BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicki Jacek M. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Myślenie macierzowe w analizie opcji strategicznych
The Angular Thinking in a Strategic Options Analysis
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 16-27, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Macierze, Planowanie strategiczne, Modele biznesowe
Matrix, Strategic planning, Business models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L21, L22
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania myślenia macierzowego w tworzeniu modeli normatywnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano istotę myślenia macierzowego (angular thinking). Następnie skupiono się na omówieniu macierzy czteropolowych, ich ujęciu statycznym oraz dynamicznym. W dalszej kolejności przedstawiono przykłady wykorzystania myślenia macierzowego w powszechnie znanych modelach normatywnych, stosowanych w zarządzaniu strategicznym. Przedstawiono również algorytm postępowania badawczego, przy konstruowaniu czteropolowych modeli normatywnych. W końcowej części artykułu zaprezentowano przykład modelu "skrojonego na miarę", a dotyczącego analizy opcji strategicznych w przypadku zmian ewolucyjnych modelu biznesowego. (abstrakt oryginalny)

In the article, the way of using the angular thinking in creating normative models of strategic options was described. In the first part of the article, the core of angular thinking was presented. In the second part of the article, the author focused on various usages of 2 x 2 matrices in their static and dynamic version. In the next part examples of using the angular thinking in creating well known normative models in the strategic management were also presented. An algorithm of research proceedings for creating 2 x 2 matrices of normative models was also presented. In the final part of the article, examples of "custom made" models concerning analysis of strategic options in case of evolutionary changes of the business model and the business network were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
  2. Lovy A., Hood P. (2004), The Power of the 2 x 2 Matrix. Using 2 x 2 Thinking to Solve Business Problems and Make Better Decisions, Jossey-Bass, San Francisco.
  3. Keidel R. (2010), The Geometry of Strategy. Concepts for Strategic Management, Routledge, New York.
  4. Krupski R. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
  6. Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  7. Obłój K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
  8. Ohmae K. (1982), The Mind of the Strategist, Mc Graw-Hill, New York.
  9. Rybicki J. (2013), Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  10. Segev E. (1995), Corporate Strategy. Portfolio Models, International Thomson Publishing, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu