innowacyjności organizacyjnej dokonanych niezależnie przez pracowników kreatywnych oraz przedstawicieli kadry zarządzającej. Zasadność przeprowadzonych badań wynika z fragmentarycznej wiedzy odnośnie do specyfiki wielowymiarowej innowacyjności, w tym braku wiedzy odnośnie do sposobu jej postrzegania przez różne grupy pracowników tej samej organizacji. Dodatkowym uzasadnieniem jest wciąż tocząca się debata nad zasadnością badań zjawisk istotnych dla zarządzania strategicznego realizowanych z wykorzystaniem więcej niż jednego źródła informacji. Z jednej strony, literatura wskazuje, że miarodajnym i wystarczającym źródłem informacji o zjawiskach organizacyjnych jest kadra zarządzająca. Z drugiej jednak znaczne grono badaczy postuluje realizację badań z wykorzystaniem więcej niż jednego informatora z każdego badanego podmiotu, w tym informatorów bezpośrednio związanych z badanymi zjawiskami. Wyniki testów nieparametrycznych przeprowadzonych na 100 obserwacjach z 50 przedsiębiorstw tworzących gry komputerowe wskazują, iż nie istnieją statystycznie istotne różnice w rozkładach, przedziałach oraz medianach badanych zmiennych w analizowanych dwóch grupach pracowników. Co więcej, hipotezy o statystycznej zgodności ocen innowacyjności zostały przyjęte bez względu na zastosowane narzędzie pomiarowe. Uzyskane wyniki wskazują zatem, iż w przypadku pomiaru innowacyjności organizacyjnej realizacja badań wśród kadry menadżerskiej jest wystarczająca. (abstrakt oryginalny)

This paper aims at a comparative analysis of assessments of organisational innovativeness made separately by both creative workers and managers. The analysis was conducted in order to find any significant differences between these two groups of employees. The fragmentary state of our knowledge about the organisational innovativeness including its multidimensionality and its perception by different groups of employees makes this analysis reasoned. Furthermore, we see it important to investigate the differences in employees' evaluation of the organisational innovativeness as in the methodological literature there is a fierce debate about the necessity/uselessness of applying a multi-informant approach in management research. On the one hand, it is claimed that managers are the most reliable and sufficient source of information in research on organisational phenomena. On the other, there are scholars arguing the necessity of collecting data from more than one employee, including informants directly related to the considered organisational phenomenon. The results of nonparametric tests run on 100 respondents from 50 video game developers show no significant differences in descriptive statistics for the considered dimensions of the organisational innovativeness evaluated separately by managers and creative workers. Furthermore, hypotheses assuming statistical compliance of assessments have been supported for all three measurement tools applied in the study. Our findings suggest that in case of assessment of the organisational innovativeness, at least in the video game industry, using single-informant approach (e.g. managers) is sufficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baregheh A., Rowley J., Sambrook S. (2009), Towards a multidisciplinary definition of innovation, "Management Decision", Vol. 47(8).
 2. Blindenbach-Driessen F., Van Dalen J., Van Den Ende J. (2010), Subjective performance assessment of innovation projects, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 27(4).
 3. Brettel M., Chomik C., Flatten T.C. (2015), How organizational culture influences innovativeness, proactiveness, and risk-taking: Fostering entrepreneurial orientation in SMEs, "Journal of Small Business Management", Vol. 53(4).
 4. Caraballo E.L., McLaughlin G.C. (2012), Individual perceptions of innovation: A Multi-dimensional construct, "Journal of Business & Economics Research", Vol. 10(10).
 5. Crossan M.M., Apaydin M. (2010), A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature, "Journal of management studies", Vol. 47(6).
 6. Czakon W. (2014), Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 161.
 7. Hall R.H., Clark J.P., Giordano P.C., Johnson P.V., Van Roekel M. (1977), Patterns of interorganizational relationships, "Administrative Science Quarterly", Vol. 22(3).
 8. Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A. (2004), Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance, "Industrial Marketing management", Vol. 33(5).
 9. Jaakson K., Tamm D., Hämmal G. (2011), Organisational innovativeness in Estonian biotechnology organisations, "Baltic Journal of Management", Vol. 6(2).
 10. Kaufmann L., Astou Saw A. (2014), Using a multiple-informant approach in SCM research, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 44(6).
 11. Klimas P. (2015), Organisational innovativeness: its level, building blocks and relationships with interorganisational cooperation inside innovation networks, "International Journal of Business Environment", Vol. 7(4).
 12. Klimas P. (2017), Znaczenie liczby informatorów w badaniach eksploatacji relacji współtworzenia (w recenzji).
 13. Kraśnicka, Głód, Wronka-Pośpiech (2016), Management Innovation and Its Measurement, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", Vol. 12(2).
 14. Kumar N., Stern L.W., Anderson J.C. (1993), Conducting interorganizational research using key informants, "Academy of Management Journal", Vol. 36(6).
 15. Marchand A., Hennig-Thurau T. (2013), Value creation in the video game industry: Industry economics, consumer benefits, and research opportunities, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 27(3).
 16. Niemczyk J. (2009), Chciałbyś coś odkryć?, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 17. Pallas F., Böckermann F., Goetz O., Tecklenburg K. (2013), Investigating organisational innovativeness: Developing a multidimensional formative measure, "International Journal of Innovation Management", Vol. 17(4).
 18. Ruvio A.A., Shoham A., Vigoda-Gadot E., Schwabsky N. (2014), Organizational innovativeness: Construct development and cross-cultural validation, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 31(5).
 19. Salavou H. (2004), The concept of innovativeness: should we need to focus?, "European Journal of Innovation Management", Vol. 7(1).
 20. Shoham A., Vigoda-Gadot E., Ruvio A., Schwabsky N. (2012), Testing an organizational innovativeness integrative model across cultures, "Journal of Engineering and Technology Management", Vol. 29(2).
 21. Stock R.M., Six B., Zacharias N.A. (2013), Linking multiple layers of innovation-oriented corporate culture, product program innovativeness, and business performance: A contingency approach, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 41(3).
 22. Tang H.K. (1999), An inventory of organizational innovativeness, "Technovation", Vol. 19(1).
 23. Van Bruggen G.H., Lilien G.L., Kacker M. (2002), Informants in organizational marketing research: Why use multiple informants and how to aggregate responses, "Journal of Marketing Research", Vol. 39(4).
 24. Venkatraman N., Grant J.H. (1986), Construct measurement in organizational strategy research: A critique and proposal, "Academy of Management Review", Vol. 11(1).
 25. Wang C.L., Ahmed P.K. (2004), The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis, "European Journal of Innovation Management", Vol. 7(4).
 26. Weststar J., Legault M.-J.I., O'Meara V. (2016), Developer Satisfaction Survey 2014 & 2015. Diversity in the Game Industry Report, International Game Developers Association, http://igda.org [dostęp: 16.09.2016].
 27. Zahra S., Covin J. (1993), Business Strategy, Technology Policy and Firm Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 14.
 28. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum", Vol. 4(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu